Hyllningar öppnade riksstämman
Tandläkarförbundets ordförande Gunilla Klingberg

Hyllningar öppnade riksstämman

29 dec 2011
Dela artikeln
Svenska Tandläkare-Sällskapets 47:e riksstämma 17–19 november öppnades med blommor och fanfarer för fyra studenter, två forskare, två föreläsare och en innovatör som gjort sig förtjänta av extra uppmärksamhet under året.

Förbundet har med framgång lyft fram barns och ungdomars orala hälsa genom godisprojektet. Det är dags att också lyfta fram och belysa de äldres orala hälsa, påpekade Gunilla Klingberg, ordförande i Svenska Tandläkare-Sällskapet och Tandläkarförbundet, i sitt hälsningsanförande.

Den odontologiska riksstämmans fokusering på de äldre patienternas orala hälsa kommer också att bli startskottet på Tandläkarförbundets satsning för att ta fram mer kunskap och därmed ge bättre och säkrare vård för dessa patienter. Den undersökning som förbundet har genomfört bland landets kommuner visar att det finns brister när det gäller att föra in den orala hälsan vid biståndsanalysen. Av undersökningen framgår det bland annat att fyra av tio kommuner sällan eller aldrig tar upp munhälsa och tandvård när äldres biståndsbehov ska utredas.

– Detta är inte bra. Här måste det bli en ändring, sade Gunilla Klingberg.

Vissa patienter kan tala för sin sak, andra inte.

– Det är vår skyldighet att se till så att den senare gruppen patienter får den vård de behöver, sade hon.

Hon slog också ett slag för det livslånga lärandet, där riksstämman är en viktig komponent:

– Det är varje individs ansvar att ständigt fortbilda sig. Det skapar grunden för god och säker vård.

Text: Mats Karlsson

Foton/Illustrationer: Foto: Urban Orzolek

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch