Lars Frithiof hedras med förtjänstmedalj

Lars Frithiof hedras med förtjänstmedalj

22 Maj 2012
Dela artikeln

Lars Frithiof, specialist i oralkirurgi och parodontologi samt tidigare lärare vid tandläkarhögskolan vid KI, Huddinge, hedras med Svenska Tandläkare-Sällskapets förtjänstmedalj.

Lars Frithiof föddes 1936 och tog sin tandläkarexamen 1960.

Hans meritförteckning är lång; bland annat arbetade han under drygt 20 år halvtid som lärare i olika tjänsteställningar vid KI, resterande tid som privattandläkare, därefter som lektor vid avdelningen för parodontologi, där han också blev tillförordnad professor.

Mellan åren 1997-2005 var han ordförande i Tandläkarförbundets etiska råd och initiativtagare till den årliga Etikdagen.

Han har också engagerat sig för tandvård till hemlösa, ett arbete för vilket han hedrades med ett pris från Svenska Tandläkare-Sällskapet 2005. Han delade priset med Patricia De Palma.

Förutom att njuta av pensionärstillvaron engagerade han sig under åtta år åt tandvård för hemlösa. Han  är ordförande i Svenska Tandläkare-Sällskapets museienämnd, vilket innebär ett övergripande ansvar för de odontologiska samlingarna vid museet i Kista norr om Stockholm.

I motivering till förtjänstmedaljen står det bland annat: ”Lars Frithiof har med stor kunnighet och entusiasm bidragit till aktiviteter för att starkt belysa delar inom Svenska Tandläkare-Sällskapets och Sveriges Tandläkarförbunds verksamhetsområden. Hans grundlighet, tålamod och samordnande förmåga har borgat för hög kvalitet i de uppgifter han åtagit och åtager sig”.

Förtjänstmedaljen delas ut vid den odontologiska riksstämman i november.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Dina åsikter, synpunkter och kunskaper är viktiga för oss men vi vill att kommentarerna håller en god och konstruktiv ton.
Kommentarer till artiklarna förutsätts skrivas i första hand av personer med yrkesmässig anknytning till ämnet.
För att kommentera måste du registrera dig genom att ange ditt namn och din mejladress. Du får vara anonym men tänk på att din kommentar får mer tyngd om du skriver den under ditt riktiga namn. Observera att du själv är ansvarig för det du låter publicera i kommentarsfältet på tandlakartidningen.se.

Observera att du måste klicka på en länk i mejlet som skickas till e-postadressen som du har angivit för att din kommentar ska bli synlig för andra läsare.

Läs tandläkartidningens kommentarsregler

Genom att kryssa för "Jag har läst och förstått villkoren för kommentarinlägg på www.tandlakartidningen.se" godkänner du dessa villkor och förbinder dig därmed att följa dem. Vissa förändringar i villkoren kan komma att göras efter hand.