Engagemang föder engagemang

Blogg / Erik Nordin 7 Jun 2018
Dela artikeln

De senaste veckorna har vi i TT Jönköpings styrelse varit på turné. Vi har åkt ut och besökt våra kollegor på deras arbetsplatser. Under en fika har vi träffat klinikens tandläkare för information om vad vi gör i facket, men framförallt ett samtal om fackliga frågor med deras situation som utgångspunkt.

Tack vare vårt lokala samverkansavtal kan vi sätta av arbetstid både för oss själva och de vi besöker. På det sättet möjliggör vi för fler att delta, organiserade som o-organiserade.

Samtalen har hittills kretsat mycket kring traditionella fackliga frågor som arbetsmiljö och lön.

Vad som är spännande med arbetsmiljö är att moment som i första anblick inte är en arbetsmiljöfråga ändå mycket väl kan segla upp som arbetsmiljöproblem om någon upplever det så.

En viktig reflektion under samtalen är skillnaden det kan göra att möta individen i dess vardag. Det är där irritationsmomenten och problemen finns. Men även glädjen, kamratskapen och yrkesstoltheten. Samtalen blir uppriktiga – för våra kollegor vet att vi kommit för deras skull, genom att åka till dem har vi visat att vi verkligen bryr oss och vill veta hur det är.

Ps.

För ett år sedan skrev jag med glädje i bloggen om hur vi äntligen hade en fulltalig styrelse. Nu har vi också en valberedning.

Engagemang föder engagemang.

Ds.

Text: Erik Nordin

Dela artikeln

Mer RAK och MI

Blogg / Erik Nordin 18 Okt 2018
Dela artikeln

Vår årliga, gemensamma fortbildningsdag i Folktandvården har i dagarna avhandlats på temat motiverande samtal (MI). Vi fick nöjet att lyssna på Karin Sjögren, som med sin energi inte hade några problem att få med sig alla genom en hel dag om MI.

Motiverande samtal är en beprövad metod som numer troligen ingår i alla grundutbildningar och bör så göra. Det går i korthet ut på att med hjälp av öppna frågor vara inlyssnande för att på så vis kartlägga vad som står emellan patienten och beteendeförändring.

Efter studier som Vipeholmsstudien så har vi i Tandvården haft stenkoll på vikten av beteendeförändring. Men handen på hjärtat, hur vetenskapligt och beprövat arbetar vi i gemen med beteendeförändring i den kliniska vardagen?

Visserligen kan jag på ett enklare plan arbeta någorlunda obehindrat med MI. Med lite självrannsakan kan jag dock konstatera att tillfällena är få till antalet.

I tider av tandläkarbrist, förseningar med revisioner och stora vårdbehov är det lätt att man fokuserar på den operativa vården. Och för att möta samhällets demografiska utveckling och de svårigheter med personalförsörjning som det innebär, så måste vi ständigt arbeta med Rätt Använd Kompetens (RAK).

Kan vi dessutom ta nästa steg efter profylax och stödbehandlingar och också bli riktigt duktiga i våra team på beteendeförändring, så kommer mycket vara vunnet. Mer RAK och MI ute på klinikerna, helt enkelt.

Text: Erik Nordin

Dela artikeln
Kommentera

Jag minns inga dåliga somrar

Blogg / Erik Nordin 23 Aug 2018
Dela artikeln

Nästan varje år tycker jag mig höra ”förra året var det ingen sommar”. Och varje gång tänker jag för mig själv att så dåligt var det väl ändå inte. Om det är jag som glömmer de regniga dagarna – eller min omgivning som har orimliga förväntningar på den svenska sommaren – det låter jag vara osagt.

Men efter århundradets (eller årtusendets?) sommar så måste väl vi alla vara överens nästa år: att 2018 var det faktiskt sommar.

Men hur skönt det än var sommaren 2018 så var det en varning om vad som kan vänta. Det är tveksamt om man kan undkomma den tanken ens om man sticker huvudet i sanden. Det ser ju onekligen ut att vara mänsklighetens stora ödesfråga. Ingen insats är för liten men ingen insats är heller tillräcklig.

”Så i runda svängar har jag därmed, i ett varmt land någonstans i världen, sparat 100 000 liter vatten.”

Under sommarens långledighet har jag i min abstinens att laga saker gett mig på en hög med spruckna jeans. Tio par (!!) jeans kunde jag plocka fram ur gömmorna och ge förnyat liv. De säger att ett par jeans kräver 10 000 liter vatten. Så i runda svängar har jag därmed, i ett varmt land någonstans i världen, sparat 100 000 liter vatten.

Tillbaka på kliniken finns det mängder med små insatser vi alla kan göra; använda lokala laboratorier för att minska på transporter och tänka en andra gång på vad som verkligen behöver vara engångsmaterial –  för att nämna två exempel.

Text: Erik Nordin

Dela artikeln
Kommentera

Fortsatt huvudvärk för arbetsgivarna

Blogg / Erik Nordin 20 Apr 2018
Dela artikeln

SKL släppte 2015 en rapport som belyser välfärdens bemanningsutmaningar. I rapportens ingress konstaterar man att en tredjedel av de som arbetar inom välfärden kommer att uppnå pensionsålder inom en tioårsperiod.

Samtidigt som rekryteringsbehovet för att täcka pensionsavgångarna är stort så leder den åldrande befolkningen till att vårdbehovet också ökar. Man kommer alltså att i ökande grad sakna arbetskraft.

De här frågorna är något som dryftas väldigt mycket i vår region just nu. Och hur man kan möta denna bemanningsproblematik. Förlängt arbetsliv, fler som arbetar heltid, nya arbetssätt eller kanske ökad digitalisering?

På grund av att tandvården är så kostnadsdriven tror jag att vi har kommit en bra bit på väg mot ett effektivt arbetssätt och rätt använd kompetens.

Som exempel var jag för ett tag sedan på årlig kontroll med min dotter på BVC. Där var det relativt glest bokat mellan patienterna och läkaren satt hela tiden med, samtidigt som sköterskan bland annat registrerade vikt och längd.

Inom tandvården är vi däremot väl förtrogna med undersökningar på flera rum samtidigt och sköterskan har då förberett allt innan vi ser patienten.

Just nu tycker jag att det känns som om vi i tandvården är mitt uppe i den här bemanningsproblematiken. Så gott som samtliga arbetsgivare uppger att det är svårt att rekrytera och i nästan hela landet är det mycket liten konkurrens om jobben. Samtidigt bedömer SCB att tillgång och efterfrågan på tandläkare kommer att öka i samma takt fram till 2035. Alltså fortsatt huvudvärk för arbetsgivarna om man ska tro SCB.

Hur ska vi då göra för att tillgodose vårdbehovet?

Häromdagen kunde man i SVT:s rapport se ett inslag om tandvården ifrån extremernas land nummer ett, USA. Heltidsarbetande amerikaner har ej råd att se om sin tandhälsa, utan tvingas köa och vänta i mer än ett dygn till volontärkliniker. Enligt inslaget utför däremot den mer välbärgade delen av befolkningen tandblekningar till ett värde av 8 miljarder kronor årligen.

Jag säger nu inte att vi ska göra som i USA och helt prioritera bort tandvården ifrån det offentliga. Snarare är jag för ett mer generöst tandvårdsstöd.

Men om vi tvingas att prioritera… Vilken vård ska vi sluta att utföra?

Text: Erik Nordin

Dela artikeln
Kommentera

Receptet på en bra ledare

Blogg / Erik Nordin 8 Mar 2018
Dela artikeln

Jag funderar på om vi tandläkare har svårt för auktoriteter. Det är påfallande när man talar med kollegor både inom vänkretsen, men också på kurser och andra sammanhang, hur många som ger utryck för missnöje med ledarskapet i branschen.

Ledarskap kan både sänka och lyfta en arbetsplats. Och inom tandvården driver vi i Tjänstetandläkarna på för att tandvården ska ledas av tandläkare.

Men en tandläkare är inte per automatik en bra ledare, likaväl som en annan yrkeskategori inte behöver vara en sämre ledare. Receptet på en bra ledare innehåller betydligt fler ingredienser än så, också fler än vad som får plats inom ramen för ett blogginlägg.

En ledare med annan bakgrund än tandläkare, och kanske från en helt annan bransch, kan vara en utmärkt klinikchef. För att komma dit måste man dock låta proffsen vara proffs och inge en känsla av samhörighet med de anställda.

En ledare med bakgrund som tandläkare har den breda, och kanske framförallt den djupa, förståelsen för verksamheten. Men det krävs också mer allmänna ledaregenskaper. Även om vi som tandläkare tvingas bli ledare, i mindre skala, från dag ett som tandläkare så har få utav oss några som helst akademiska meriter inom ledarskap.

En erfaren kollega och chef sa nyligen till mig; ”vi arbetar alla strikt med evidensbaserad vård, men väldigt få utav oss leder med evidensbaserat ledarskap – detta trots att det finns mängder med kunskap på området”.

Från arbetsgivarens sida är min bild att man ofta gärna ser tandläkare som chefer, men att vi som grupp inte är intresserade av att leda. Jag tror att möjligheten att gå bredvid en klinikchef och att arbeta som biträdande klinikchef skulle vara en möjlighet att fånga upp fler tandläkare med ledaregenskaper och det skulle vara en ömsesidig möjlighet för individ och arbetsgivare att prova på detta.

Text: Erik Nordin

Dela artikeln
Kommentera

Höj löneläget och värna vårdkvaliteten

Blogg / Erik Nordin 18 Jan 2018
Dela artikeln

Bemanningsläget är alltjämt svårt för all tandvårdspersonal. Alla de tre huvudsakliga yrkesgrupperna i tandvården är svårrekryterade.

Vad gäller sköterskor, så är läget på vissa håll i landet nu tyvärr så svårt att vi på nytt ser tandvårdsbiträden anställas. Självklart får man ha förståelse för arbetsgivarnas situation; detta är ett sätt att lösa en akut arbetskraftsbrist. Och visst kan det på en stor klinik finnas arbetsuppgifter som långsiktigt passar bra att fördela om för att frigöra skötersketid.

Som så mycket annat i tandvården gäller det hela tiden att hitta det smartaste sättet att använda alla resurser.

Men det finns tydliga skillnader i hur man från arbetsgivarhåll hanterar bristen på personal.

Eftersom tandläkarens arbetsuppgifter är skyddade av legitimation bemöter man tandläkarbrist med bland annat högre löner. Man får helt enkelt bara anställa tandläkare till de uppgifterna.

Våra sköterskors utbildning bidrar till både effektivisering och högre vårdkvalitet. Detta bör vi värna om. Därför är det hög tid att sköterskornas löneläge förändras så att fler kan se det som ett attraktivt yrkesval. Som det är i dagsläget finns det tyvärr många okvalificerade yrken som ger mer på kontot i slutet av månaden.

Saco släpper återkommande rapporter om det man kallar livslön. Där kan man visa på att det lönar sig att utbilda sig till tandläkare men inte till hygienist. Tandsköterskor är inte med i deras granskning eftersom det inte är en akademisk utbildning. Men ta gärna en titt på Sacos informativa sida.

För oss tandläkare är löneläget på väg i rätt riktning, men nu gäller det att våra arbetsgivare inte glömmer bort att ta med sköterskor och hygienister i löneökningarna.

Har man inte råd med det får man justera taxan, för tandvården är inte dyr – men det är en helt egen diskussion.

Text: Erik Nordin

Dela artikeln
Kommentera

Stanna upp och varva ned

Blogg / Erik Nordin 16 Nov 2017
Dela artikeln

Jag har väldigt sällan tråkigt på jobbet. Dels är det som Sverker Toreskog brukade säga: Tandläkaryrket är en perfekt kombination av intellektuellt, kreativt och socialt arbete. Men troligtvis också för att det är ett väldigt intensivt arbete; på ingen tid alls ställer vi om oss från kirurgi till protetik till lustgasbehandling av svårbehandlade barn.

För de flesta av oss är intensiteten och de snabba omväxlingarna det som gör att veckorna flyger förbi. Det är väldigt lätt att det bara snurrar vidare på kvällen med allt som måste göras, inte minst om man har barn.

Man måste mitt i alltihop stanna upp och se sig själv och till sitt eget välbefinnande.

Att hantera stress och se till medarbetarens hälsa är något som är viktigt och kommer bli än mer i fokus för arbetsgivarna framöver, tror jag.

För två veckor sedan var vi på klinikinternat i två dagar. Förutom att det är ett ypperligt tillfälle att stanna upp och se varandra som individer, så ägnade vi en stor del av tiden till att ur olika angreppsvinklar reflektera över vad hälsa är och olika redskap för stresshantering.

Vi hade tid avsatt för både yogapass och övningar i mindfulness. Båda kändes som väldigt effektiva sätt att varva ned och många med mig hade nog självmant aldrig kommit sig för att prova detta själva. Jag kan inte annat än att rekommendera dig att gå emot eventuella fördomar och testa!

Text: Erik Nordin

Dela artikeln
Kommentera

Jag saknar den etiska prövningen

Blogg / Erik Nordin 2 Nov 2017
Dela artikeln

Att mäta och klassificera vård är svårt. Svårt, men det måste såklart göras. Men jag kan inte undvika att kommentera Riksrevisionens senaste granskning som, enligt mitt bästa förstånd, lämnar en hel del i övrigt att önska.

Riksrevisionen har publicerat en rapport om överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling. Överutnyttjande och överbehandling är ju två väldigt negativt laddade begrepp. Den förstnämnda antyder på en bedräglig girighet och den senare på ett gravt oetiskt beteende.

Till grund för rapporten har man gjort ett experiment, där man på förhand påannonsera extra efterhandskontroller av åtgärd 801. Sedan har man studerat hur antalet inrapporterade åtgärder förändrats. Utifrån detta har drar man sedan lite väl häftiga slutsater om överbehandling.

Visst förekommer det säkert överbehandling och helt säkert felaktigt utnyttjande av tandvårdsstödet (det har vi sett i tidigare rättsfall). Avsiktligt sådant är såklart oacceptabelt.

Reglerna som vi dagligen arbetar efter innebär ibland svåra bedömningar och gränsfall. Vad är exempelvis svagt ändstöd? Eller hur mäter man 2/3 av kronsubstans? Svåra bedömningar och höga krav på dokumentation kan absolut ha påverkat enskilda behandlare i Riksrevisionens experimentet att utföra en alternativ behandling, trots giltig indikation.

Riksrevisionens tolkning är dock att den minskade användningen av åtgärd 801 efter påannonserad granskning enbart beror på att tandläkarna tidigare ägnat sig åt överbehandling och överutnyttjande av tandvårdsstödet.

Riksrevisionen slår också i samma rapport (något motsägelsefullt) fast att:

1) Nuvarande sanktionsmöjligheter vid felaktig utbetalning av tandvårdsstödet inte är tillräckligt kraftfulla för att hindra överutnyttjande av tandvårdsstödet.

2) Risken för efterhandskontroll och sanktion i sig faktiskt är verksamt för att förhindra överutnyttjande.

Och slutligen saknar jag den etiska prövningen av ett sådant här experiment. Det här är ju uppenbarligen ett experiment som de facto påverkat vilken vård som givits. Man kan inte avvisa den etiska problematiken i ett sådant här experiment. De patienter som på grund av experimentet ej fick åtgärd 801 utförd kanske ändå hade en giltig indikation för kron- eller broterapi?

Text: Erik Nordin

Dela artikeln
Kommentera

Vi medlemmar står för notan

Blogg / Erik Nordin 6 Okt 2017
Dela artikeln

Som jag tidigare nämnt är vi numer en fulltalig styrelse i tjänstetandläkarna i Jönköping. De flesta av oss är fortfarande att räkna som nya i den rollen.

Det fackliga uppdraget är så mycket mer än sedvanligt styrelsearbete. Men mycket av arbetet kräver en hel del insikt i hur svensk arbetsrätt är uppbyggd, och inte minst insikt i våra kollektivavtal.

Därför så ges emellanåt en facklig grundkurs inom tjänstetandläkarna, och en sådan gick av stapeln för någon månad sedan i Jönköping. Våra två mycket erfarna ombudsmän ifrån Stockholm kom hit och vi strålade samman med styrelsemedlemmar ifrån tre andra landsting.

I dagarna tre blev vi matade med nödvändiga kunskaper för att kunna orientera oss i våra uppdrag och fick samtidigt möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Något som slog mig är hur mycket som faktiskt är reglerat både vad gäller arbetstagaren och arbetsgivarens ömsesidiga skyldigheter. Men också saker som att arbetsgivaren ska tillfråga och hålla facket underrättat om diverse förändringar i organisationen.

Under kursens gång inser man verkligen att man som enskild anställd vid problem inte kan navigera i arbetsrätten utan professionell hjälp.

De flesta förmåner som man får av våra kollektivavtal kommer alla till gagn, medlem eller ej. De här avtalen hade aldrig kommit till stånd, och kommer heller inte kunna utvecklas vidare, utan facket.

Men det är vi medlemmar som står för notan, och det här är något som vi som medlemmar borde tala mer om. Våra oorganiserade kollegor åker på fribiljett på vårt arbete. Och skulle medlemstalen i facket gå under en kritisk nivå så får vi alla – även arbetsgivarna – problem. Facket skulle inte ha styrkan av att vara representativa. Arbetsgivaren vill ha en part att förhandla med, inte varje arbetstagare för sig.

De här tre intensiva dagarna gav oss hursomhelst lite kartor att navigera efter i arbetet med våra medlemmar, men vi kommer nog ändå behöva att ringa mer än en gång till Stockholm för rådfrågning.

Text: Erik Nordin

Dela artikeln
Kommentera

Är du digitalt ledig i sommar?

Blogg / Erik Nordin 30 Jun 2017
Dela artikeln

Nu är sommaren här, och för mig även semestern. Och även om jag har en tidig semester så går vi redan mot mörkare tider.

Semestern är tid för återhämtning, eller det är tanken i alla fall. Under åren 1938, 1951, 1963 och 1978 etablerades vår nuvarande semesterrätt, fem veckors betald ledighet. Efter det har vi i huvudsak tagit ut ökad produktivitet i löneökningar istället för semester. Personligen tycker jag att vi kanske ska tänka om där, för vad skapar mest livskvalitet?

En relevant fråga är dock om semestern alltid är den återhämtning den en gång var avsedd att vara. Vi skulle få ledigt ifrån fysiskt tunga arbeten och sökte oss ifrån staden ut till landet. Idag går många, mig inkluderat, hem till diverse husprojekt istället för att anlita entreprenör. En anställd tandläkare kan dock för det mesta lämna kvar jobbet på kliniken.

En facklig framtidsfråga inom många yrken är annars hur man hanterar den digitala arbetsmiljön; till exempel mobiltelefoner som plingar när inkorgen fylls med mail, även när man är ledig.

För mig blir semestern alltså delvis snickeri och måleriarbeten på huset. Även om det inte är fem veckor i hängmattan är det några veckor som kroppen får komma ifrån klinikens statiska arbete.

För övrigt har vi i vår lokala TT-avdelning haft årsmöte och för första gången på många år lyckats fylla samtliga styrelseplatser. Som jag sagt innan så är jag övertygad om att engagemang föder engagemang.

Text: Erik Nordin

Dela artikeln
Kommentera

Rörlighet bästa lönehöjaren

Blogg / Erik Nordin 19 Apr 2017
Dela artikeln

Nu är årets lönerevision klar och det har varit intressant att se hur processen går till och att vara en del av den. Det har för oss i styrelsen varit många timmars arbete i excel med olika beräkningar och jämförelser. Det är många aspekter att ta i beaktande för att säkerställa ett jämlikt utfall och lön efter prestation och kompetens.

Lönerevisionen är en väldigt viktig del i styrelsens årliga arbete. Lönerevisionen kan för individen också vara en känslig fråga. Det blir en väldigt konkret värdering, svart på vitt, av den enskildes insats hos arbetsgivaren.

Därför är det ett stort förtroende som våra medlemmar ger våra lokalföreningar runt om i landet att låta oss förhandla lönerna. Detta förtroende måste vi ha med oss hela tiden och fundera på vad årets utfall innebär för den enskilde.

Varje löneavtal måste vi kunna stå för, men det är också viktigt att våra medlemmar vågar påtala för sin chef om man är missnöjd. Får arbetsgivare klart för sig att det finns ett brett missnöje ökar tyngden i våra argument i förhandlingssituationen.

Slutligen blir jag allt mer förvissad om att tandvården behöver göra en resa framöver gällande vår lönenivå. Taget i beaktande jämförbara utbildningar och yrken så bör vi upp. Lägg därtill intensiteten i patientflödet och yrkets statiskt slitsamma arbetsställningar. Och det här gäller inte bara oss tandläkare utan också sköterskor och hygienister.

I likhet med vad jag skrivit tidigare på den här bloggen så är tyvärr rörlighet på arbetsmarknaden ett av de bästa sätten att säkerställa en god löneutveckling, så ska det inte behöva vara.

