80+ tackar nej till kontroller
Ingela Grönbeck-Lindén tycker att det är en fördel att tandvård förs in som en del av vården.

80+ tackar nej till kontroller

3 maj 2012
Dela artikeln
Var femte patient över 80 år tackar nej till tandvården. Det visar en studie initierad av Centrum för äldretandvård. Nu samarbetar tandvård och kommuner för att nå de äldre via hembesök.

De äldre patienterna skjuter upp tandvårdsbesöket, prioriterar annat och försvinner slutligen från tandvården. Många kliniker har stött på fenomenet, men det har aldrig visats svart på vitt.

En studie utförd av Centrum för äldretandvård i Västra Götaland visar nu att kontakten börjar svikta främst när patienterna nått 75 år. I gruppen 80+ tackar hela 21 procent nej till regelbundna kontroller.
– Vi har undersökt en patientgrupp som sedan tidigare har en tandvårdskontakt. Med stigande ålder ökar andelen som tappar denna kontakt, förklarar Ingela Grönbeck-Lindén, tandläkare på folktandvården i Stenungsund, som genomfört studien tillsammans med professor Lars Gahnberg, chef för Centrum för äldretandvård.

Studien bygger på 3 500 journaler för patienter över 65 år från tre folktandvårdskliniker. Journaler från 2004 till 2009 har granskats, och cirka 13 procent av patienterna försvann från tandvården under dessa år.

Arbetet går nu vidare med att försöka hitta sätt att nå de äldre. Ett samarbete med 11 västsvenska kommuner har inletts, initierat av Centrum för äldretandvård och Enheten för folkhälsofrågor i Västra Götaland. Tanken är att tandvården ska vara en del av informationen vid kommunernas hembesök.
– Staten anslog 1999 medel till kommuner som ville utföra hembesök hos äldre i eget boende. Först handlade det mest om att förebygga fallolyckor. Sedan har det utökats till en information om den service och det stöd som finns för seniorerna, säger Ingela Grönbeck-Lindén.

– Hembesöken är ett etablerat arbetssätt i många kommuner. Vi vill nu se om de kan föra in några enkätfrågor om munhälsan i sitt frågebatteri.

Frågorna är enkla: Vad tycker man om sin munhälsa? Har man kontakt med tandvården? Vill man ha det, och i så fall, vill man ha hjälp att skaffa en ny kontakt? Alla enkätfrågor ska samlas in under 2012, och ingå i en studie som presenteras 2013.
– Om de önskar kontakt blir de uppringda, och stöttade i att fullfölja. Efter sex månader ringer vi igen och frågar hur det gick.

Det är inte säkert att de som bäst behöver hjälp faktiskt tackar ja till förnyad kontakt. I dagsläget vet ingen heller om projektet innebär att fler äldre kommer till tandvården. Men Ingela Grönbeck-Lindén menar att det finns andra fördelar, inte minst genom att tandvården förs in som en del av vården.
– Det är viktigt att kommunens personal är med på tåget. Vi trodde att de kanske skulle tycka att det var jobbigt att ta upp munhälsan, men så har det inte varit. Tvärtom har de upplevt det som roligt, säger hon.

– Vi måste hitta nya plattformar för att möta de äldre.

Ingela Grönbeck-Lindén får medhåll av Lars Gahnberg:

– Vi måste samverka med kommuner och sjukvård, men också exempelvis pensionärsföreningar. Varje klinik bör också fundera över hur man ska hantera att de äldre patienterna försvinner. På en liten ort kanske man känner varje patient och kan hantera det på ett sätt, på en större ort gäller andra premisser. Det finns många sätt att försöka nå ut. Framtidens äldre kommer också att vara allt mer digitala, kanske kan vi ha hjälp av det.

”Bättre än vi trodde”

Centrum för äldretandvård startades 2007. Lars Gahnberg har varit med från början och är mer än nöjd:
– Det blev ännu bättre än vi först trodde! Vårt kompetenscentrum bygger på ett nätverk av tandvårdspersonal. Att de varit så intresserade och aktiva har betytt mycket.

Framöver kommer Centrum för äldretandvård att arbeta mer aktivt mot privattandläkarna. Dessutom ska man titta närmare på patientgruppen äldre från andra kulturer.
– Det finns mycket att göra. Äldretandvården har länge varit eftersatt i både utbildning och forskning, men nu ser vi att intresse och engagemang ökar. Det är glädjande!

CENTRUM FÖR ÄLDRETANDVÅRD

Centrum för äldretandvård startades i projektform 2007 och permanentades 2010. Centrumet drivs av folktandvården i Västra Götaland, och är ett unikt kompetenscentrum. Basen för organisationen är ett »äldretandvårdsnätverk«, som består av cirka 40 personer. Man har också byggt upp ett externt nätverk bestående av bland annat biståndshandläggare, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, anhörignätverk och pensionärsorganisationer.

Medarbetarna inom centrumet verkar i arbetsgrupper för att bland annat utveckla kliniskt stöd, inventera utbildningar, informera, se över kompetensutveckling och starta forskningsprojekt.

Text: Mia Malmstedt

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch