Så får du personalen att stanna kvar

Så får du personalen att stanna kvar

Tandläkarbristen Människor har olika drivkrafter på jobbet. Klinikchefer som vill behålla sin perso­nal måste intressera sig för sina anställdas indi­viduella drivkrafter och ge dem roller där driv­krafterna får utrymme.
24 apr 2019
Plusmaterial

Brist eller balans? Många perspektiv på tandläkarbristen

Tandläkarbristen Det råder tandläkarbrist i Sverige och många behandlings­rum står tomma. Men hur stor bristen är, och kommer att bli de närmaste åren, går inte att säga innan man har ringat in vilka behov tand­vården ska tillgodose.
24 apr 2019
Plusmaterial

Tandvårdsturism – ökad risk för folkhälsan

Vetenskap Så kallad medicinsk turism, att kombinera elektiv vård utomlands med semester, ökar kraftigt. Patienter som väljer att söka vård utomlands bör vara införstådda med att det kan medföra en ökad risk att bli infekterad av antibiotikaresistenta bakterier.
9 apr 2019
Han ser hot – och möjligheter

Han ser hot – och möjligheter

Porträtt Ebola, koleratoxin och misstankar om bio­logisk krig­föring är vardagsmat för Ørjan Olsvik, ­professor i medicinsk mikrobiologi vid universitetet i Tromsø. Men det är i antibiotikaresistensen han ser ett av de största framtidshoten.
23 apr 2019
Plusmaterial

Kritik för undermålig journal

Etik Vårdanteckningar och ekonomiska noteringar om utförda åtgärder ska hållas isär i patientjournalen. En tandläkare i Västmanland som har blandat anteckningarna får kritik för det från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
23 apr 2019
Plusmaterial
Tandförlust föregår hjärt-kärlsjukdom

Tandförlust föregår hjärt-kärlsjukdom

Forskning Förlorade tänder förutsäger kommande hjärt-kärlhändelser och död. Det konstaterar koreanska forskare, som gjort den största studien hittills av sambandet.
17 apr 2019
52
Tandläkare döms betala vite

Tandläkare döms betala vite

Strålskydd Förvaltningsrätten i Stockholm har utdömt 100 000 kronor i vite till en tandläkare i Enköping som trotsat ett föreläggande om att skrota sin panoramaröntgenutrustning.
17 apr 2019

Använde antibiotika fel

Etik En tandläkare i Västra Götaland skrev ut antibiotika på felaktiga grunder. Han får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
16 apr 2019
Plusmaterial
9

Antibiotikaresistens – globalt, lokalt, i dag och i morgon

Vetenskap Antibiotikaresistensen ökar kraftigt, och i dag pågår ett internationellt samarbete för att motverka detta. Antibiotikaförskrivningen i tandvården i de nordiska länderna är ur ett internationellt perspektiv låg. Det finns dock en del indikationer på att denna kan reduceras ytterligare.
9 apr 2019
11

Överkappning bättre och billigare än rotfyllning

Forskning Vid behandling av en frilagd pulpa hos barn och ungdomar är överkappning både bättre och billigare än rotfyllning, visar ny svensk forskning.
15 apr 2019
92
Tandvården har de nöjdaste kunderna

Tandvården har de nöjdaste kunderna

Även i år toppar tandvårdsbranschen Svenskt kvalitetsindex mätning av kundnöjdhet. Nu ökar nöjdheten för Folktandvårdens patienter, medan den minskar inom privattandvården.
12 apr 2019
140
Tandvården blir kommunpolitik

Tandvården blir kommunpolitik

Tandläkarbrist Tandvård har blivit kommunpolitik på många håll i takt med att folktandvården har svårt att klara sitt uppdrag i glesbygd. I Gällivare kommer kommunen och regionen att försöka samverka för att bemanna allmäntandvården.
11 apr 2019
Plusmaterial
14
Antibiotika minskar i tandvården

Antibiotika minskar i tandvården

Ny rapport Antibiotikaförskrivningen inom tandvården har minskat med nästan en tredjedel i Sverige mellan 2009 och 2017. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.
10 apr 2019
249
Nordiskt tema: Antibiotika

Nytt tema: Antibiotika

Vetenskapligt tema Det är med stor glädje, stolthet och till­­freds­stäl­lel­se vi kan presentera sam­­­man­lagt nio artiklar till nordiska temanummer om antibiotika.
10 apr 2019
39
Prenumerera här!

Ur senaste numret

IVO:S RAPPORT VISAR ATT SLARVET BESTÅR

TANDVÅRD BLIR KOMMUNPOLITIK I GÄLLIVARE

FÖRDJUPNING: MÅNGA PERSPEKTIV PÅ TANDLÄKARBRISTEN

NYTT NORDISKT TEMA: ANTIBIOTIKA

Läs som E-tidning här

Tandläkartidningen på Instagram

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakarforbundet.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch