”Privattandläkare behövs i förbundet”

13 jan 2012
Dela artikeln
– Det är viktigt att vi får med privata kollegor och att de går med som medlemmar nu. Det är bara medlemmarna som kan vara med och påverka hur förbundet ska se ut framöver, säger Gunilla Klingberg, ordförande i Tandläkarförbundet.

I och med att Privattandläkarna lämnade förbundet vid årsskiftet och blev en branschorganisation har Tandläkarförbundet öppnat för ett individuellt medlemskap för privattandläkare. För närvarande arbetar förbundsstyrelsen med att finna en permanent lösning på hur förbundet ska organiseras i framtiden, fram till dess finns en tillfällig lösning, där Tjänstetandläkarna administrerar medlemskapet för förbundets räkning. Lösningen innebär att privattandläkare kan söka medlemskap i Tandläkarförbundet via tre avdelningar Sveriges Tandläkarförbund Nordöstra, Södra respektive Västra.

För en tid sedan gick ett medlemsbrev ut från den nya branschorganisationen för privattandläkare. I brevet uppmanas privattandläkare att vänta med att söka medlemskap i Tandläkarförbundet fram till dess att förbundet kan presentera en lösning som garanterar att alla tandläkare behandlas lika. Som skäl för detta anges i brevet att den tillfälliga lösningen ”…styrs av Tjänstetandläkarnas behov”.  ”Man vill ha privattandläkarna som medlemmar, men man är inte beredda att lyssna till deras företrädares åsikter”.

I brevet står det också att den tillfälliga lösningen innebär ”…ett andra klassens medlemskap i förbundet för privattandläkare. Man förväntas betala lika mycket som medlemmarna i TT, men man får inte del av samma service”.

Se framåt

Tjänstetandläkarnas kanslichef  Björn Petris kommentar till påståendet i brevet om att det är en lösning som ”styrs av Tjänstetandläkarnas behov” är att det enligt nuvarande stadgar bara finns ett sätt att vara med i förbundet, och det är genom medlemskap i en riksförening.

– Privattandläkarna har varit tydliga med att man inte kan vara medlem i förbundet genom deras egen organisation efter årsskiftet. Vi har skapat ett sätt för alla tandläkare att fortsätta var med i förbundet för förbundets och alla förbundsmedlemmars bästa, säger han

Gunilla Klingberg, ordförande i Tandläkarförbundet påpekar att det är det viktigt att se framåt och att alla hjälps åt för att det även fortsättningsvis ska finnas ett starkt Tandläkarförbund som den självklara företrädaren för tandläkarkåren i odontologiska frågor.

– Det är också vad alla säger sig vilja. För att kunna göra ett bra jobb och utveckla förbundet så att alla tandläkare känner sig hemma är det viktigt att privata kollegor går med i övergångslösningen. Se 2012 som ett övergångsår, men det är under det här året du som tandläkare kan vara med och påverka hur förbundet ser ut 2013. Och ska du kunna påverka det arbetet så måste du vara medlem.

Mats Karlsson

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln
 1. Kommentar från Daniel Nilsson 17 januari 2012:

  Märkligt att det i alla förbund förr eller senare blir bråk och intriger mellan olika fraktioner av anledningar som vi ”vanliga” medlemmar inte förstår eller i de flesta fallen inte bryr oss om.

  Vore det inte enklare att koppla medlemskapet till legitimation eller inskrivning på tandläkarutbildning?

  Ser i dagsläget verkligen ingen anledning för oss privattandläkare att gå med i, vad som ser ut som en, rörig ogenomtänkt övergångslösning.

  Det känns som att det är dags för Gunilla att besvara kritiken från PTL, att inte bemöta den gör ju inte oss mer intresserade av att gå med för 2012.

  • Kommentar från Gunilla Klingberg, Ordf STF 18 januari 2012:

   Förbundet står fast vid det uppdrag som medlemmarna givit oss. Förbundets uppgift är att vara ett professionsförbund för ALLA tandläkare och tandläkarstudenter. Vi står fast vid beslut som är fattade i demokratisk ordning. Förbundsmötet har gvit oss ett uppdrag att skyndsamt arbeta fram organisation och stadgar som gör att förbundet kan fortsätta att vara ett starkt förbund för ALLA medlemmar. Det arbetet är vi i gång med och det har högsta prioritet under 2012. Tyvärr har Privattandläkarföreningen valt att inte företräda tandläkare längre utan lämnat dessa kollegor utanför kårgemenskapen i förbundet. Vi hade gärna sett att man inte haft så bråttom. Därför vill övriga riksföreningar göra det möjligt för de privat verksamma kollegorna att vara med i arbetet för den nya organisationen. Övergångslösningen gäller enbart för 2012 och är ett sätt att gör det möjligt för de privata kollegorna att kunna vara med och utveckla förbundet till ett förbund för just ALLA tandläkare. Vill man påverka så måste man självklart vara medlem. Vi hoppas att våra privata kollegor vill vara med den övriga kåren och jobba för detta – ett starkt gemensamt förbund för ALLA tandläkare.

   • Kommentar från Daniel Nilsson 20 januari 2012:

    Det låter bra att förbundet skall vara för ”ALLA tandläkare” som du säger.

    Nu vet ju både du och jag att det uppenbarligen funnits en ganska stor klyfta i förbundet mellan företrädare för privattandläkare och tjänstetandläkare, vilket vi vanliga medlemmar informerats om sporadiskt ett antal gånger förra året via mail.

    Som sagt, jag tror att ni måste bemöta kritiken ni fått från våra företrädare under förra året samt den kritik ni nu fått i samband med övergångslösningen för 2012.

    Kritiken ni fått är ju inte nådig och som vanlig medlem är det ganska svårt att ta ställning till huruvida den är befogad eller inte. Att ni fortfarande kategoriskt väljer att inte bemöta den känns minst sagt konstigt.

    Så länge kritiken inte besvaras tror jag många privattandläkare väljer att stå utanför STF, eller i alla fall tills det finns en permanent lösning på både medlemskapet och det demokrati-problem som uppenbarligen funnits och troligen fortfarande finns inom STF.

    Konkret, bemöt kritiken ni fått till alla tidigare privattandläkare medlemmar. Bemötandet måste vara alla tillhanda och inte bara till vissa som väljer att engagera sig och kontaktar er eller kommer till de möten ni nyss bjudit in till.

    I dagsläget känns det som om STF har ett mycket större behov av att få oss privattandläkare som medlemmar i STF än vad vi privattandläkare har för behov av att vara medlem i STF!

 2. Kommentar från Gunilla Klingberg, Ordf STF 24 januari 2012:

  Sveriges Tandläkarförbund är och förblir en yrkesorganisation för ALLA tandläkare. Den är skapad av tandläkare, för tandläkare och drivs av tandläkare.

  Privattandläkarföreningen är nu en organisation för tandvårdsföretag och har begärt utträde ur Sveriges Tandläkarförbund och sagt upp sina platser i förbundsstyrelsen.

  Nu kommer privattandläkarna i sin yrkesorganisation Sveriges Tandläkarförbund att företrädas av de personer som anmält ett fortsatt medlemskap i förbundet. Vi hoppas givetvis av demokratiskäl att så många som möjligt av våra tidigare privattandläkarmedlemmar kommer tillbaka efter den kollektiva uppsägningen de var med om vid årsskiftet. Vi förstår att det inte var allas vilja att kopplas bort från Sveriges Tandläkarförbund.

  Nu börjar ett viktigt arbete med att hitta en organisationslösning för tandläkarnas yrkesorganisation. En organisation där man tillsammans kan verka för de odontologiska frågorna och stödja tandläkaren i sin yrkesroll. Det syfte i vilket organisationen bildades för över hundra år sedan och syftet den har än i dag.

  Förbundsstyrelsen (FS) har ett internatmöte i veckan som till stor del kommer att handla om organisationen. Efter mötet kommer FS att informera om hur vi går vidare. Information kommer fortlöpande att finnas på Tandläkarförbundets hemsida, i medlemsbrev och i Tandläkartidningen.

  Vi hänvisar dig även till våra webbsidor med frågor och svar om medlemskapet 2012 på http://www.tandlakarforbundet.se. Vad gäller att ”bemöta kritiken från PT under förra året” ber vi dig återkomma direkt till oss med konkreta frågeställningar. Vi kommer att göra allt vi kan för att besvara dem.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Just nu uppdaterar vi systemet. Om problemen med inloggning kvarstår om ett dygn, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch