/Implantat

Guidad borrning för implantat ger bäst precision

Forskning Att borra implantathål på fri hand ger det absolut sämsta resultatet. Det visar en belgisk studie som har jämfört metoderna frihandsborrning, pilotguidad borrning samt helguidad borrning.
29 Aug 2018
39
”Kräv längre uppföljningstider”

”Kräv längre uppföljningstider”

Forskaren Tandläkare bör ställa krav på att implantat utvärderas i minst fem år innan de används på bred front kliniskt. Det anser Victoria Franke Stenport, universitetslektor och specialist i oral protetik.
7 Aug 2018
Plusmaterial
36

Korta implantat sitter sämre än långa

Forskning Korta implantat med längden 6 mm har en något sämre femårsöverlevnad än implantat med längden 10 mm. Det visar en schweizisk studie.
30 Maj 2018
20

TLV föreslår ändringar i tandvårdsstödet

Remiss Nu är förslaget för förändringar i det statliga tandvårdsstödet ute på remiss. I år handlar förändringarna främst om röntgen och om undersökningar.
12 Mar 2018
11
Mindre än minst

Mindre än minst

Metod Nanopartiklar dyker upp i allt fler produkter. En liten storlek ger dem nya egenskaper och nya möjlig­heter för materialutveckling. Men de tar också nya vägar in i kroppen.
6 Mar 2018
Plusmaterial
4

Implantat inte alltid bättre än proteser

Forskning En stor systematisk genomgång av den samlade vetenskapen kring förändringar av livskvalitet efter implantat eller vanliga proteser ger en ganska blandad bild av sambanden.
22 Jan 2018
4

Fyrdubblad risk att ett ersatt implantat fallerar

Forskning Om ett fallerat implantat ersätts med ett nytt är risken mer än fyra gånger så hög att det nya implantatet också fallerar. Det visar en svensk studie.
1 Dec 2016
7

Bruxism en riskfaktor för implantathaveri

Forskning Det är mer än tre gånger så hög risk att ett implantat hos en person som lider av bruxism ska fallera jämfört med personer som inte lider av det, visar en svensk undersökning.
31 Okt 2016
22
God planering minskar haverier

God planering minskar haverier

Metod – Lägg ner mer tid tillsammans med patienten före behandlingen, det lönar sig i slutänden, säger Anders Tullberg, specialist i oral protetik.
7 Okt 2016
Plusmaterial

”Våga säga nej”

Ha inte för bråttom. Tänk efter före. Och inte minst: Våga säga nej. Det är några goda råd inför protetiska behandlingar från privattandläkare Lars Gezelius, Stockholm.
7 Okt 2016
Plusmaterial

Uthålligt finlir avgör utvecklingen

Tema: Digital teknik Mottagningen liknar mest en maskinpark. Datorer utför automatisk diagnostik, robotar skannar patienterna och preparerar kronor – är det så den digitala framtiden ser ut inom odontologin? Kanske, tekniken finns redan.
30 Sep 2016
Plusmaterial

Brittiska implantatpatienter hade ofta fel förväntningar

Forskning Implantatpatienterna överskattade ofta obehaget och smärtan vid det kirurgiska ingreppet, men underskattade besvären i den postoperativa fasen, visar en brittisk studie.
25 Aug 2016
2

En av tre får problem med sina implantat

Forskning Var tredje patient med implantat anger att de har upplevt problem med dem, visar en svensk enkätstudie av patienter som haft implantaten mellan 8 och 14 år.
23 Jun 2016
25

Tandrengöring minskade hyperglykemi

Forskning Diabetiker som fick mekanisk infektionskontroll av tänderna var sjätte månad efter insättning av implantat förbättrade sin sockerkontroll.
26 Feb 2016
5

Liten effekt av antibakteriell behandling vid periimplantit

Forskning Det är typen av implantat snarare än vilka antibakteriella medel som används som har störst betydelse för utfallet vid behandling av periimplantit.
26 Nov 2015
2
Om 50 år odlar vi fram nya tänder

Om 50 år odlar vi fram nya tänder

Tema Implantat För 50 år sedan var 75-åringar oftast helt eller delvis tandlösa. Så kom Per-Ingvar Brånemark. Men hur ser tandstatusen för dagens 25-åringar ut när de är 75? Odlar vi rent av fram nya tandanlag från stamceller? Här siar några forskare om framtiden.
9 Okt 2015
Plusmaterial
Implantatet gav Sven ett bättre liv

Implantatet gav Sven ett bättre liv

Historia/Videoklipp När Sven Johansson blickar tillbaka minns han hur löständerna ibland ramlade ur när han sjöng med kören Taxibröderna. Tack vare Per-Ingvar Brånemark fick han både nya tänder och sångförmågan tillbaka och nu har implantaten suttit på plats i femtio år.
9 Okt 2015
Plusmaterial
5

Dubbelt så vanligt att rökares implantat fallerar

Svensk studie Sex procent av rökarnas implantat fallerade medan endast tre procent av icke-rökarnas implantat gjorde det, visar metaanalys av över 80 000 implantat.
12 Maj 2015
100

Korta implantat sitter sämre än långa

Forskning Implantat som fästs med skruvar som är 6 mm lossnar i högre utsträckning än de som fästs med skruvar som är 10 mm.
21 Apr 2015
Närgången granskning av nya implantatmaterial

Närgången granskning av nya implantatmaterial

Forskning De senaste decennierna har vi översköljts av nya material och framställningstekniker för implantat. Forskaren Victoria Franke Stenport undersöker hur de fungerar i munnen.
27 Mar 2015
Plusmaterial
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakarforbundet.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch