/Malmö universitet

Förenklad diagnosmetod för TMD kan vara på gång

Förenklad diagnosmetod för TMD kan vara på gång

Forskning Många patienter får aldrig någon TMD-diagnos då diagnosinstrumentet DC/TMD upplevs som för svårt att använda. En ny svensk studie visar nu att det går minst lika bra att ställa TMD-diagnoser utan de detaljstyrda kommandon som ingår i instrumentet.
31 Jul 2018
Plusmaterial
24

Professorsbrist inom odontologin

Utbildning Svensk odontologi lider av professorsbrist. Få vill ­vandra den långa vägen till en professur för att sedan föra en ständig kamp för att få forskningsmedel. Många väljer i stället en tryggare och mer välbetald specialist­tandläkartjänst.
11 Jul 2018
Plusmaterial
Grattis alla nya tandläkare i Malmö

Grattis alla nya tandläkare i Malmö

Examen Tandläkartidningen gratulerar de nya tandläkarna i Malmö.
1 Jul 2018
Munhälsa ny forskningsprofil vid Malmö universitet

Munhälsa ny forskningsprofil vid Malmö universitet

Forskning Odontologi, närmare bestämt munhälsa, är ett av fyra nya forskningsprogram som Malmö universitet satsar extra på de kommande fem åren.
21 Jun 2018
82
Hälsofrämjaren är bästa lotsen

Hälsofrämjaren är bästa lotsen

Ojämlik tandhälsa Invånarna får själva definiera vilka behov de har, och det lägger grunden för det fortsatta förändringsarbetet. Det är filosofin bakom ett hälsofrämjande projekt om tandvård och kost som pågår i Malmöstadsdelen Lindängen, ett socialt utsatt miljonprogramområde.
23 Maj 2018
Plusmaterial
81
Ojämlikhetens ansikte

Ojämlikhetens ansikte

Ojämlik tandhälsa Dina tänder visar vem du är. Eller åtminstone kan de skvallra om din inkomst, utbildningsnivå och var du har vuxit upp.
16 Maj 2018
32
Han satsar på samarbete kring smärta

Han satsar på samarbete kring smärta

Forskaren Under flera decennier har Thomas List forskat kring smärta ur flera olika perspektiv. Just nu handlar det bland annat om att försöka förutse vem som riskerar att drabbas.
18 Apr 2018
Plusmaterial
28
Folktandvården bekostar doktorandtjänsten

Folktandvården bekostar doktorandtjänsten

Karriär Julia Lam gillar forskning. Nu kan hon kombinera halvtidsjobb som allmäntandläkare med en forskarutbildningstjänst som finansieras av folktandvården.
8 Mar 2018
Plusmaterial
28
Utländska tandläkare snabbutbildas i Malmö

Utländska tandläkare snabbutbildas i Malmö

Ny utbildning En ny kompletterande utbildning för tandläkare (KUT) har startats vid Malmö universitet.
2 Mar 2018
75
Kliniken som hjälper uppfinnarjocke

Kliniken som hjälper uppfinnarjocke

Klinik & Praktik Futurumkliniken vid Malmö universitet är en testbädd som erbjuder hjälp åt entreprenörer och andra som vill utveckla framtidens tandvård. Det har de fått pris för. Men efter fyra år med projektpengar ökar nu kraven på ekonomisk bärkraft.
27 Feb 2018
23
Lokal statinbehandling kan motverka parodontit

Lokal statinbehandling kan motverka parodontit

Forskning Tillgängliga studier av statinbehandling som tillägg till parodontitbehandling visar god klinisk effekt, visar en svensk genomgång, men data kommer nästan uteslutande från en enda forskningsgrupp.
5 Feb 2018
Plusmaterial
8
Malmö högskola blir universitet

Malmö högskola blir universitet

Fokus på forskning Malmö högskola blir Malmö universitet vid årsskiftet. Det blir större fokus på forskning och ökade forskningsanslag från staten, vilket gynnar även odontologiska fakulteten.
7 Nov 2017
151
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakarforbundet.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch