Tandläkare kan ofta upptäcka allmänsjukdom

3 jan 2013
Dela artikeln
Det tar 60 sekunder att undersöka den orala slemhinnan. Underskatta inte dina goda förutsättningar att ställa diagnos på allmänsjukdomar, uppmanar Mats Jontell, professor i oral medicin i Göteborg.

Tandläkare har bättre ljus och bättre kunskap om sjukdomar i den orala slemhinnan än läkare. Dessutom träffar tandläkare de flesta människor, vilket läkare inte gör. Det sade Mats Jontell vid årets odontologiska riksstämma.

Tillsammans med Palle Holmstrup, professor i parodontologi i Köpenhamn, presenterade han olika fall vid ett välbesökt symposium om allmänsjukdomar som påverkar den orala hälsan.
Tandläkare kan upptäcka allt från diabetes hos äldre patienter till allergier hos barn.

Parodontit och diabetes

Var uppmärksam på en snabb utveckling av parodontit hos dina patienter. Det kan vara ett tecken på diabetes, råder Palle Holmstrup.

Antalet patienter med diabetes stiger markant, men hälften av alla diabetiker har sjukdomen utan att veta om det, konstaterar han.

Diabetes predisponerar parodontit, men mycket tyder på att det också kan vara tvärtom, berättar han.

Andra riskfaktorer för diabetes är hög ålder, övervikt, genetiska faktorer, högt blodtryck, dyslipidemi och om patienten tidigare har haft graviditetsdiabetes.

Tidig upptäckt är viktig. Att sänka blodsockret minskar risken för mikrovaskulära komplikationer, bland annat.

»Kuddkänsla« när man går och stickningar i händerna kan annars vara ett tecken på brist på vitamin B12, som även drabbar cellerna på tungan.

Flamröda förändringar på tungan kan vara ett tidigt tecken på B12-brist, som leder till allvarliga nervskador om den inte upptäcks. Blodtrycksmediciner kan ge biverkningar i munnen. Kalciumflödeshämmare kan exempelvis orsaka hyperplasi.

Särskilt i kombination med det immunsuppressiva läkemedlet ciklosporin kan det gå »helt galet« hos en del, säger Palle Holmstrup. Skär inte bort vävnaden, utan remittera till läkare, råder han. Byt medicin om det går.

ACE-hämmare kan hos vissa ge svullnad i munnen. Det är bra om tandläkare känner till det, anser Mats Jontell. Det är inte vanligt, men svullnaden kan blockera luftvägen och bli livshotande.

Ha koll på cancer

Skivepitelcancer, som ger en oregelbunden nyvävnadsbildning i munnen, ska tandläkare också känna till, anser han. Allmäntandläkare ser skivepitelcancer bara några gånger under yrkeslivet, men tidig upptäckt är helt avgörande för prognosen, säger han.

Missar du till exempel en tidig skivepitelcancer på tungan blir patienten av med halva tungan och risken att cancern har spridit sig är mycket större.

Tandläkare ser då och då förändringar som skulle kunna vara cancer. Är du osäker på orsaken, boka en ny tid med patienten. Läker den inte ut på två veckor bör patienten remitteras till käkkirurg, oralmedicinare eller till öron-näsa-halsläkare.

Afte kan bero på allergi

Alla sår i munnen har inte så dramatiska konsekvenser som cancer. Även unga kan ha besvär, som vore skönt att slippa. När barn klagar över aftösa sår bör tandläkaren alltid fundera över om det kan finnas en koppling till födan, råder Mats Jontell.

Aftösa sår kan ha många orsaker, bland annat allergi mot olika födoämnen, exempelvis mjölk eller sädesslag. Aftösa sår kan se ut som maligna förändringar, men om patienten berättar att de kommer och går, beror det troligen på något annat.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Andra artiklar i temat ""

»Vi måste ständigt förbättra vårdkvaliteten«

– Det är tråkigt att läsa i media om brister inom tandvården, men samtidigt måste det sporra oss till att höja…

11 dec 2012

Riksstämman 2012 i bild

Prylar, människor, föredrag och musik. Det är mycket som händer på en gång. Fotograf Marie Ullnert har fångat några minnesvärda…

3 jan 2013

»Tandläkare viktiga för rätten till hälsa«

Tandläkare spelar en viktig roll för den enskildes mänskliga rättigheter. Det sade Thomas Hammarberg när han öppnade årets odontologiska riksstämma.
3 jan 2013

Traumaguiden lovordas

Det finns inga nationella riktlinjer för hur trauma ska behandlas, men flera regioner och landsting använder webbplatsen The dental trauma guide i stället för egna riktlinjer.
3 jan 2013

Stamceller kan rädda traumaskadade tänder

Stamceller kan revolutionera traumatologi redan år 2020. Om inte behandling med implantat sätter stopp för utvecklingen.
17 dec 2012

Tungt att identifiera terroroffer

Nästan lika ofattbart som det som hände var identifieringsarbetet efter terrorhandlingarna i Norge förra sommaren där 77 människor miste livet.
3 jan 2013

Fallande besökssiffror på riksstämman

2 452 personer deltog i årets riksstämma i Göteborg. Av dessa var 942 tandläkare, 497 tandsköterskor, 7 tandtekniker, 190 tandhygienister, 497…

3 jan 2013

Studenter visade upp fall och examensarbeten

Under näst sista terminen på tandläkarprogrammet i Göteborg presenterar studenterna ett patientfall för kurskamrater och lärare där förmåga att terapiplanera bedöms. Några av dem deltog med sina fall på riksstämman.
3 jan 2013

Erosioner ett växande problem

Medan kariesförekomsten har minskat tyder undersökningar på att antalet dentala erosioner har ökat hos främst yngre personer. Tandvården har ett stort ansvar när det gäller att upptäcka och förebygga dessa skador.
3 jan 2013

NQRDI snart i full drift

NQRDI, Nationellt qvalitetsregister för dentala implantat, är snart i full drift.
3 jan 2013

Svensk tandvård inte bäst i världen

Är svensk tandvård verkligen bäst i världen? Svaret på frågan är nej. Det var en panel med nordiska forskare eniga om vid ett symposium på riksstämman.
3 jan 2013

Oklart om vård till papperslösa

– Folktandvården borde bli bättre på att ta emot papperslösa. Det sade tandläkaren Sara Rangmar vid ett seminarium om »Hemliga kliniken« i Göteborg.
3 jan 2013

Positivt tänkande inspirerade många

Det räcker inte med tio punkter i ett häfte för att bli en bra ledare, man måste inspireras.
3 jan 2013

Inte lätt att fylla rätt

Hur bra lyckas tandläkarna med sina fyllningar? Det är det egentligen ingen som vet. »Håll dig till samma tandläkare, då ökar chansen att lagningen ska hålla«, var en slutsats vid symposiet »Lyckas med posteriora fyllningar«.
3 jan 2013

Håll rent – bästa boten mot parodontit

Varför får vissa patienter avancerad parodontit? Den frågan försöker forskare finna det genetiska svaret på och i förlängningen olika behandlingsmetoder. Men fortfarande gäller beprövade åtgärder för att hålla sjukdomen i schack.
3 jan 2013

Pionjärstudie om implantatbehandling

Hur framgångsrika är implantatbehandlingarna? Det studeras i en stor undersökning som genomförs vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Studien är unik eftersom ett mycket stort antal patienter ingår, berättade övertandläkare Jan Derks vid symposiet »Uppföljning av implantatbehandling«.
3 jan 2013

Årets pristagare 2012

Ett antal olika priser delades ut vid Riksstämman i Göteborg. Nedan hittar du bilder på mottagarna från prisutdelningen. Artiklar om…

3 jan 2013

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch