/Diskrimineringsombudsmannen

Krav på kortärmat inte diskriminering

Krav på kortärmat inte diskriminering

Dom Det var inte diskriminering att neka en kvinnlig muslimsk tandläkare att arbeta med engångsärmar. Det slår Arbetsdomstolen (AD) fast i en ny dom.
21 Dec 2017
362

Ström av anmälningar mot kunskapsprovet

Legitimation Efter ett antal misstag vid kunskapsprovet för tandläkare vid Karolinska institutet har flera anmälningar om orättvisor, diskriminering och bristande transparens lämnats in.
21 Dec 2017
20

DO stämmer folktandvården

Diskriminering Folktandvården Stockholms län AB stäms av diskrimineringsombudsmannen (DO) efter att ha förbjudit en tandläkare att använda engångsärmar.
26 Jan 2017
22

Karolinska institutet fälls för diskriminering

Dom Karolinska institutet har gjort sig skyldigt till indirekt diskriminering när en tandläkarstudent inte tilläts använda engångsärmar i plast istället för kortärmat. Det har Stockholms tingsrätt beslutat.
17 Nov 2016
74

KI stäms för diskriminering

Begär ersättning Diskrimineringsombudsmannen stämmer Karolinska institutet. Tandläkarstuderande som inte får använda engångsärmar på kliniken utsätts för indirekt diskriminering, anser DO.
25 Mar 2015
317

Nytt utbildningsmaterial ska ge jämlik vård

Diskriminering Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningsmaterial som ska lära personal inom vården att bemöta patienter på lika villkor.
28 Jan 2015

Krav på kortärmat kan vara diskriminering

Beslut Diskrimineringsombudsmannen (DO) förbereder en stämningsansökan mot Karolinska institutet (KI). Tandläkarstuderande som inte vill bära kortärmat på kliniken utsätts för indirekt diskriminering, anser DO.
7 Jan 2015
111

Krav på kortärmat problem för muslimska kvinnor

En kvinna som läser till tandläkare på Karolinska institutet (KI) vill inte bära kortärmade arbetskläder, trots att KI:s hygienregler kräver det.
3 Mar 2014
583
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakarforbundet.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch