Inga coronaanmälningar till Arbetsmiljöverket

Inga coronaanmälningar till Arbetsmiljöverket

TANDVÅRDENS ARBETSMILJÖ Hittills i år har 18 anmälningar om allvarliga olyckor och tillbud inom tandvården gjorts till Arbetsmiljöverket, men inga har varit relaterade till covid-19.
27 maj 2020
40
Coronavirus/covid-19

Coronavirus/covid-19

Covid-19 Här samlar vi alla Tandläkartidningens artiklar som berör spridningen av coronaviruset som orsakar covid-19.
16 mar 2020
64

Fel av tandläkaren att neka antibiotika

Etik Ett par dagar efter en extraktion kom patienten in akut med en kraftig svullnad. Patienten hade inte feber och därför ordinerade tandläkaren inte antibiotika. Han gjorde fel, enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
27 maj 2020
Plusmaterial
14
Hon arbetar på övertid

Hon arbetar på övertid

Pension Gunilla Lenander fyller snart 67 år, men har inga tankar på att sluta arbeta som tandläkare. ”Nu får jag ägna mig helt åt protetik och det är det jag tycker är allra roligast”, säger hon.
26 maj 2020
Plusmaterial
43
Tillägg med laser gör ingen nytta vid parodbehandling

Tillägg med laser gör ingen nytta vid parodbehandling

Forskning Att komplettera traditionell parodontal behandling med laserbehandling gör ingen klinisk nytta, visar ny studie.
25 maj 2020
Plusmaterial
9
Orofacial smärta ökar

Orofacial smärta ökar

Forskning Svenskarna drabbas i allt högre utsträckning av orofacial smärta och kvinnor har en mer än fördubblad risk att drabbas, visar en ny stor svensk studie.
20 maj 2020
63

Fånga upp barns utsaga – instrument för dokumentation av barns och ungdomars upplevelser i tandvården

Vetenskap Efter avslutad behandling bör varje barn och ungdom ges möjlighet att rapportera om de egna upplevelserna av tandvården. Instrument för att dokumentera detta används av studenter på tandläkar- och tandhygienistprogrammen vid Göteborgs universitet.
30 apr 2020
31
Bussen med extra allt

Bussen med extra allt

Mobil klinik För tolv år sedan var Rutger Andersson en av de första i Sverige med att arbeta i en tandläkarbuss. När bussen med tiden började gå sönder fick han och tand­sköterskan Carina Ljung i uppdrag av ­Region ­Kronoberg att bygga en ny, toppmodern tandläkarbuss.
19 maj 2020
Plusmaterial
53
Konventionell kompositfyllning bra vid MIH

Konventionell kompositfyllning bra vid MIH

Forskning Ju mer invasiv metod som används för att laga tänder drabbade av molar incisor hypomineralization, MIH, desto bättre prognos. Tre av fyra konventionella kompositfyllningar sitter kvar efter 36 månader, visar ny studie.
18 maj 2020
83

Klinik utan kvalitetsarbete får kritik från IVO

Etik Varje tandvårdsmottagning ska arbeta med kvalitet och utföra vård på ett patient­säkert sätt. Att fastställa och dokumentera vilka processer och rutiner som gäller är ett viktigt led i det – även på små kliniker.
13 maj 2020
Plusmaterial
6
Videokonferens om tandvården i coronatider

Videokonferens om tandvården i coronatider

CORONAKRISEN Nästan 1800 personer deltog i dag i en internationell videokonferens om tandvården och covid-19. Från Sverige talade Pia Skott och Andreas Cederlund, båda chefer inom Folktandvården Stockholm.
12 maj 2020
84

Förskrivning av antibiotika – ett kvalitetsprojekt inom Folktandvården Västra Götaland

Vetenskap Folktandvården Västra Götaland har inom ramen för ett kvalitetsprojekt kartlagt förskrivningen av antibiotika inom allmäntandvården vid tre tillfällen; 2012, 2015 och 2018. Sammanfattningsvis har förskrivningen minskat under perioden. Dessutom har kvaliteten på förskrivningarna förbättrats.
30 apr 2020
Vad behöver chefen?

Vad behöver chefen?

Arbetsmiljö På en större arbetsplats får chefen svårare att räcka till, vilket ­påverkar arbetsmiljön för alla. Arbetsmiljöforskaren Linda ­Corin har tittat på hur man kan skapa bättre förutsättningar för ett väl fungerande ledarskap.
12 maj 2020
3

Större arbetsplatser har ofta sämre arbetsmiljö

Granskning Arbetsmiljön inom Sveriges tandvård är generellt bra. Det visar en enkät­undersökning som Tandläkartidningen gjort bland ­landets skyddsombud och fackligt förtroendevalda inom tandvården. Men det finns en del problem med den psykosociala arbetsmiljön, inte minst på arbetsplatser där ledarskapet brister.
11 maj 2020
Plusmaterial
22
omslag
Prenumerera här!

Ur senaste numret

TOMMA TIDBÖCKER HOTAR PRIVATTANDVÅRDEN

ARBETSMIJLÖN OFTA SÄMRE PÅ STÖRRE KLINIKER

COVID-19 STOPPADE INVIGNINGEN

TANDVÅRDSBUSSEN MED EXTRA ALLT

Läs som E-tidning här

Tandläkartidningen på Instagram

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch