En delaktig patient – på gott och ont

Krönika 14 Jun 2012
Dela artikeln

Dagens patienter sägs ofta vara väl pålästa om sina sjukdomar och tänkbara behandlingar redan när de möter sin läkare eller tandläkare – med tillägget att detta är på gott och ont.

Det goda skulle, för den påläste patienten, vara att han eller hon inte så lätt kan undanhållas alternativa diagnoser eller behandlingar. Beväpnad med relevant kunskap känner sig dagens patient mer jämställd med läkaren/tandläkaren än gårdagens.

För behandlaren är det förstås en fördel att möta en välinformerad patient som är redo att göra ett medvetet val när det gäller behandling; att kunna lägga fram alla alternativ för en klok patient som man har en lång relation till och sedan resonera sig fram till ett gemensamt beslut. Det måste vara idealiskt.

Men mycket informerad är inte detsamma som välinformerad. När jag själv har sökt upplysningar om någon åkomma på nätet har jag behövt lägga mycket tid på att sålla medicinska fakta från dokument med allmänhetens lösa tyckande och privata anekdoter. Jag föreställer mig att mycket information av så låg kvalitet i händerna på en okritisk patient kan ställa till en del elände i mötet med tandläkare och läkare. Jag anar hur det känns att försöka förklara effekten av olika behandlingsalternativ för en lika felinformerad som tvärsäker patient. Ibland är mer informerad detsamma som sämre informerad.

Tandläkare kan mycket riktigt ha vissa problem med att leva upp till vad tandvårdslagen säger om patientens rätt att vara delaktig i beslut som rör behandlingen. Särskilt svårt blir det när kostnaden för tandvården blir en faktor att ta hänsyn till i valet av behandling. Det visar en studie bestående av intervjuer med tandläkare som vi berättar om på sidan 34 i det här numret.

Nästa nummer av Tandläkartidningen kommer till dig den 16 augusti men fram till dess kan du följa nyheterna på www.tandlakartidningen.se, med undantag för några veckor i juli då vi har semester.

Nu önskar jag alla läsare en riktigt skön sommar!

 

Text: Christina Mörk, chefredaktör

Dela artikeln
Christina Mörk, chefredaktör
Christina Mörk, chefredaktör
Journalist. Chefredaktör och ansvarig utgivare för Tandläkartidningen till och med 31 maj 2013.

Kommentera artikeln:

Dina åsikter, synpunkter och kunskaper är viktiga för oss men vi vill att kommentarerna håller en god och konstruktiv ton.
Kommentarer till artiklarna förutsätts skrivas i första hand av personer med yrkesmässig anknytning till ämnet.
För att kommentera måste du registrera dig genom att ange ditt namn och din mejladress. Du får vara anonym men tänk på att din kommentar får mer tyngd om du skriver den under ditt riktiga namn. Observera att du själv är ansvarig för det du låter publicera i kommentarsfältet på tandlakartidningen.se.

Observera att du måste klicka på en länk i mejlet som skickas till e-postadressen som du har angivit för att din kommentar ska bli synlig för andra läsare.

Läs tandläkartidningens kommentarsregler

Genom att kryssa för "Jag har läst och förstått villkoren för kommentarinlägg på www.tandlakartidningen.se" godkänner du dessa villkor och förbinder dig därmed att följa dem. Vissa förändringar i villkoren kan komma att göras efter hand.