Sverige ger 40 miljoner till WHO:s krisfond

Coronavirus Regeringen har beslutat att bidra med 40 miljoner kronor till Världshälsoorganisationens krisfond, som ska göra det lättare att agera vid utbrott av smittsamma sjukdomar. Detta med anledning av det pågående utbrottet av covid-19, orsakat av det nya coronaviruset.
24 feb 2020

Debatt: Munnen behövs i framtidens läkarutbildning

Debatt Sedan flera år har det återkommande publicerats vetenskapliga artiklar som påpekar behov av ökad kunskap inom sjukvården om munhälsa och dess samband med allmän hälsa. Kan patienterna vänta längre?
24 feb 2020
Lätt för tandläkare att få jobb

Lätt för tandläkare att få jobb

God arbetsmarknad Tandläkare fortsätter att ha mycket goda möjligheter till arbete både i år och på fem års sikt. Det gäller även tandhygienister och tandsköterskor. Det framgår av Arbetsförmedlingens uppdaterade prognoser.
21 feb 2020
31
Fler anmäler vårdskador inom tandvården

Fler anmäler vårdskador inom tandvården

Försäkring 2019 gjordes 2 650 anmälningar till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf) för skador inom tandvården. Det är en ökning med nästan 13 procent jämfört med 2017.
20 feb 2020
59
Parodontit i släkten en viktig riskfaktor

Parodontit i släkten en viktig riskfaktor

Forskning Två av tre förlorade tänder hos patienter med parodontit kunde knytas till ett nära släktskap med någon som också hade parodontit, det kan norska forskare visa i en ny studie.
20 feb 2020
58
Hon hämtar kunskap från kliniken

Hon hämtar kunskap från kliniken

Porträtt 40 år inom tandvården – det är lång tid för det är lång tid för en disputerad tandläkare som bara är 57 år. Annika Julihn började som tandsköterske­elev 1979. I dag är hon specialist i pedodonti vid Eastman­institutet i Stockholm och arbetar med ett praktik­baserat forskningsnätverk inom barntandvården.
19 feb 2020
Plusmaterial
264

Endodontiska infektioner och allmänhälsa

Vetenskap Påvisade samband mellan endodontiska sjukdomstillstånd och allmänsjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom är svaga och osäkra. Åtgärder för att förebygga karies och tandtrauma samt att, när det är påkallat, utföra rotbehandlingar så att förekomsten av endodontiska infektioner minskar motiveras dock väl utifrån ett odontologiskt perspektiv. Ifall frånvaro från endodontiska infektioner också bidrar till en minskad risk för allmänsjukdomar är i dagsläget osäkert.
13 feb 2020
24
Dental upphandling lockar allt fler

Dental upphandling lockar allt fler

Upphandling Antalet lämnade anbud minskade inom offentlig upphandling under 2010-talet. Men folktandvården gick emot trenden – här har antalet anbud tvärtom ökat på senare år.
17 feb 2020
Plusmaterial
4

Fler får ansvar för krisberedskapen

Beredskap Regeringen har gett Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten ett tydligare beredskapsansvar. De blir därmed beredskapsansvariga myndigheter.
18 feb 2020
Nya läkarprogrammet saknar kurs i oral hälsa

Nya läkarprogrammet saknar kurs i oral hälsa

Läkarutbildning När det nya läkarprogrammet startar hösten 2021 finns oral hälsa fortfarande inte med som ett eget ämne, men vid några av lärosätena tror man att ämnet kommer att få en tydligare plats i utbildningen.
13 feb 2020
56
Systrarna startade specialistklinik

Systrarna startade specialistklinik

Karriär Med varsin specialistutbildning inom ortodonti och med en gemensam ambition har systrarna Atousa Wikström och Anahita Ehrenblad förverkligat sin ungdomsdröm: att öppna en klinik tillsammans.
12 feb 2020
Plusmaterial
118
Tandläkarstudenter hade kul på kickoff

Tandläkarstudenter hade kul på kickoff

STUDENT Tandläkarförbundets studerandeförening ska fokusera på inspiration, hållbarhet och kommunikation under året. Det bestämdes vid föreningens kickoff i helgen.
11 feb 2020
43
Muntorrhet förbisedd kariesfaktor hos yngre

Muntorrhet förbisedd kariesfaktor hos yngre

Forskning Var fjärde person mellan 25 och 50 år med karies angav att de ofta eller mycket ofta upplevde muntorrhet, visar ny svensk forskning.
11 feb 2020
Plusmaterial
40

Kopplingen mellan diabetes mellitus typ 2 och parodontal sjukdom

Vetenskap Diabetiker har gravare parodontit än icke-diabetiker, men alla detaljer om parodontitens inverkan på diabetes är inte klarlagda. Det förefaller som om diabetes är vanligare förekommande hos parodontitpatienter än hos individer med god parodontal hälsa.
22 jan 2020
28
omslag
Prenumerera här!

Ur senaste numret

NY PLAN FÖR PATIENTSÄKERHET

SNÅLT MED TANDKUNSKAP I NYA TANDLÄKARUTBILDNINGEN

AMALGAM FRÅN SVERIGE ANVÄNDS I BANGLADESH

DENTAL UPPHANDLING LOCKAR ALLT FLER

Läs som E-tidning här

Tandläkartidningen på Instagram

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch