Svensk tandvård inte bäst i världen

3 jan 2013
Dela artikeln
Är svensk tandvård verkligen bäst i världen? Svaret på frågan är nej. Det var en panel med nordiska forskare eniga om vid ett symposium på riksstämman.

Redan vid invigningen av riksstämman konstaterade Tandläkarförbundets ordförande Gunilla Klingberg att Sverige inte har världens bästa tandvård – längre – och lade till att vi säkert har en del att lära av andra.

Som moderator för symposiet inledde professor Lars Gahnberg, chef för hälsoodontologiska enheten vid folktandvården i Västra Götaland, med att pröva tanken på att själva utgångspunkten för symposiet kanske var irrelevant: kan man över huvud taget mäta framgångar i tandvården? Vad ska man i så fall mäta? Och för vem ska tandvården vara bra?

Panelens fyra samhällsodontologer Dorthe Holst, Norge, Lone Schou, Danmark, Eeva Widström, Finland och Björn Söderfeldt, Sverige var inne på samma linje: Frågan i symposiets rubrik är nästan omöjlig att besvara.

Vad är framgång?

Efter att enkelt ha enats med åhörarna om att Zlatan Ibrahimovic är världens bäste fotbollsspelare undrade Dorthe Holst hur det kan komma sig att alla kan vara så eniga om den saken.

– Därför att han gör mål, svarade hon själv. Vi är helt enkelt eniga om att det är det som är kriteriet på framgång. Men när det gäller tandvård är det inte lika lätt att enas om ett kriterium. Är man bäst om man producerar mesta möjliga tandvård? Eller den dyraste tandvården? Eller har störst andel offentlig tandvård?

Även Lone Schou undrade hur man kan mäta vem som är bäst, men om man gör ett försök med några olika parametrar visar det sig att Sverige är »bäst« när man räknar antal tandläkare per capita, Danmark »bäst« när det gäller hur mycket pengar man satsar på tandvård per capita och andelen kariesfria 12-åringar, Norge är »bäst« på antal tandläkarbesök per år, medan Fär-
öarna är »bäst« på att få 15-åringar att borsta tänderna två gånger om dagen.

– Alla nordiska länder är framgångsrika oavsett vilka indikatorer vi använder, sade Lone Schou. Men nu ser vi i våra länder ökade skillnader i tandhälsa, vilket är ett etiskt dilemma i alla västländer.

Bättre än alla andra länder

Eeva Widström presenterade statistik som visade att »Sverige är bättre än alla andra länder«; det handlade bland annat om befolkningens upplevelse av sin tandhälsa och den stora andel som har egna tänder långt upp i åren. Men om man använder fler parametrar konstaterade hon precis som Lone Schou att bilden snarare är den att alla de nordiska ländernas gemensamma modell har varit framgångsrik.

Björn Söderfeldt höll med om att svaret på frågan om vem som är bäst på tandvård beror på vad man mäter. Men det stora problemet är enligt Björn Söderfeldt att det saknas god forskning på området. Hans dystra sammanfattning var ändå att »Sverige är bra men dess industriförgiftade tandvård är inte bäst i världen, inte ens i Norden«.

Dorthe Holst poängterade flera gånger att det är folks livsvillkor som avgör hur det står till med tandhälsan, inte hur tandvården är organiserad. De övriga höll med henne och Eeva Widström avslutade:

– Nu är den stora utmaningen att medvetet satsa på de mest behövande patienterna.

Text: Christina Mörk

Dela artikeln

Andra artiklar i temat ""

»Vi måste ständigt förbättra vårdkvaliteten«

– Det är tråkigt att läsa i media om brister inom tandvården, men samtidigt måste det sporra oss till att höja…

11 dec 2012

Riksstämman 2012 i bild

Prylar, människor, föredrag och musik. Det är mycket som händer på en gång. Fotograf Marie Ullnert har fångat några minnesvärda…

3 jan 2013

»Tandläkare viktiga för rätten till hälsa«

Tandläkare spelar en viktig roll för den enskildes mänskliga rättigheter. Det sade Thomas Hammarberg när han öppnade årets odontologiska riksstämma.
3 jan 2013

Traumaguiden lovordas

Det finns inga nationella riktlinjer för hur trauma ska behandlas, men flera regioner och landsting använder webbplatsen The dental trauma guide i stället för egna riktlinjer.
3 jan 2013

Stamceller kan rädda traumaskadade tänder

Stamceller kan revolutionera traumatologi redan år 2020. Om inte behandling med implantat sätter stopp för utvecklingen.
17 dec 2012

Tungt att identifiera terroroffer

Nästan lika ofattbart som det som hände var identifieringsarbetet efter terrorhandlingarna i Norge förra sommaren där 77 människor miste livet.
3 jan 2013

Fallande besökssiffror på riksstämman

2 452 personer deltog i årets riksstämma i Göteborg. Av dessa var 942 tandläkare, 497 tandsköterskor, 7 tandtekniker, 190 tandhygienister, 497…

3 jan 2013

Studenter visade upp fall och examensarbeten

Under näst sista terminen på tandläkarprogrammet i Göteborg presenterar studenterna ett patientfall för kurskamrater och lärare där förmåga att terapiplanera bedöms. Några av dem deltog med sina fall på riksstämman.
3 jan 2013

Erosioner ett växande problem

Medan kariesförekomsten har minskat tyder undersökningar på att antalet dentala erosioner har ökat hos främst yngre personer. Tandvården har ett stort ansvar när det gäller att upptäcka och förebygga dessa skador.
3 jan 2013

NQRDI snart i full drift

NQRDI, Nationellt qvalitetsregister för dentala implantat, är snart i full drift.
3 jan 2013

Tandläkare kan ofta upptäcka allmänsjukdom

Det tar 60 sekunder att undersöka den orala slemhinnan. Underskatta inte dina goda förutsättningar att ställa diagnos på allmänsjukdomar, uppmanar Mats Jontell, professor i oral medicin i Göteborg.
3 jan 2013

Oklart om vård till papperslösa

– Folktandvården borde bli bättre på att ta emot papperslösa. Det sade tandläkaren Sara Rangmar vid ett seminarium om »Hemliga kliniken« i Göteborg.
3 jan 2013

Positivt tänkande inspirerade många

Det räcker inte med tio punkter i ett häfte för att bli en bra ledare, man måste inspireras.
3 jan 2013

Inte lätt att fylla rätt

Hur bra lyckas tandläkarna med sina fyllningar? Det är det egentligen ingen som vet. »Håll dig till samma tandläkare, då ökar chansen att lagningen ska hålla«, var en slutsats vid symposiet »Lyckas med posteriora fyllningar«.
3 jan 2013

Håll rent – bästa boten mot parodontit

Varför får vissa patienter avancerad parodontit? Den frågan försöker forskare finna det genetiska svaret på och i förlängningen olika behandlingsmetoder. Men fortfarande gäller beprövade åtgärder för att hålla sjukdomen i schack.
3 jan 2013

Pionjärstudie om implantatbehandling

Hur framgångsrika är implantatbehandlingarna? Det studeras i en stor undersökning som genomförs vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Studien är unik eftersom ett mycket stort antal patienter ingår, berättade övertandläkare Jan Derks vid symposiet »Uppföljning av implantatbehandling«.
3 jan 2013

Årets pristagare 2012

Ett antal olika priser delades ut vid Riksstämman i Göteborg. Nedan hittar du bilder på mottagarna från prisutdelningen. Artiklar om…

3 jan 2013

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch