Ett lyft för äldretandvården
Taklyft och gott om plats är nödvändiga förutsättningar för att kunna ge många av patienterna på Tumba äldreboende bra tandvård. Taklyft och gott om plats är nödvändiga förutsättningar för att kunna ge många av patienterna på Tumba äldreboende bra tandvård.

Ett lyft för äldretandvården

23 feb 2012
Dela artikeln
Taklyft är ett lyft för Ingvor Rönnlund. Utan den skulle det vara svårt att behandla många patienter.

Ingvor Rönnlund är tandläkare på Folktandvården Tumba i Stockholms län. Hon arbetar halva arbetstiden med att ge äldre och funktionshindrade patienter nödvändig tandvård.
Folktandvården ligger i samma byggnad som Tumba äldreboende, där det finns lägenheter och avdelningar för dementa och andra som behöver hjälp dygnet runt.

Många av Ingvors patienter skulle inte kunna komma i tandvårdsstolen utan taklyften som finns i behandlingsrummet närmast ingången. På skylten utanför står det »Rum 1 – medicinsk tandvård«. Behandlingsrummet är stort och rymmer förutom patient, tandläkare och tandsköterska även lyft, rullstol och personal från äldreboendet som hjälper till när en patient ska flyttas. Akutväskan finns på kontorsrummet intill.
– Alla patienter på sjukhemmet har rätt till nödvändig tandvård. Vi behandlar även en del hemmaboende och funktionshindrade patienter från bostadsgrupper, som också får nödvändig tandvård till sjukvårdstaxan, berättar Ingvor Rönnlund.

Hennes patienter har ofta stora vårdbehov, men vården måste anpassas efter vad de orkar med och vad de har glädje av.
– De är gamla, sköra och multisjuka. Många gånger kan jag inte kommunicera med dem. Då är det viktigaste att ta bort det som är infekterat eller gör ont, säger hon.

Det händer att man måste börja med att borsta patientens tänder för att kunna göra undersökningen. Samarbetet med äldreboendets personal skulle kunna förbättras avsevärt om samma vårdgivare hade hand om både den uppsökande verksamheten på sjukhemmet och om patienternas nödvändiga tandvård, anser Ingvor Rönnlund. Så är det inte i dag.

De flesta av patienterna på äldreboendet får nödvändig tandvård på folktandvården eftersom det ligger i samma hus och har anpassade lokaler. Men folktandvården har inte hand om den uppsökande verksamheten och ansvarar därmed inte för utbildning av sjukhemmets personal.
– Det händer att jag ger munhygieninformation till den som följer med patienten, men ofta är det en person som lämnar och en annan som hämtar och informationen mellan personalgrupperna fungerar ofta dåligt när det gäller munhygienen.

– De är stressade och det verkar som om en del tycker att tänderna är det som är minst viktigt. Många skyller på att patienten vill borsta sina tänder själv.

Svåra infektioner

Ett annat problem är att alltfler har implantat och fast protetik.
– Det kan vara fina konstruktioner med svåra infektioner under. En patient togs hit när personalen upptäckte att ansiktet var svullet. Det berodde på en infektion under en
bro som satt lös. Det föreföll som om personalen inte tittade i patientens mun över huvud taget, berättar Ingvor.

När en protes går sönder gäller det att fundera över om patienten klarar av att vänja sig vid en ny protes. Det kan vara bättre att laga den gamla eller låta patienten
vara utan.
– Anhöriga kan ibland ha synpunkter, till exempel att en behandling är dyr eller att en person som har nödvändig tandvård ska få en protes trots att jag
bedömer att den inte kommer att fungera. Då resonerar jag om det med dem.

En annan del i jobbet är att ta emot studenter. Under sista terminen på Karolinska institutet läser blivande tandläkare gerodontologi, och då auskulterar studenter hos Ingvor Rönnlund.

Förhandsbedömning

Ibland måste Ingvor konsultera patientens läkare innan en behandling görs. Det är också mycket administrativt arbete med sjukhemspatienterna. Protetiska behandlingar måste godkännas av tandvårdsstaben i förväg, en sorts intern förhandsprövning.
– Implantat godkänner de inte som nödvändig tandvård, och oftast inte fast protetik heller. Guldmaterial säger de också nej till, berättar hon.

Ingvor har hjälp av tandsköterskan Lena Sternehäll, som efter anvisning utför och skickar in alla förhandsbedömningar elektroniskt.

 

Text: Janet Suslick

Foton/Illustrationer: Foto: Pernille Tofte

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch