”Vi håller ett öga på övertidsarbete”

Arbetsmiljö 24 jan 2019
Dela artikeln
Allmäntandläkare ska normalt inte behöva arbeta mer än 40 timmar i veckan, och om det sker ska de ha övertidsersättning. Det anser Peter Vrager, vd för Folktandvården Sörmland.

Peter Vrager tog i höstas del av Tjänstetandläkarnas (TT:s) kartläggning, men tyckte att det fanns brister.

Peter Vrager

– TT:s undersökning är inte tillförlitlig, säger han.

Den största bristen enligt Peter Vrager är att TT har ställt frågorna till alla sina medlemmar, inklusive chefer och specialister, utan att kunna redovisa hur stor andel av de svarande som tillhör gruppen. Samtliga klinikchefer och de flesta specialister i Sörmland har nämligen avtal som innebär att de har högre lön ­i stället för övertids­ersättning.

Ledningen ville titta närmare på övertidsuttaget och därför gjorde Folktandvården Sörmland en egen undersökning. Den visar också att många tandläkare jobbar övertid, men att de flesta som ska ha ersättning för det också får det.

100 allmäntandläkare

Två frågor om övertidsarbete ställdes i december 2018 till 72 av Folktandvården Sörmlands cirka 100 allmäntandläkare, både fackligt organiserade och oorganiserade.

På frågan ”Förekommer det att du arbetar efter ordinarie arbets­tid?” svarade 79 procent ja, men 22 procent gjorde det sällan. 21 procent arbetade inte efter ordinarie arbetstid.

– Vi har inte enbart frågat om administrativ övertid utan vår fråga gäller samtliga arbetsuppgifter. Det kan exempelvis hända att det tar längre tid än tänkt med någon patient, vilket kan göra att det blir övertidsarbete.

”Utgångspunkten är att vi ska arbeta 40 timmar, men vid speciella tillfällen kan det givet­vis förekomma arbete utanför ordinarie arbetstid.”

Andra frågan i enkäten var: ”Upplever du att du inte har fått betalt för den övertid du eventuellt har gjort?”

18 procent upplevde att de inte hade fått betalt för sin övertid, medan de andra ansåg att de hade fått ersättning i form av tid eller pengar.

– Utgångspunkten är att vi ska arbeta 40 timmar, men vid speciella tillfällen kan det givet­vis förekomma arbete utanför ordinarie arbetstid. Vi kommer att hålla ett öga på detta och se till att man får betalt för den övertid man gör. Det är en självklarhet, säger Peter Vrager.
Janet Suslick

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch