”Största vårdskandalen på åratal”

14 nov 2011
Dela artikeln
Frivilligorganisationer, kyrkor och fackförbund har under många år höjt rösten för att papperslösa ska få tillgång till subventionerad hälso-, sjuk- och tandvård. Under måndagen startade Rätt till vård-initiativet en namninsamling riktad till regeringen, för att påskynda ett beslut.

I maj 2011 släpptes utredningen ”Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet”. Den föreslog att papperslösa och asylsökande ska få samma rätt till sjukvård som personer folkbokförda i Sverige. Utredningen har inte gått ut på sedvanlig remiss. Förklaringen att det skulle kosta för mycket och sedan den släpptes har det varit tyst från regeringens sida.

– Det är den största vårdskandalen i Sverige på åratal. Det är en bra utredning och vår uppfattning är att politikerna förhalar ett beslut eftersom de är rädda att det ska kosta  samhället för mycket. Men så mycket vet vi att människor som flyr från sina länder inte gör det för att få primärvård i Sverige, säger Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets Etik och ansvarsråd.

För att snabba på ett beslut startar Rätt till vård initiativet en namninsamling, där man uppmanar regeringen att snarast skicka utredningen på remiss.

– I tandvården möter vi både vuxna och barn som har stort behov av tandvård. Det är inte mänskligt att neka dem vård, säger Birgitta Jälevik, med ansvar över rätt till vård-frågorna på Tandläkarförbundet.

Namninsamlingen finns att signera både på initiativets hemsida och som utskriftsvänlig lista att sprida.  Sedan starten 2008 har 46 organisationer ställt sig bakom initiativet, bland annat Tandläkarförbundet.

Text: Lina Jonsson

Dela artikeln
  1. Kommentar från Tony Uusitalo 17 november 2011:

    Det bör ju påpekas här att asylsökande redan idagsläget inte nekas tandvård! Vuxna asylsökande får akut tandvård där de betalar en besöksavgift vid varje vårdtillfälle. Asylsökande barn får samma tandvård som svenska barn exklusive ortodonti.
    Däremot är det ju en annan frågeställning kring de så kallade papperslösa.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch