Dags att prioritera äldres hälsa
Eva Nilsson Bågenholm, läkare och regeringens äldresamordnare.

Dags att prioritera äldres hälsa

29 dec 2011
Dela artikeln
- Äldre och sjuka patienter är en eftersatt grupp inom hälso- och sjukvård och tandvård. Det är dags att satsa mer resurser för att ge dessa patienter bättre vård, sade Eva Nilsson Bågenholm, läkare och regeringens äldresamordnare, i öppningsanförandet.

Hon gav en eloge till arrangörerna av riksstämman för att man valt att fokusera stämmeprogrammet på tandvård för äldre. Det är ett område som måste prioriteras och där tandvården är en viktig del.

Hon påpekade att äldrevård har en låg status inom utbildning och forskning. En konsekvens är att det finns för lite kunskap om sjuka äldres vårdbehov, framför allt evidensbaserad kunskap och kunskap som bygger på kliniskt förankrade studier.

– Konsekvensen är att de sjuka äldre kanske inte får den vård de behöver. Inte minst problematiskt är att dessa patienter ofta ordineras en lång rad mediciner, som kan leda till olika biverkningar.

 

Bättre samordning

I dag är det enligt henne en brist att vården sällan samordnas, exempelvis mellan läkare och tandläkare. Här måste det ske en förbättring så att man kopplar ihop den kunskap som finns inom de olika disciplinerna.

Eva Nilsson Bågenholm sade att hon tycker att det är bra att det nu skapas kvalitetsregister också inom tandvården.

– När olika register infördes inom medicinen mötte de motstånd av många, som var rädda för att uppgifterna bland annat skulle komma att användas för att visa upp brister i vården som man inte ville torgföra offentligt. Detta synsätt har man i stort lämnat. Öppenhet är viktigt, att visa att vi som arbetar inom vården inte har något att dölja. Genom olika register får vi möjlighet att jämföra vårdinsatser och sätta fokus på det som inte är bra respektive det som fungerar bra.

 

 

Text: Mats Karlsson, Foto: Urban Orzolek

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch