/Arkivet

Socialstyrelsens nej till legitimation består

Socialstyrelsens nej till legitimation består

Polsk utbildning Ett antal svenskar som gick en femårig, internationell tandläkarutbildning i Polen fick norsk legitimation förra året. När de sökte svensk legitimation sade Socialstyrelsen nej. Åtta överklagade till förvaltningsrätten, som nu gått på Socialstyrelsens linje.
19 Jan 2018
16
Äntligen svensk tandläkare

Äntligen svensk tandläkare

Polsk utbildning Isidora Lazarevic har både norsk och dansk tandläkarlegitimation – och nu är hon svensk tandläkare också. Efter drygt ett års kamp kan hon äntligen börja jobba hemma i Sverige.
18 Jan 2018
15
Låginkomsttagare använder inte bidraget

Låginkomsttagare använder inte bidraget

Ojämlik tandhälsa Personer som har hög inkomst, är födda i Sverige eller som är högutbildade använder tandvårdsbidraget mer än dem som har låg inkomst, är födda utomlands eller är lågutbildade. Det konstaterar Försäkringskassan i en ny analys.
18 Jan 2018
10

Fluor mot frätskador utforskas

Forskningsbidrag Maria Skalsky Jarkander forskar om tanderosioner hos ungdomar. Hon har fått bidrag till en studie som tar reda på om fluorgeler kan bromsa utvecklingen.
17 Jan 2018
10
Så minskar biverkningar vid tandblekning

Så minskar biverkningar vid tandblekning

Forskning Genom att kapsla in peroxid i kalciumfosfatsfärer kan biverkningarna minska vid tandblekning, visar svenska forskare.
17 Jan 2018
22
Grattis alla nya tandläkare i Umeå!

Grattis alla nya tandläkare i Umeå!

Examen Tandläkartidningen gratulerar de nya tandläkarna i Umeå.
16 Jan 2018
115

Nya regler för tandvårdsstödet

Nya regler Nu har fler möjlighet till tandreglering och borttagning av tandsten. Detta i och med de nya reglerna för tandvårdsstödet som har trätt i kraft.
15 Jan 2018
23
Tandvården ska hantera klagomål

Tandvården ska hantera klagomål

Patientklagomål Sedan årsskiftet ska tandvården ta emot och hantera klagomål och synpunkter från patienter och anhöriga. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utreder nu bara vissa patientanmälningar.
15 Jan 2018
18
Svavelväte från bakterier påverkar parodontit

Svavelväte från bakterier påverkar parodontit

Forskaren Ett intresse för mikrobiologi ledde Amina Basic in på samspelet mellan bakterier och kroppens celler. Hennes forskning handlar om hur bakteriernas produktion av svavelväte påverkar våra vita blodkroppar, och vilken roll det spelar för parodontit.
12 Jan 2018
Plusmaterial
60

Anhöriga får inte läsa journalen via nätet

Digitalisering Vårdgivare får inte ge ombud till patienter direktåtkomst till patientjournaler, enligt en dom från högsta förvaltningsdomstolen.
11 Jan 2018
7
Grattis alla nya tandläkare i Göteborg!

Grattis alla nya tandläkare i Göteborg!

Examen Tandläkartidningen gratulerar de 50 nyblivna tandläkarna i Göteborg. Inom kort kommer namn och bild även för de nya tandläkarna i Umeå.
10 Jan 2018
150

Tandvårdsjournal via nätet införs i Uppsala

Digitalisering Patienter inom folktandvården kommer att få se delar av sin tandvårdsjournal via 1177.se under 2018, om allt går som planerat. Först ut är Uppsala.
10 Jan 2018
7
Yvig mångsysslare

Yvig mångsysslare

Porträttet Många känner Bengt Franzon från hans tid som stridbar ordförande för privattandläkarna inom Tandläkarförbundet. Nu har han slutat arbeta som tandläkare och forskar om hur det svenska tandvårdssystemet växt fram och fungerat.
10 Jan 2018
Plusmaterial
12
Daglig alkohol kan öka risken för parodontit

Daglig alkohol kan öka risken för parodontit

Forskning Regelbundet alkoholintag av minst ett glas per dag ökade risken hos män för försämrad klinisk fästenivå med 34 procent.
9 Jan 2018
22
Kartan hjälper kariessjuka

Kartan hjälper kariessjuka

Tandhälsa Tandhälsan i Gottsunda är sämre än i övriga Uppsala län. Därför satsar folktandvården extra på tvååringarna i området och tar hjälp av geografin och telefonsamtal för att förbättra småbarnens tandhälsa.
8 Jan 2018
Plusmaterial
4
Hon startade eget hjälpprojekt

Hon startade eget hjälpprojekt

Karriär Under en volontärvistelse i Tanzania märkte Malin Cronqvist hur unga men fattiga studenter inte kunde slutföra sin utbildning. Lösningen blev att skapa en organisation för studiestöd, bland annat till tandläkare.
4 Jan 2018
Plusmaterial
9

Tandvårdsbidrag populär nyhet 2017

Topplista Tandvårdsbidrag, förändringar i branschen och käkledsproteser var ämnen som lockade många till läsning på tandlakartidningen.se under 2017.
3 Jan 2018
3

Ny myndighet för etikprövning

Etik Längre straff för brott mot etikprövningslagen, tydligare ansvar och en ny myndighet. Det är några förändringar som föreslås från och med nästa år för etikprövning för forskning på människor.
3 Jan 2018
5
Svensk hjälp viktig för studenter i Tanzania

Svensk hjälp viktig för studenter i Tanzania

Crowdfunding En ny svensk modell för gåvofinansiering ger stöd till unga tanzanier som vill studera till bland annat tandläkare. Vi besökte Tanzania och träffade David och Witho som lyckats finansiera sina studier genom svenska organisationen Help to Help.
2 Jan 2018
Plusmaterial
16

Bristande resurser ger långsamt snabbspår

Arbetskraft Fler platser till den kompletterande utbildningen och mer flexibla sätt att förbereda sig inför kunskapsprovet. Det är de behov Arbetsförmedlingen pekar på i sin nulägesbedömning av snabbspår för tandläkare i december 2017.
28 Dec 2017
4