Text: Erik Nordin

Dela artikeln
Kommentera

Fackligt arbete gör skillnad

Blogg / Erik Nordin 10 Mar 2017
Dela artikeln

Ni som läst mina tidigare blogginlägg har väl insett att jag tycker att vi har en del att förbättra med vår arbetsmiljö, att vi måste göra den så bra som förutsättningarna medger.

Vi har ifrån vår lokalförening i Tjänstetandläkarna nu tryckt på för att alla ska få individuellt gjutna hörselskydd. På enstaka kliniker får i dagsläget alla detta, men det borde inte vara beroende på var man arbetar.

Och jag som har hörselskydden märker vilken skillnad det gör för arbetsmiljön, men det är också hygieniskt bättre än standardiserade hörselskydd eftersom man kan fortsätta tala med patient och sköterska.

Så häromveckan fick jag besök av en driven och engagerad sjukgymnast från regionens arbetsmiljöenhet. Han och en arbetsmiljöingenjör åkte runt till några kliniker för att samla in underlag för ett beslut om hörselskydd. Så under olika behandlingar gjorde de mätningar av ljudnivå och frekvens i behandlarens närmiljö.

Riggad och redo för uppmätningar av ljudnivå och frekvens.

En mikrofon fästes på mig och ett annat mätinstrument riktades mot patienten. Det ska bli spännande att få höra om resultatet, inte minst vilka nivåer som uppmättes vid hygienistbehandlingar med ultraljud.

Det här är ett konkret exempel på att fackligt arbete gör skillnad, men bara om vi organiserar en majoritet av tandläkarna. Om fler och fler blir o-organiserade så förlorar vi i både styrka och legitimitet. Och som arbetsgivare gäller det att man är medveten om att vi drar åt samma håll – en attraktiv arbetsplats med de bästa förutsättningar för god vård.

Text: Erik Nordin

Dela artikeln
Kommentera

Behöver vi tillgänglighet till varje pris?

Blogg / Erik Nordin 8 Feb 2017
Dela artikeln

På flera håll pågår diskussioner om att öka tandvårdens tillgänglighet. Diskussionen rör senare öppettider på vardagar och helgöppet. I en del landsting är detta redan verklighet. Och jag kan inte riktigt bestämma mig vad jag tycker i frågan.

Hur tillgänglig måste tandvården vara, när är man tillräckligt tillgänglig? Och till vilket pris ska man öka tillgängligheten? Är det en trend eller en oundviklig utveckling att allt måste bli mer tillgängligt?

Helgarbete i ordinarie schemaläggning kommer att väcka krav på ökad ersättning av oss i personalen. Jag kan konstatera att många av de mycket erfarna tandläkarna med få år kvar till pension kommer att vända på klacken, och det är en personalgrupp man inte har råd att bli av med i dagens rekryteringsläge.

Högre ersättning till personalen resulterar i en högre prisbild för tandvården, är tillräckligt många patienter villiga att betala för det? Är det inte nästan alltid mest kostnadseffektivt att förlägga elektiv vård till vardagar?

Och vad ska man jämföra tandvårdens tillgänglighet med, är det galleriornas öppettider eller kanske primärvårdens?

Jämför man med den senare, kan jag som förälder med många vårdbesök konstatera att vi kommit väldigt långt i tandvården!

Själv jobbar jag på en klinik med, som jag bedömer det, en hög tillgänglighet. Från måndag till fredag så har vi öppet 53 timmar med kontinuerlig bemanning av både tandläkare och hygienister. Förutsatt att man arbetar 40 timmar i veckan så finns det alltså 13 timmar som man kan komma till oss på utanför sin arbetstid.

Den som ringer till oss blir ofta bli uppringd av sin behandlande tandläkare eller hygienist. Behöver man söka vård under helgen och ringer helgjouren får man ofta prata direkt med jourhavande tandläkare. Jämför den servicen med att du skulle ringa direkt till en läkare under helgtid om du mår lite dåligt.

Det är dock farligt att bara luta sig tillbaka och vara nöjd utan att reflektera och undersöka alternativ. Det fick man erfara i optikerbranschen, och kanske kommer våra kollegor i Västerås att få erfara detta med en ny uppstickare i branschen. Och i olika faser i livet kanske vi i personalen är mer benägna att, mot rätt ersättning, arbeta helgtid.

Ska vi vara tillgängliga till varje pris?

Text: Erik Nordin

Dela artikeln
Kommentera

Bollen är i rullning

Blogg / Erik Nordin 1 Dec 2016
Dela artikeln

Nu har jag suttit i styrelsen för den lokala Tjänstetandläkarföreningen i ett halvår. Och som för alla nya uppdrag så är det en viss inkörningsperiod.

Man måste lära känna och samverka med nya människor men framför allt lära känna organisationen.

Att lära känna organisationen innebär mer än vad man kan tro, till exempel att ha hålla koll på olika beslutande organ, många olika processer men också vem som gör vad. Det finns inte någon genväg, man måste nog helt enkelt gå igenom ett verksamhetsår för att få god överblick av föreningens arbete.

Till en tidigare underbemannad styrelse var vi tre yngre kollegor som valdes in samtidigt. Och vi har alla tre gått in i arbetet med stort engagemang och liknande tankar kring vilken väg facket bör gå – till exempel som jag skrivit tidigare på den här bloggen om att facket måste bli bättre på att kommunicera sitt arbete gentemot sina medlemmar och arbeta hårdare med arbetsmiljö.

Även om vi inte har så många konkreta förändringar att visa upp ännu så känner vi ändå att bollen är i rullning. Som ung och med mycket vilja vill man lite otåligt att bollen ska rulla snabbare. Men jag antar att det är den fackliga realiteten som man möts av – tålmodigt och målmedvetet förändringsarbete är det som bär frukt.

Nu är det också bara en vecka kvar till nästa föreningsmöte, och då hoppas vi att i fyllnadsval kunna välja in ytterligare en medlem till styrelsen.

Och lyckas vi inte med det den här gången så gör vi det nästa gång. För engagemang föder engagemang!

Text: Erik Nordin

Dela artikeln
Kommentera

Diagnos i en plåtburk

Blogg / Erik Nordin 27 Okt 2016
Dela artikeln

Nyligen var kliniken på besök hos ett av de tandtekniska laboratorier som levererar till oss.

Det är nyttigt att se vad som händer mellan avtryck och cementering. Och med bättre förståelse för tandteknikerns hantverk kan vi tillsammans ge patienten en bättre vård.

Men på besök hos tandteknikern kan man inte låta bli att reflektera över teknikens intågande. Vi fick se hur fullbroar, helkeramiska kronor och temp-konstruktioner frästes fram i ett rum.

I ett annat rum sitter en tandtekniker och med några snabba klick och drag med datormusen designar han precis hur konstruktionen ska se ut.

I ett tredje rum står en 3D-skrivare och skriver ut modeller.

Vi är ju vana vid att många industrijobb ersätts av robotar. Men vi är inte alls vana vid att förhålla oss till Artificiell Intelligens (AI) i högkvalificerade yrken.

Inte så långt före besöket på labb hade jag lyssnat på ett reportage i Godmorgon Världen (Sveriges Radio P1) om AI, där man diskuterade just detta.

Som exempel tog man datorsystemet Watson, som tidigare blivit känt för att briljera i Jeopardy, men nu inte bara ställt en korrekt leukemidiagnos utan också föreslagit en effektiv behandling.

Genom att analysera 10 000 journaler lyckades Watson på åtta minuter med något som läkarna tydligen gått bet på i flera månaders tid.

I reportaget kommenterade Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren utvecklingen väldigt bra; det handlar om att utvecklas eller avvecklas.

Vi har tidigare tagit till oss it-utvecklingen relativt smärtfritt – kanske till och med entusiastiskt. Det gäller att vi fortsätter göra det även när det inte längre handlar om att slippa framkalla bilder eller att kunna köpa in billigare tandteknik.

För det är bara en tidsfråga innan vårt diagnosticerande sker i plåtburken under skrivbordet.

Text: Erik Nordin

Dela artikeln
Kommentera
Erik Nordin
Erik Nordin
Erik är allmäntandläkare i Jönköping. Han skriver om det som dyker upp i huvudet ur den fackligt formade och nye tandläkarens perspektiv. Har alltid haft nära till engagemang och ägnade de lediga helgerna under studietiden åt att i Saco försöka förändra studenters villkor.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakarforbundet.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch