”Fel att lägga ner tandteknikerprogrammet”

23 feb 2012
Dela artikeln
Beslutet att lägga ner tandteknikerutbildningen vid KI, Huddinge, har fattats på felaktiga grunder. Det anser samtliga lärare på utbildningen.

För en tid sedan beslöt utbildningsstyrelsen och Konsistoriet vid KI att lägga ner tandteknikerprogrammet. Styrelsen hävdade bland annat att det fanns ekonomiska skäl bakom beslutet och att man inte hade lyckats ge utbildningen tillräcklig forskningsanknytning.
Lärarkåren och facket anser att beslutet måste rivas upp. Beslutet har enligt dem fattats utan att de formella arbetsrättsliga kraven enligt MBL har tillgodosetts, det har dessutom fattats på felaktig grund och man har inte följt KI:s egna riktlinjer vid en avveckling.

Lärarkåren påpekar också att styrelsen vägrat att föra en dialog med dem så att man har kunnat finna en lösning som leder till att utbildningen blir kvar.

Läs mer i Tandläkartidningen nr 4, som kommer ut den 15 mars.

 

 

 

 

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch