”Borgs förslag hotar små vårdföretag”
Anders Borgs föreslår ändrade beskattningsregler som kan slå hårt mot småföretagare inom tandvården, anser företrädare för Praktikertjänst.

”Borgs förslag hotar små vårdföretag”

8 maj 2013
Dela artikeln
Finansminister Anders Borgs förslag om förändring av de så kallade 3:12-reglerna riskerar att slå ut många små vårdaktörer och är ett hot mot Praktikertjänsts verksamhet. Det anser företrädare för koncernen.

I ett debattinlägg i Dagens nyheter går vd Carola Lemne, styrelseordförande Anders Jonsson och vice ordförande Anders Lindh till skarpt angrepp mot finansminister Anders Borgs förslag att göra förändringar i 3:12-reglerna. I förslaget ingår bland annat att sätta ett krav på ett femprocentigt ägarskap för att kunna beskatta utdelning som inkomst av kapital.

Praktikertjänst har 2120 ägare och varje enskild ägare får som mest äga 0,5 procent av bolaget. Borgs förslag innebär att ingen aktieägare kommer att kunna utnyttja regeln, vilket kommer att innebära en kraftigt höjd beskattning för alla aktieägare inom koncernen.

– Finansminister Borgs förslag kommer att innebära en koncentration av ägandet och makten över vårdföretag. En eller flera kapitalstarka ägare, en del inte skrivna i Sverige, kommer att kunna driva vårdbolag med en betydligt mer gynnsam beskattning än om samma vårdbolag drivs av anställda eller utövande praktiker. Konkurrensen kommer att snedvridas och vårdföretag i glesbygden riskerar att slås ut, säger Anders Jonsson, ordförande i Praktikertjänst.

Han anser att finansministern inte förstått dessa konsekvenser.

– Vi kommer nu att jobba för att påverka både finans- och näringsdepartementet så att förslaget inte går igenom i nuvarande tappning. Vi har också fått stöd för våra synpunkter från bland andra Advokatsamfundet och FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter.

Remissrundan är nu avslutad. Regeringen väntas lägga fram sitt förslag i höstbudgeten, senast den 20:e september.

3:12-reglerna

3:12-reglerna kallas de beskattningsregler som gäller för delägare i fåmansföretag.

Text: Mats Karlsson

Foton/Illustrationer: Colourbox, Regeringskansliet

Dela artikeln
Taggar:
  1. Kommentar från Johan 11 maj 2013:

    Praktikertjänst tror att konkurrensen kommer att snedvridas? Måste vara ett skämt. PTJ är det största hoten mot små vårdföretag genom att just monopolisera olika sektorer med sin dominans. Stora multinationella företag är förstås inte så mycket bättre men inte heller en ursäkt för att PTJ skall fortsätta sin aggressiva dominans. Man vill gärna ge bilden utåt att företaget ägs och styrs av bl.a. tandläkare. Men i verkligheten är det långt ifrån förmånligt för oss unga att bli anslutna till PTJ och dessutom är det mycket svårt att påverka organisationen. Alt handlar om antalet aktier i en organisation som har blivit allt mer toppstyrd.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch