Annons

Annons

SSRI dubblerade andelen misslyckade implantat

Antidepressiva SSRI-preparat påverkar benmetabolismen negativt, vilket fördubblar risken att implantat misslyckas.

Den välkända signalsubstansen serotonin verkar inte bara i hjärnan. Enligt relativt ny forskning spelar signalsubstansen även en roll i benmetabolismen via ett antal serotoninreceptorer och serotonintransportörer. De antidepressiva selektiva serotoninåterupptagshämmarna, SSRI, blockerar effektivt dessa transportörer, vilket leder till en negativ effekt på benuppbyggnaden.
Detta är sannolikt förklaringen till varför SSRI-behandling ökar förekomsten av benfrakturer hos behandlade patienter. Men behandling med SSRI-läkemedel försvårar också för benet att fästa i nyinsatta implantat, visar nu en kanadensisk studie.
Forskarna har retroaktivt analyserat data från 490 patienter som fått implantat mellan 2007 och 2013 vid en klinik i Kanada. Patienter med andra sjukdomar eller läkemedelsbehandlingar som är kända för att påverka benmetabolismen exkluderades.
Det visade sig att implantaten misslyckades i 10,6 procent av fallen hos de SSRI-behandlade patienterna jämfört med 4,6 procent hos de som inte tog SSRI. För första gången visas nu en koppling mellan behandling med SSRI-läkemedel och högre risk för implantatkomplikationer.

Upptäck mer