Telefonsamtal gav ofta rätt diagnos

Telefonsamtal gav ofta rätt diagnos

Forskning Diagnoser via telefon blir ofta korrekta, men vissa tillstånd är svårare att bedöma. Det visar en ny studie om konsultation via telefon.
10 aug 2022

Röntgen behövs för att hitta karies under kronor

Etik Att helt avstå från röntgenbilder vid en karieskontroll på en patient med många lagningar är inte lege artis, anser Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Tandläkaren har inte heller utrett sambandet mellan patientens kariessjukdom och tandskador tillräckligt. Därför får han kritik.
9 aug 2022
Plusmaterial

Blir barn mindre smarta av tidig fluoridexponering?

Vetenskap Viss forskning tyder på att pre- och perinatal exponering för fluorid i låga doser via vatten och kost kan påverka barns intelligens. Undersökningarnas tillförlitlighet har dock debatterats flitigt under de senaste åren, och då det vetenskapliga läget är oklart bör försiktighetsprincipen tillämpas. Aktuella rekommendationer för användning av dentala fluorider på verkas inte. Fluoridtandkräm, exempelvis, har en vetenskapligt bevisad kariesförebyggande effekt och påverkar inte utvecklingen av kognitiv förmåga.
1 jul 2022
Rökridå över nikotinets risker

Rökridå över nikotinets risker

Debatt Politiker, hälsovårdsarbetare, medier, bloggare, influerare och organisationer lägger en rökridå över snusningens hälsorisker. Nu vilar ett tungt ansvar på regering och riksdag att fatta de nödvändiga besluten för att stoppa marknadsföring av nikotinprodukter framställda ur tobak. Det skriver Jan-Michaél Hirsch, käkkirurg och professor emeritus vid Uppsala universitet, på Tandläkartidningens debattsida.
8 aug 2022
Skärpt kontroll av tandvårdsstödet utreds

Skärpt kontroll av tandvårdsstödet utreds

Utredning Nu ska Försäkringskassan och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreda hur man ska förhindra missbruk av det statliga tandvårdsstödet. Bland annat ska man titta på om det bör krävas tillstånd för att driva ett tandvårdsföretag.
8 jul 2022

Våldsutsatta ska få bättre tandvård

Utredning Regeringen har nu tillsatt en utredning för att titta på hur man kan ge bättre möjligheter till tandvård för den som blivit utsatt för våld och fått tänderna skadade.
8 jul 2022
Han satsar på gränslös parodontologi

Han satsar på gränslös parodontologi

Forskaren Han är professor i Malmö, men bor i Danmark och ­kommer från Grekland. Möt Andreas Stavropoulos, ordförande i ­European Fede­ration of Periodontology (EFP).
1 aug 2022
Plusmaterial
Hon kartlägger stort som smått

Hon kartlägger stort som smått

Porträttet Vad är det som sker i det småskaliga ekosystemet i ­munnens biofilmer? Det vill Julia Davies, professor i oral biologi i Malmö, ta reda på. Hon är också engagerad i ett projekt för att kartlägga alla Europas tandvårds­utbildningar. I dag vet ingen hur många de är.
11 jul 2022
Plusmaterial
Stockholm ställer krav för miljön

Stockholm ställer krav för miljön

Hållbarhet Miljö, klimat, hållbarhet, hälsa och hygien. Hur navigerar man rätt bland alla krav när man ska köpa in produkter till kliniken? Inom Folktandvården Stockholm har man arbetat fram bra underlag för kravställning och fasar ut produkter som inte håller måttet.
4 jul 2022
Blodtrycks­screening i tandvården knappast kostnadseffektivt

Blodtrycks­screening i tandvården knappast kostnadseffektivt

Forskning Screening för högt blodtryck inom tandvården är knappast kostnadseffektivt i Sverige. Det visar en ny avhandling.
6 jul 2022
Tandläkaren och sockervaddsmaskinen

Tandläkaren och sockervaddsmaskinen

Sommarläsning Ingen tandläkare skulle i dag rekommendera sockervadd, men i slutet av 1800-talet var det annorlunda. Då uppfann tandläkaren ­William James Morrison den moderna sockervaddsmaskinen.
25 jul 2022
Plusmaterial
Eksem kopplat till blödande tandköttsfickor

Eksem kopplat till blödande tandköttsfickor

Forskning I en finsk studie var blödande tandköttsfickor kopplat till seborroisk dermatit och nummulärt eksem.
7 jul 2022

Tandläkare i diktaturer – mer forskning om svensk-tyska kontakter 1933–1945 är nödvändig

Debatt Vi lever i ett oroligt Europa med en pågående brutal krigföring. Diktatur står återigen mot demokrati. Med denna artikel vill vi stimulera till ett nytt forskningsprojekt om kontakter med tandläkare och tandläkarorganisationer i diktaturer. I en första översikt fokuserar vi på kontakter mellan svenska och tyska tandläkare under nazitiden. Det skriver Nils Hansson och Göran Bergkvist, forskare i medicinhistoria, på Tandläkartidningens debattsida.
6 jul 2022
Riksstämman flyttar till Umeå 2023

Riksstämman flyttar till Umeå 2023

Riksstämman År 2023 ska Odontologisk riksstämma och Swedental för första gången genomföras i Umeå. Syftet är att locka besökare i norra Sverige som tidigare inte har haft möjlighet att delta.
27 jun 2022

Tandläkarfamiljen vill tillbaka hem till Charkiv

Reportage
5 jul 2022
Plusmaterial

Strålbehandling vid huvud- och halscancer kan påverka pulpan

Forskning
29 jun 2022

Tolv tänder extraherades under narkos

Etik
29 jun 2022
Plusmaterial

Grattis alla nya tandläkare i Malmö 2022!

Examen
28 jun 2022

Grattis alla nya tandläkare i Stockholm 2022!

Examen
28 jun 2022

Grattis alla nya tandläkare i Göteborg 2022

Examen
28 jun 2022
omslag
Prenumerera här!

Ur senaste numret

TANDLÄKARFAMILJEN LÄNGTAR HEM TILL CHARKIV

FORSKAREN: PATIENTER MED TMD HAR FLER SJUKDAGAR

MEDBORGARFORSKNING INOM ODONTOLOGI

TANDLÄKAREN BAKOM SOCKERVADDSMASKINEN

Läs som E-tidning här

Tandläkartidningen på Instagram

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch