IVO vill dra in legitimation för tandläkare

Grov oskicklighet 12 Feb 2018
Dela artikeln
En privattandläkare i Malmö har varit så oskicklig att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vill ta ifrån honom legitimationen.

Det är Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) som beslutar om återkallande av legitimation, men efter att ha granskat tio patientfall rekommenderar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att HSAN återkallar Malmötandläkarens legitimation.

IVO har tidigare utrett klagomål från patienter som har varit missnöjda med tandläkarens arbete. Samtliga ärenden har slutat med kritik från IVO.

Nu har IVO granskat några av dessa patientfall och några andra fall och finner allvarliga och återkommande fel inom tandläkarens behandlingar inom kirurgi, protetik, parodontologi, endodonti, bettfysiologi och farmakologi. IVO ser även stora brister med tandläkarens journalföring.

Fel vid implantatkirurgi
Vad gäller kirurgi har tandläkaren struntat i grundläggande behandlingsprinciper, enligt IVO. Det finns brister i hans diagnostik, terapiplanering och bedömning av prognos.

Han har gjort implantatkirurgi och andra kirurgiska ingrepp utan att patienterna har varit fria från infektion och han har inte tagit hänsyn till faktorer som defekter i området som kan påverka kirurgins resultat, blödningsbenägenhet, allmäntillstånd och rökning. Dokumentationen efter operationerna har varit undermålig vad gäller exempelvis läkning, efterkontroll och prognosbedömning. IVO tar upp flera specifika exempel.

Undermålig passform
Inom protetik har tandläkaren gjort konstruktioner med bristande passform där tandkronorna har lett till parodontala problem.

Preparationerna för gjutna pelare har varit felaktiga. Dessutom har protetisk behandling gjorts utan att förberedande behandlingar (till exempel behandling av parodontal sjukdom, rotfyllning och extraktion) har varit färdiga.

IVO har också sett brister i tandläkarens utvärdering, terapiplanering och behandling av patienternas parodontala status och problem.

Tandläkaren har gjort endodontiska behandlingar utan kofferdam och det har funnits brister i dokumentation och röntgenunderlag.

Följer inte rekommendationerna
I samtliga tio patientfall som IVO har granskat saknas bettfysiologisk diagnostik.

Tandläkaren har också skrivit ut antibiotika och smärtstillande medel utan att följa Läkemedelverkets rekommendationer.

Svårtolkad dokumentation
Förutom problem med tandläkarens behandlingar, anser IVO att dokumentationen i patientjournalerna har brister. Det gäller daganteckningar, anamnes, översikt av status, parodontal diagnos, registrering av bett- och bettfysiologiska förhållanden, terapidiskussion, behandlingsplan och sammanfattande bedömningar.

IVO tycker också att journalerna är delvis svårtolkade och att det saknas dokumentation om varför röntgenbilder har tagits och hur de har tolkats.

Tandläkarens ”brister och försummelser, ur ett patientsäkerhetsperspektiv, är så allvarliga att de ska bedömas som grov oskicklighet”, skriver IVO, som alltså anser att tandläkarens legitimation ska återkallas.

Om HSAN inte vill dra in legitimationen anser IVO att tandläkaren bör få prövotid, vilket kan innebära att han exempelvis måste gå kurser och arbeta under handledning i några år för att få behålla legitimationen.
Janet Suslick

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Etik"

 När någon annan gör fel

Etik ”Har jag en dålig dag kanske någon dör”, så lyder titeln på en nyutgiven bok av läkaren ­Christian Unge där han bland annat beskriver sina egna misstag i yrkeslivet. Om alla hade hans öppet självkritiska blick hade många fel kunnat undvikas.
5 Jul 2018
Plusmaterial

 Tandläkare granskas efter flera brister

Etik En privattandläkare i Helsingborg granskas av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter tre patientfall där IVO har sett brister.
7 Jun 2018
Plusmaterial

Ny etikmyndighet ska motverka jäv

Ny myndighet En ny myndighet för etikprövning av forskning på människor startas i Uppsala vid årsskiftet. För att motverka jäv kommer prövningarna att göras på olika orter.
14 Maj 2018
14

Remisskarusell orsakade onödigt lidande

Lex Maria En multisjuk tonåring med svår intellektuell funktionsnedsättning kom till en folktandvårdsklinik i Skåne med tandvärk. Trots rotrester, kariesskadade tänder och parodontit fick hon vänta ett halvår på tandsanering.
4 Maj 2018
3

Hon lyfter etiken

Porträttet Vad som är rätt eller fel beror på det ­sociala ­sammanhanget. Alla kan göra fel, men när det blir ­tokigt måste man kunna rätta till det, tycker ­Margareta Molin ­Thorén, ­professor i oral ­protetik i Umeå. Etiska frågor har alltid engagerat henne.
25 Apr 2018
Plusmaterial
25

En av tio mobbad på jobbet

Etik Lagen är tydlig med att mobbning eller kränkande särbehandling är helt oacceptabelt. Och det är arbets­giva­ren som har huvudansvaret för att förebygga och hantera situationen.
10 Apr 2018
Plusmaterial

Kommunikation viktigt vid akutbesök

Etik Det kan finnas anledning för folktandvården i Region Uppsala att förbättra sitt sätt att informera patienter och närstående när akuta situationer uppstår. Det anser Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
15 Mar 2018
Plusmaterial

Vanvård orsakade kraftig muninfektion

Lex Sarah En kraftig infektion i munnen med skador ned till käkbenet blev följden när en brukare på ett särskilt boende i Norrbotten inte fick tillräcklig hjälp med munhygienen i somras.
5 Mar 2018
87

Prövotid efter oskicklighet

Etik En tandläkare i Norrland får prövotid i tre år. Hälso- och sjukvårdens an­svars­nämnd anser att han har varit så oskicklig att det kan gå ut över patientsäkerheten.
15 Feb 2018
Plusmaterial

Dog av blodförgiftning efter tandbehandling

Lex Maria En äldre, skör person fick sepsis (blodförgiftning) och avled på sjukhus några dagar senare. Orsaken tros vara en tandbehandling. Händelsen har lex Maria-anmälts.
5 Feb 2018
33

Bör man överväga att behandla under tvång?

Etik Så lät den inledande frågan på seminariet ”Med etiken som vägvisare när kunskap inte räcker” på Riksstämma & Swedental 2017, arrangerat genom ett samarbete mellan Tandläkarförbundets etikkommitté och Svensk förening för orofacial medicin, SOM.
25 Jan 2018
Plusmaterial

Känselbortfall trots korrekt behandling

Etik Efter extraktionen upplevde patienten ett visst känselbortfall i läppen och hakan och anmälde tandläkaren till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. IVO anser dock att tandläkaren agerat korrekt vid behandlingen.
3 Dec 2017
Plusmaterial

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta redaktionen om du har problem att logga in: redaktionen@tandlakartidningen.se
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakarforbundet.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch