Nyheter

0
Nya styrelsen från vänster: Erik Tullsten, ordförande, samt ledamöterna Margrethe Persson-Toremalm, Håkan Dewill och Bengt Wikstad.

Nya styrelsen från vänster: Erik Tullsten, ordförande, samt ledamöterna Margrethe Persson-Toremalm, Håkan Dewill och Bengt Wikstad.

Ny styrelse i Privattandläkarna

Privattandläkarnas styrelse fick inte ansvarsfrihet och avgick därför vid årsmötet i Stockholm den 25 maj. Inte heller den tidigare generalsekreterare beviljades ansvarsfrihet.

Vid årsmötet valdes en ny styrelse som ska arbeta vidare med utvecklingen av branschföreningen och presentera sina förslag vid verksamhetsplaneringsmötet i november.

För en tid sedan riktade de förtroendevalda revisorerna i Sveriges Privattandläkarförening mycket hård kritik mot hur föreningens verksamhet och ekonomi har hanterats.
I deras revisionsrapport finns en rad anmärkningar, bland annat att generalsekreteraren beviljades en ”omotiverat hög” lön på 195 000 kronor i månaden av styrelsen, att hon fick ett ”vidlyftigt och omotiverat högt” avgångsvederlag på 5,7 miljoner kronor, och att representationskostnaderna inom SPF har varit ”vidlyftiga”.

Tidigare kom den auktoriserade revisorn i en rapport fram till att frågan huruvida föreningen har lidit ekonomisk skada av det som skett inte gick att bedöma, och han varken till- eller avstyrkte att årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen. Eftersom generalsekreteraren inte har varit ansvarig för de beslut som styrelsen fattat tillstyrkte den auktoriserade revisorn årsmötet att ge henne ansvarsfrihet för 2011.

Enligt uppgifter till Tandläkartidningen fick lekmannarevisorernas granskning lovord vid årsmötet, som gick på deras bedömning. Ledamöterna beslöt att inte ge styrelsen ansvarsfrihet för 2011. Årsmötet gav inte heller den förre generalsekreteraren ansvarsfrihet.

Sitter till november

Vid årsmötet valdes en ny styrelse, som ska sitta fram till verksamhetsplaneringsmötet i november. Ordförande är Erik Tullsten, ledamöter Bengt Wikstad, Margrethe Persson-Toremalm, och Håkan Dewill.

Vid fyllnadsvalet till valberedningen och med mandat fram till 2014 valdes Per Rehnberg som ordförande och Margaretha Lindqvist till ledamot. Anders Jonsson kvarstår som ledamot.

Valberedningen kommer att börja arbetet med att ta fram förslag på en ny styrelse, ett förslag som ska presenteras på mötet i november.

I ett gemensamt uttalande förklarar den nya styrelsen att det är dags att ta nya tag. Man kommer att arbeta i enlighet med den linje som medlemmarna har beslutat om.
– Det är med stor respekt jag tar mig an uppdraget som ordförande för styrelsen, säger Erik Tullsten till Tandläkartidningen, och tillägger:
– Vi i styrelsen kommer att arbeta för att utveckla Privattandläkarna till en stabil branschorganisation.

Avvaktar fortfarande

Tidigare har Praktikertjänst velat avvakta med ett eventuellt medlemskap i den nya branschorganisationen. Besluten och diskussionerna vid årsmötet har inte förändrat denna inställning.
– Vi har under våren fört en dialog med Privattandläkarna kring frågor som återstått att lösa. Några frågor har lösts, men några återstår. Det handlar främst om vad branschorganisationen och bolaget ska arbeta med och vad det ska kosta att vara med, säger Anders Jonsson, ordförande i Praktikertjänst.

Kenneth Adregård, sekreterare i Privattandläkarnas lokalavdelning i Skåne, tycker att det var ett bra årsmöte.
– De förtroendevalda revisorernas granskning och rapport om bland annat höga ersättningar till generalsekreteraren mottogs med mycket beröm av ombuden. Styrelsen gav svar på de frågor som ställdes, men det framkom tydligt att de förtroendevalda revisorernas kritik är berättigad, säger han.

Han är nöjd med beslutet att tillsätta en ny styrelse som ska arbeta fram till verksamhetsplaneringsmötet i november:
– Det här blir en välkommen nystart.

3 läsare har kommenterat artikeln

 1. Ray Andersson skriver:

  Som mångårig medlem i Privattandläkarna kan jag med tillfredsställelse konstatera att det ekonomiska slöseri som generalsekreteraren m.fl ägnat sig åt blev för mycket för medlemmarna. Jag ser fram mot en rättsprocess , som jag hoppas initieras av den nya styrelsen.
  Nu bör förutsättningar kunna växa fram för en sund och livskraftigt organisation för landets privattandläkare och ett gott samarbete med Tandläkarförbundet.

  • Håkan skriver:

   Ray, tyvärr så verkar man redan ha tagit beslutet att INTE inleda en rättsprocess. Jag har hört detta från en kollega som varit i kontakt med medlem i den nya styrelsen.

   Det känns som att man sviker oss medlemmar ytterligare en gång genom att inte försöka göra rent hus en gång för alla! “Nystart” i alla ära.

   Jag hoppas att nya styrelsen tänker om!

   • Ray Andersson skriver:

    Nya styrelsen har givetvis en diger uppgift att handlägga.Men att inte gå till botten med det skedda vore inte bra!

Skriv en kommentar

Vi välkomnar kommentarer till artiklar på tandlakartidningen.se. Dina åsikter, synpunkter och kunskaper är viktiga för oss men vi vill att kommentarerna håller en god och konstruktiv ton.

Kommentarer till artiklarna förutsätts skrivas i första hand av personer med yrkesmässig anknytning till ämnet.

För att kommentera måste du registrera dig genom att ange ditt namn och din mejladress. Du får vara anonym men tänk på att din kommentar får mer tyngd om du skriver den under ditt riktiga namn. Observera att du själv är ansvarig för det du låter publicera i kommentarsfältet på tandlakartidningen.se.

Bekräfta din kommentar

Observera att du måste klicka på en länk i mejlet som skickas till e-postadressen som du har angivit för att din kommentar ska bli synlig för andra läsare.

 • Följ
  Tandläkartidningen
  Twitter
 • Tandläkartidningen på Facebook

Mobilanpassning
AV
Mobilanpassning
AV

Du har klickat på en artikel på Tandläkartidningen+.
Här finns exklusivt material för Tandläkartidningens prenumeranter och Tandläkarförbundets medlemmar. För att nå det krävs inloggning.
Är du prenumerant loggar du in med ditt prenumerantnummer (finns på din faktura).
Är du medlem loggar du in med ditt personnummer.

Problem med inloggningen? Kontakta webbredaktören: linda.persson@tandlakarforbundet.se
Prenumerera på Tandläkartidningen Bli medlem i Tandläkarförbundet