Nya regler för etikprövning

Etik Tydligare regler och skärpta straff. Det är några av förändringarna i etikprövningslagen som regeringen nu föreslår.
21 aug 2019
Trenden mot ökad karies har kanske vänt

Trenden mot ökad karies har kanske vänt

SKaPa Karies fortsätter att öka hos yngre barn, men nu syns det kanske en vändning i statistiken hos de allra yngsta. Det visar Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa) i sin senaste årsrapport.
20 aug 2019
Snart terminstart för blivande tandläkare

Snart terminstart för blivande tandläkare

UPPROP Natalie Minarji räknar dagarna. Hon har kommit in som reserv på Karolinska institutets tandläkarutbildning. Uppropet är 26 augusti.
19 aug 2019

Fortsatt högt tryck på kompletterande utbildning

Utbildning 36 personer har antagits till höstens kompletterande antagning för tandläkare med legitimation från länder utanför EU och EES, KUT. Totalt sökte 297 behöriga personer.
15 aug 2019
Tandläkarbristen ger ökat tryck på specialister

Tandläkarbristen ger ökat tryck på specialister

Tandläkarbrist Bristen på allmäntandläkare tillsammans med ett stort generationsskifte märks tydligt inom specialisttandvården. Antalet remisser ökar, och specialisterna ser ett allt större behov av konsultationer och utbildningsinsatser.
15 aug 2019
Plusmaterial
43

HSAN återkallar legitimation: Har orsakat stort lidande

Etik En tandläkare i Göteborg har blivit av med sin legitimation efter ett beslut från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Tandläkaren har lämnat patienter i sämre skick än före behandlingarna, anser HSAN.
14 aug 2019
Plusmaterial
17
Tandläkare missar ofta de räddaste patienterna

Tandläkare missar ofta de räddaste patienterna

Forskaren Tandläkare är inte bra på att se vilka patienter som är tandvårdsrädda. Bara hälften av dem som är mest rädda bedöms rätt. Det visar en studie som Markus Höglund, specialist i orofacial medicin, har gjort.
12 aug 2019
Plusmaterial
129

Så kan vi mäta patientens upplevelse av vårdresultatet

Vetenskap Hur tycker patienten att resultatet av vår behandling blev, egentligen? För mätning av patientens upplevelse av vårdens resultat används så kallade patientrapporterade utfallsmått (Patient Reported Outcome Measures – PROM). I artikeln redovisas ett utvecklingsarbete inom detta område i Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit (SKaPa).
4 jul 2019
Barn och föräldrar svarar olika om barnens livskvalitet

Barn och föräldrar svarar olika om barnens livskvalitet

Forskning Barn i tolvårsåldern svarar att deras munhälsorelaterade livskvalitet är sämre än vad föräldrarna uppger, visar en ny svensk studie.
8 aug 2019
Plusmaterial
40
Många nya specialister i orofacial medicin

Många nya specialister i orofacial medicin

NY SPECIALITET Orofacial medicin blev specialitet den 1 juni 2018. Nu finns det 35 specialister i ämnet.
6 aug 2019
214
Snabb pendling på Stationen

Snabb pendling på Stationen

Organisation I Uppsala har folktandvården öppnat en klinik som bara arbetar med undersökningar, enklare behandlingar och akuttandvård. Syftet är att avlasta de övriga hårt belastade klinikerna. Tandläkarna varvar arbetet på Stationen med jobb på vanliga kliniker och tycker att omväxlingen är stimulerande.
5 aug 2019
Plusmaterial

Fler ekonomiska analyser av munhälsofrämjande åtgärder behövs

Vetenskap En systematisk litteraturöversikt över kostnadsnyttoanalyser för interventioner som påverkar munhälsan har gjorts. Relativt få analyser inkluderades i översikten, och det finns ett stort behov av fler hälsoekonomiska studier avseende åtgärder för att främja munhälsan, bedömer HTA-O som här sammanfattar och kommenterar rapporten.
4 jul 2019
Tema: Metod

Nytt tema: Metod

Tema I vårt webbtema “Metod” har vi samlat artiklar om material och metoder som är användbara för kliniskt verksamma tandläkare. De är tidigare publicerade under Metodvinjetten i papperstidningen.
1 aug 2019
Plusmaterial
Lättare att antas på tandläkarutbildning

Lättare att antas på tandläkarutbildning

Antagning I dag får studenterna med reservplatser besked om de kommer in på tandläkarutbildningen i höst. Alla kommer inte att jubla, men det står nu klart att det har blivit lite lättare att komma in på högskoleprovsresultat i höst jämfört med tidigare år.
1 aug 2019
Prenumerera här!

Ur senaste numret

TANDVÅRDSBRANSCHEN I FÖRÄNDRING

NY WEBBASERAD KURS INFÖR KUNSKAPSPROVET

TANDLÄKARNA MISSAR DE RÄDDASTE

HELPROTES MED HELT DIGITAL TEKNIK

Läs som E-tidning här

Tandläkartidningen på Instagram

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch