Problemen med periimplantit växer
Allt fler patienter drabbas av periimplantit, och konsekvenserna blir omfattande för tandvården. Allt fler patienter drabbas av periimplantit, och konsekvenserna blir omfattande för tandvården.

Problemen med periimplantit växer

5 apr 2012
Dela artikeln
Var femte patient som får tandimplantat väntas få periimplantit inom tio år.

Periimplantit är ett växande problem. En av fem patienter som får implantat utvecklar periimplantit inom en tioårsperiod, visar tillgängliga uppgifter. Det kom experter fram till vid en konsensuskonferens som ordnades i februari i år i Zürich, Schweiz av The European Association for Osseointegration (EAO).

– Fler och fler har implantat och de blir äldre och äldre. Följden är att periimplantit blir vanligare. Vi har bara sett en liten del av de problem som kommer, säger Stefan Renvert, professor i oral hälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad, generalsekreterare för European Federation of Periodontology (EFP) och en av dem som deltog i konsensuskonferensen. Konsekvenserna av att alltfler patienter drabbas av periimplantit blir omfattande för tandvården.

[slideshow]

– 20 procent av alla som får implantat förväntas få periimplantit vid ett eller flera implantat inom tio år. Det är mycket, speciellt med tanke på att det är komplicerat att behandla periimplantit. Tandläkare har blivit mer medvetna om problemet under de senaste fem åren. Samtidigt är kunskapen om hur man bäst behandlar periimplantit fortfarande begränsad, berättar Stefan Renvert.

Rå ytstruktur

Behandlingsprinciperna bygger mycket på den erfarenhet man har från behandling av avancerad parodontit, men det är mycket svårare att göra rent runt ett implantat än runt en tand. Gängorna gör att det är väldigt svårt att få rent när infektionen väl har etablerat sig. Implantat som har en rå ytstruktur för att de lättare ska fästa i benet, är också svårare att rengöra vid infektion.För att minska risken för periimplantit måste patienten vara parodontalt frisk när man sätter in implantat.

Samma mikroorganismer som finns vid gingivit och parodontit är vanliga också vid periimplantit. Hög ålder i sig är inte någon anledning att inte använda sig av implantat som ersättning för förlorade tänder. Men om patienten redan från början kommer att få svårt att sköta munhygienen är det kanske bättre att välja en annan lösning.

Svårare att komma åt

Tandläkare bör informera patienterna om riskerna med implantat redan i samband med terapiplaneringen. Patienten behöver veta att det oftast är svårare att komma åt runt implantat jämfört med egna tänder och att det därför kan vara svårare att hålla rent. De behöver också veta att dålig munhygien, tidigare parodontit och rökning ökar risken för periimplantit, med allt vad det innebär.

När patienter väl har fått implantat rekommenderar Stefan Renvert att de får stödbehandling hos tandhygienist en gång var tredje månad tills situationen är stabil och man ser att de klarar av att hålla rent. Rökare och patienter som har förlorat tänder på grund av parodontit behöver ett bra stödbehandlingsprogram även om de klarar hygienen. Målet är att det alltid ska vara friskt kring både tänder och implantat.

Behandla tidigt

Prevention är det absolut viktigaste för att begränsa problemen med periimplantit, betonar Stefan Renvert.

– Tidig diagnos och fickdjupsmätning kring implantaten är jätteviktigt. Det är relativt enkelt att åtgärda en tidig inflammation. Mekanisk rengöring, klorhexidin och lokal behandling med antibiotika kan vara effektiva om man upptäcker tecken på periimplantit mukosit tidigt. Men tandvården kan inte göra hela jobbet när äldre patienter inte längre klarar att sköta sin munhygien ordentligt. Personalen som till vardags vårdar de äldre måste hjälpa till med det, oavsett om personen bor på äldreboende eller hemma. Alla får inte tillräcklig hjälp i dag, konstaterar Stefan Renvert. Därför är det viktigt med riktad information och utbildning.

Brist på parodontologer

Vad händer när periimplantat mukosit har övergått till periimplantit? När tre millimeter ben eller mer har försvunnit är det ofta svårt att få helt rent kring implantaten med mekanisk rengöring. Då rekommenderar Stefan Renvert ett kirurgiskt ingrepp för att rengöra runt hela implantatet. Behandlingen bör göras av en kunnig allmäntandläkare eller en specialist. Stefan Renvert tror att det blir brist på parodontologer i framtiden. Problemen med periimplantit eskalerar samtidigt som medelåldern bland dagens parodontologer är hög. Antalet parodontologer under 65 år minskade med drygt tio procent mellan 2006 och 2010, visar Socialstyrelsens senaste statistik om hälso- och sjukvårdspersonal.

Utvärdering av implantat pågår

Ingen vet hur många som har tandimplantat i Sverige. Det man vet är att mer än 20 000 patienter får implantat varje år, och att över en miljard kronor om året betalas ut från det statliga tandvårdsstödet för implantat och åtgärder som har med implantat att göra. Eftersom det saknas kunskap om hur det går för patienter som får tandimplantat inom allmäntandvården, görs nu en stor nationell utvärdering. Den omfattar en enkätundersökning, en undersökning av journalhandlingar, en klinisk undersökning samt en hälsoekonomisk analys. Tusentals personer som fick implantat 2003 och 2004 har svarat på enkäten. Majoriteten var mellan 65 och 75 år när de fick implantat. Nästan en tredjedel av alla som har svarat har haft besvär från sina implantat. Resultat från implantatutvärderingen presenteras vid årets odontologiska riksstämma i Göteborg i november.

Janet Suslick

Periimplantit
  • Periimplantit mukosit innebär att mjukvävnaden runt implantatet blir inflammerad. Samma mikroorganismer som vid gingivit finns med i bilden.
  • Vid periimplantit orsakar infektionen benförlust.
  • Dålig munhygien, tidigare parodontit och rökning ökar risken för periimplantit.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch