CAD/CAM inte bättre än konventionell metod för kronor

Forskning Allt nytt är inte bättre. Det menar norska forskare efter att ha studerat den interna passformen hos enstaka kronor framställda med CAD/CAM-teknik i fem olika material.
23 Nov 2016
2

Läskskatt minskar karies främst hos yngre män

Forskning En sockerskatt på läsk skulle minska kariesförekomsten mest hos yngre män med låg inkomst, visar ny tysk studie.
22 Nov 2016
2
Han är ny ordförande för Studerandeföreningen

Han är ny ordförande för Studerandeföreningen

Nyvald Umeåstudenten Adrian Borhani tar över posten som ordförande för Tandläkarförbundets Studerandeförening.
18 Nov 2016
66

Sex tandtekniker får årets Sverkerpris

Riksstämman 2016 Sex tandtekniker har fått Sverkerpriset, en utmärkelse till Sverker Toreskogs minne.
18 Nov 2016
208

Oron måste tas på allvar

Riksstämman 2016 Den fluororo som brett ut sig under de senaste åren måste tas på allvar och tandvårdspersonalen bli bättre på att hantera patienternas rädsla och ge dem korrekt information. Det framkom vid symposiet FluORO.
18 Nov 2016
78

”Socker behöver uppmärksammas”

Riksstämman 2016 Socker är både en hälsobov och kariesorsak. Tandvården bör dra nytta av sambandet och informera mer om faran med det söta.
18 Nov 2016
36
Pris till rapport om whiplash och käksmärta

Pris till rapport om whiplash och käksmärta

Riksstämman 2016 Ewa Lampa, forskare i klinisk oral fysiologi i Umeå, får Svenska Tandläkare-Sällskapets pris för bästa forskningsrapport.
18 Nov 2016
781

Karolinska institutet fälls för diskriminering

Dom Karolinska institutet har gjort sig skyldigt till indirekt diskriminering när en tandläkarstudent inte tilläts använda engångsärmar i plast istället för kortärmat. Det har Stockholms tingsrätt beslutat.
17 Nov 2016
30
Årets pristagare belönades på riksstämman

Årets pristagare belönades på riksstämman

Riksstämman 2016 Sex stolta och glada pristagare fick motta sina diplom vid invigningen av den odontologiska riksstämman på onsdagen.
16 Nov 2016
72

Våga ta upp tobaksbruk med patienterna

Riksstämman 2016 Tandvården kan göra mycket mer än i dag för att identifiera och hjälpa personer att sluta röka eller snusa. Att införa en nationell screening för att upptäcka patienter som riskerar att få munhålecancer är önskvärt, framkom vid symposiet ”Döden i dosan”.
17 Nov 2016
28

Felaktiga råd kan vara farliga

Riksstämman 2016 Råd inom vården kan motverka hälsa. Problemet bör få större uppmärksamhet, anser Agnes Wold, professor i bakteriologi vid Göteborgs universitet.
17 Nov 2016
43
”Vi är här för att träffas”

”Vi är här för att träffas”

Riksstämman 2016 Tandläkarna och gamla kursarna Awara Amin, Göteborg, och Ghazaleh Golestani, Stockholm, passar på att fira tioårsjubileum på mässan i Älvsjö.
17 Nov 2016

Utan register famlar vården i blindo

Riksstämman 2016 För att förbättra och effektivisera vården är det nödvändigt att utnyttja data som finns i olika kvalitetsregister, exempelvis i SKaPa, registret för karies och parodontit. Det handlar inte om att hitta syndabockar utan att ta till vara på de goda exemplen.
17 Nov 2016
52

Nya studier om faran med snus

Riksstämman 2016 – Tobak till snus odlas på ett miljövidrigt sätt som inte alls stämmer med FN:s hållbarhetsmål som Sverige har skrivit under, säger Lena Sjöberg, ordförande i Tandvård mot tobak.
17 Nov 2016
189

Äldre tappar ofta kontakten med tandvården

Forskning Allt fler tappar sin regelbundna kontakt med tandvården efter pensionsåldern, och risken ökar i takt med stigande ålder. Det visar en svensk studie.
17 Nov 2016
18

Tandsköterskan kommer att bli allt viktigare

Riksstämman 2016 Tandsköterskorna kommer att bli en allt viktigare resurs i framtidens tandvård. Både existerande och helt nya kompetenser kommer att efterfrågas. Det ställer krav på tandsköterskeutbildningen.
17 Nov 2016
13

Smile köper Tandlaget

Riksstämman 2016 Tandlagets fyra kliniker i Kiruna, Piteå, Boden och Luleå, kommer från och med årsskiftet att ingå i Smile Colosseum Group.
16 Nov 2016
Tinnitus vanligt hos TMD-patienter

Tinnitus vanligt hos TMD-patienter

Riksstämman 2016 Tinnitus är omkring tre gånger vanligare bland patienter med käkfunktionsstörningar än i befolkningen i stort.
16 Nov 2016
174
”Jag vill utnyttja tiden till max”

”Jag vill utnyttja tiden till max”

Riksstämman 2016 Nickolas Khorasani, förstaterminare på tandläkarutbildningen på Karolinska institutet, är på riksstämman för att lära sig så mycket som möjligt.
16 Nov 2016
12

Antibiotikaprofylax – så gör du

Riksstämman 2016 Många tandläkare känner sig osäkra på vilka regler som gäller för antibiotikaprofylax vid implantatkirurgi eller för svårt sjuka hjärtpatienter.
16 Nov 2016
36
Prenumerera här!

Ur senaste numret

SKAPA HJÄLPER DIG VÄLJA RÄTT BEHANDLING

HON VILL HA MER FORSKNING OM ÄLDRE

STOR SPRIDNING PÅ TANDLÄKARNAS LÖNER

NORDISKT TEMA OM GERODONTI, DEL 1

Läs som E-tidning här

I vimlet Tandläkartidningen på Instagram