Nödvändig tandvård blir allt dyrare

23 feb 2012
Dela artikeln
Drygt 99 000 personer fick munhälsobedömningar och 122 000 fick nödvändig tandvård 2010.

Det visar en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). För att kunna få uppsökande och nödvändig tandvård krävs ett omfattande vårdbehov och ett tandvårdsstödsintyg från kommunens biståndsbedömare. Den uppsökande verksamheten innebär att patienten erbjuds en munhälsobedömning av tandvårdspersonal och individuell instruktion om hur den dagliga munhygienen ska utföras. Behövs det, får patienten kontakt med tandläkare eller tandhygienist för att få nödvändig tandvård.

En annan del av verksamheten är att vård- och omsorgspersonalen erbjuds utbildning, handledning och information om munhygien, tandborstning med mera.

SKL följer uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård i årliga rapporter. Den senaste visar följande:

  • 165 590 personer hade tandvårdsstödsintyg år 2010.
  • Drygt 99 000 tackade ja till och fick en munhälsobedömning. Drygt en femtedel tackade nej till erbjudandet.
  • Drygt 122 000 fick nödvändig tandvård.
  • Av dem som har bedömts ha rätt till uppsökande verksamhet, varierar andelen som blir undersökt kraftigt mellan landstingen – från drygt 44 procent i Jämtlands län till drygt 81 procent i Dalarna 2010.
  • Kostnaden per uppsökt person varierar också kraftigt – från 147 kronor i Stockholms län till drygt 911 kronor i Region Halland år 2010.
  • Uppsökande och nödvändig tandvård kostade drygt 861 miljoner kronor 2010. Det är en ökning med 9,5 procent jämfört med 2009. Kostnaderna för den uppsökande verksamheten har ökat marginellt. Det är nödvändig tandvård som har blivit betydligt dyrare.

 

Läs mer:

”Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i sjukdomsbehandling – Uppföljning av 2010 års verksamhet”. SKL

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch