Fem fingrar kraftsamlar

Blogg / Adrian Borhani 25 Apr 2017
Dela artikeln

”The five separate fingers are five independent units. Close them and the fist multiplies strength. This is organization.”, sa James Cash Penny ha sagt för många år sedan. Det är ett av mina favoritcitat. Citatet bär på ett både betydelsefullt budskap och går att applicera på många områden i livet. Inte minst är det applicerbart på mitt arbete i Tandläkarförbundets Studerandeförening.

Studerandeföreningen utgörs förutom av mig av 24 ledamöter. Sex stycken från varje odontologiskt lärosäte i Sverige, det vill säga Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå. Dessa bildar de lokala styrelserna. Ordförandena från de fyra lokalföreningarna bildar tillsammans med mig den centrala styrelsen, som arbetar med frågor på nationell nivå samt mot Tandläkarförbundet, i vars styrelse jag sitter med som adjungerad ledamot och representerar samtliga tandläkarstudenter i Sverige.

Studerandeföreningens centrala styrelse 2017. Jag känner att vi kommer att få ett fantastiskt verksamhetsår tillsammans!

Vårt huvudsyfte i Studerandeföreningen är att driva utbildningsfrågor samt medlemmarnas fackliga och sociala frågor.

Varje verksamhetsår brukar inledas med en kick-off, där vi under två dagar i januari samlar alla ledamöter inom Studerandeföreningen och ger dem en introducerande utbildning om Studerandeföreningen och Tandläkarförbundet. Men även för att alla ska få möjlighet att lära känna sina kollegor som är utspridda över landet.

I samband med vår kick-off röstar vi fram tre fokusfrågor som ska styra arbetet för det kommande verksamhetsåret, både på lokal och central nivå. I år blev dessa frågor ”Hälsa”, ”Samarbete och utbyte” och ”Kompetensutveckling”.

Inom fokusfrågan ”Hälsa” kommer vi arbeta för att förbättra och medvetandegöra studenterna kring deras fysiska och psykiska hälsa. Med fokusfrågan ”Samarbete och utbyte” vill vi öka samarbetet mellan lokalföreningarna för att få en mer samlad Studerandeförening. Vi vill arbeta för utbyten i form av idéer men även fysiska utbyten mellan lärosätena, både på nationell och internationell nivå.

Den sista fokusfrågan ”Kompetensutveckling” syftar till att synliggöra för medlemmarna vilka karriärvägar som finns efter examen samt att komplettera grundutbildningarna med områden som saknas. Mer om vårt arbete kring fokusfrågorna kan ni läsa om här: http://www.tandlakartidningen.se/arkivet/nyhet/tandlakarstudenter-satsar-pa-halsa-och-utbyten/.

I början av april hade vi vårt första centralstyrelsemöte. Mötet fungerade lite som en halvterminsavstämning av hur arbetet gått hittills i lokalföreningarna. Vi arbetade vidare med punkter inom fokusfrågorna, just nu arbetar vi till exempel med att utöka vårt internationella utbytesprogram.

I början av maj kommer våra medlemmar också att få ta del av en nationell hälsovecka, där lokalföreningarna under en hel vecka kommer anordna ett flertal aktiviteter på temat hälsa. Förutom detta så bestod mötet även av planering kring budget och den Odontologiska Riksstämman.

Utöver alla beslut och all planering som behövdes hann vi även med en hel del skratt. Vi har inte bara starka gäng ute i lokalföreningarna, även kollegorna i centralstyrelsen är ett riktigt härligt gäng. Jag som har varit engagerad i Studerandeföreningen i tre år känner att det är något alldeles extra med årets gäng.

Jag känner verkligen att vi kommer att få ett fantastiskt verksamhetsår tillsammans. För precis som James Cash Pennys fem fingrar är vi fem individer med olika styrkor och idéer som kompletterar varandra och blir starkare tillsammans.

Text: Adrian Borhani

Dela artikeln
Adrian Borhani
Adrian Borhani
Adrian Borhani studerar till tandläkare i Umeå. Han är sedan 2017 ordförande för Studerandeföreningen i Sveriges Tandläkarförbund.

Senast bloggat