/Köp & Sälj

4 rum i Ulricehamn överlåtes

Praktiker/Säljes 28 Nov 2018
Dela artikeln

Klinik byggd 2010, en av få kvalitetscertifierade i Sverige.
2400 patienter, teamet har idag kapacitet att aktivt omhänderta 1600 st av dessa.
I Ulricehamn bor 24 000 invånare så tillväxt är möjlig för den som önskar.

Ägaren är tillika klinikens tandläkare och avser att pensionera sig.
Stannar gärna om så önskas tills dess att ett generationsskifte är genomfört.

Vid svar på annons erhålls ett informationsmaterial innehållande väsentliga uppgifter och värdering. Vid fortsatt intresse anordnas möte med ägaren.

Ulricehamn

Svara på annonsen

Dela artikeln
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakarforbundet.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch