Tandhälsan ofta sämre hos äldre

16 aug 2012
Dela artikeln
Det är vanligt att pensionärer har problem med mun och tänder. Det anser förtroendevalda i fyra pensionärsorganisationer, visar en enkät som Sveriges Tandläkarförbund har gjort.

»Upplever du att det är vanligt att dina jämnåriga har problem med mun och tänder?« Ja, säger 43 procent av pensionärerna som har svarat på enkäten. (Se faktarutan nedan.)

Många uppger att det är vanligt att jämnåriga behöver ersätta förlorade tänder med implantat, broar eller proteser. Andra munhälsoproblem som de tror är relativt vanliga bland jämnåriga är muntorrhet, karies och proteser som skaver och sitter dåligt.

75 procent uppger att de för egen del har god eller mycket god munhälsa, och 67 procent upplever inga problem med sina tänder eller mun.

Vill ersätta förlorade tänder

Det vanligaste tandvårdsbehovet som de övriga har är att ersätta förlorade tänder. 13 procent av de svarande anser sig ha behov av implantat, broar eller proteser. Nio procent behöver hjälp mot muntorrhet och åtta procent har hål som behöver lagas.

Åtta procent upplever att de skulle behöva hjälp med att sköta sin mun och sina tänder. Av dem har 26 procent blivit erbjudna hjälp med sin munvård.

Enkäten visar också att:

  • Bara 23 procent känner till att man kan få hembesök från tandvården och tandvård till lägre pris om de har mycket hjälp från kommunen.
  • 52 procent har fått information om vad som händer med mun och tänder när de är äldre och vad de behöver tänka på för att ha en god munhälsa.
  • 82 procent upplever sin allmänna hälsa som god eller mycket god.
  • 99 procent har inte hjälp från hemtjänsten.

Män och gamla slarvar mer

De som har svarat på enkäten sköter munhygienen relativt väl. 91 procent borstar tänderna med fluortandkräm morgon och kväll, men bara två tredjedelar gör rent mellan tänderna varje dag och bara en tredjedel undviker mat och dryck som innehåller socker.

Män och de som är mer än 80 år är något sämre på att sköta sina tänder än genomsnittet.

De som har svarat på enkäten skiljer sig en del från medlemmarna i pensionärsföreningarna. Medelåldern bland medlemmarna runt 80 år, medan tre av fyra av de förtroendevalda som har svarat på enkäten är mellan 65 och 74 år. En annan skillnad är att medan fler kvinnor än män är medlemmar i organisationerna, är förhållandet bland de förtroendevalda tvärtom.

Äldreenkäten
  • Sveriges Tandläkarförbund skickade en enkät om äldres munhälsa till knappt 2 000 förtroendevalda i Pensionärernas riksorganisation (PRO), Sveriges pensionärers riksförbund (SPRF), Svenska kommunalpensionärernas förbund (SKPF) och Riksförbundet pensionärsgemenskap (RPG).
  • Tio procent av de förtroendevalda i varje organisation valdes slumpmässigt ut att delta.
  • 1 280 personer svarade (66 procent av de tillfrågade).
  • Undersökningen gjordes i mars och april 2012.

 

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch