Om Tandläkartidningen

Dela artikeln

Tandläkartidningen är sedan 1909 Sveriges Tandläkarförbunds organ. Papperstidningen ges ut i 8 700 exemplar. Den når därmed alla tandläkare i Sverige: folktandvårdens anställda, privattandläkare, de odontologiska lärarna vid de fyra lärosätena samt majoriteten av studenterna.

Tandläkartidningen läses också av övriga medlemmar i tandvårdsteamet samt politiker och företrädare för myndigheter inom tandvårdsområdet.

Tandläkartidningen bevakar alla frågor som berör tandläkaren i dennes yrkesutövning: odontologisk vetenskap, tandvårdspolitik, etik, patientsäkerhet, material och arbetsplatsfrågor.

www.tandlakartidningen.se/ publicerar vetenskapliga artiklar och mycket annat ur papperstidningen samt nyheter och bloggar som är unika för webbtidningen. Hela tidningen finns att läsa bakom inloggning.

Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch Grill

Läs mer om Tandläkarförbundet på www.tandlakarforbundet.se.

 

Dela artikeln