Debatt: Utan kompetenta lärare ingen examinationsrätt

Debatt Vi närmar oss ett läge där det är för få behöriga universitetslärare som kan undervisa framtidens tandvårdspersonal. Det behövs åtgärder nu om vi ska kunna fortsätta att utbilda tandläkare, tandhygienister och tandtekniker vid våra svenska lärosäten.
16 jan 2020
30
Enighet om framtidsutredning

Enighet om framtidsutredning

Förbundsmöte Tre propositioner klubbades vid förbundsmötet i december. De handlade bland annat om medlemsdemokrati och att utreda en ny form för mötet.
15 jan 2020
15

Budgeten klubbades utan diskussion

Förbundsmöte Budgeten för Sveriges Tandläkarförbund för år 2020 klubbades igenom utan invändningar från ombuden på förbundsmötet.
15 jan 2020
10
Tandläkarförbundet vill belysa hjärtefrågor

Tandläkarförbundet vill belysa hjärtefrågor

OMBUDSKONFERENS Sambandet mellan förebyggande tandvård och allmän hälsa samt jämlik tandvård. Det är två områden som Tandläkarförbundet vill att media ska skriva mer om i år.
15 jan 2020
32

Så förändras tandvårdsstödet 2020

Tandvårdsstöd Den 15 januari börjar den nya föreskriften för tandvårdsstödet att gälla. I år har man inriktat sig på behandling av parodontala sjukdomar, reparativ och rehabiliterande vård, och att göra en språklig översyn.
5 jun 2019
83
Munhälsan viktig vid ätstörningsbehandling

Munhälsan viktig vid ätstörningsbehandling

Munhälsa År 2004 startade ett samarbete mellan Folktandvårdens specialist­tandvård i Örebro och regionens ätstörningsenhet. Nu har munhälsoundersökning och förebyggande insatser blivit en naturlig del av ätstörningsbehandlingen.
14 jan 2020
Plusmaterial
39
Tandvårdsutredning försenas

Tandvårdsutredning försenas

JÄMLIK TANDHÄLSA Utredning om jämlik tandhälsa försenas. Utredningstiden förlängs med ett år och arbetet ska nu redovisas till socialdepartementet senast 1 mars 2021.
13 jan 2020
82
Samband mellan parodontit och plack i halsartärerna

Samband mellan parodontit och plack i halsartärerna

Forskning Personer med parodontit har i högre utsträckning plack i halsartärerna, något som ökar risken för stroke, visar ny svensk studie.
13 jan 2020
608
Tandhygienist gav sken av att vara tandläkare

Tandhygienist gav sken av att vara tandläkare

Etik Den som driver en tandläkarpraktik behöver inte vara legitimerad tandläkare, men vårdgivaren måste vara tydlig i sin information. Det anser Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
9 jan 2020
45
Patientens ålder inte en faktor vid implantat

Patientens ålder inte en faktor vid implantat

Forskning Trots att äldre har sämre läkförmåga, fler systemiska sjukdomar och får fler läkemedelsbehandlingar drabbas de inte av fler implantatförluster, visar svensk-österrikisk forskning.
9 jan 2020
70
Tandvården ligger efter med analyserna

Tandvården ligger efter med analyserna

Intervju Hur får vi ut mest tandhälsa för de omkring tolv miljarder kronor som staten och regionerna lägger på tandvård? Om några år kommer hälso­ekonomiska analyser ge underlag och skapa diskussioner för prioriteringar som kan ge Sverige en mer jämlik tandvård, hoppas hälsoekonomen Thomas Davidson.
9 jan 2020
Plusmaterial
15
Nytt sätt att klaga stärker inte patientsäkerheten

Nytt sätt att klaga stärker inte patientsäkerheten

NY RAPPORT Klagomål hanteras effektivare inom tandvården och övriga hälso- och sjukvården sedan ett nytt klagomålssystem infördes 2018, men systemet har inte stärkt patientsäkerheten. Det anser Statskontoret, som har utvärderat reformen.
8 jan 2020
8
De utvalda börjar läsa till tandläkare i vår

De utvalda börjar läsa till tandläkare i vår

Antagning 175 personer har kommit in på tandläkarutbildningarna i Umeå och Göteborg i vår. Det är lite lättare att antas på våren än på hösten.
8 jan 2020
23
Fusk, löner och hygien toppar år 2019

Fusk, löner och hygien toppar år 2019

Topplista Nya regler, tandläkarlöner och IVO-anmälningar är det flest har läst om på Tandläkartidningens webbplats under 2019. Även en kontroversiell film om rotfyllningar och fuskande tandläkarstudenter väckte mycket intresse.
8 jan 2020
14
omslag
Prenumerera här!

Ur senaste numret

VI HAR BILDER OCH CITAT
FRÅN STÄMMANS FÖRELÄSARPRAT

MÅNGA SPARKCYKELTURER
GER FULA ANSIKTSFRAKTURER

JÄMLIK TANDVÅRD FÖR VARJE PYS
KRÄVER HÄLSOEKONOMISK ANALYS

ENKLARE ATT KLASSA SMÄRTA
DÅ BEHÖVS EJ SESSANS ÄRTA

Läs som E-tidning här

Tandläkartidningen på Instagram

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch