”Synd att odontologisk forskning inte prioriteras”
Professorerna Gunilla Klingberg och Björn Klinge saknar satsningar på odontologin från regeringshåll. Professorerna Gunilla Klingberg och Björn Klinge saknar satsningar på odontologin från regeringshåll.

”Synd att odontologisk forskning inte prioriteras”

19 okt 2012
Dela artikeln
Regeringen höjer anslagen till forskning med fyra miljarder kronor fram till 2016. Det framkom av forskningspropositionen. Olyckligt att odontologin knappt nämns, tycker Tandläkarförbundets ordförande professor Gunilla Klingberg och professor Björn Klinge, som båda arbetat mycket aktivt för mer pengar till odontologisk forskning.

Enligt Gunilla Klingberg är det bra att man i propositionen nämner odontologi i anslutning till äldres hälsa eftersom munhälsan har stor betydelse för äldres livskvalitet.
– Här visar man att man ser odontologi som en naturlig del i hälsobegreppet. Tyvärr är detta enda exemplet i propositionen på att munnen är del av kroppen även i forskningssammanhang, säger hon.

Hon påpekar att hela tandvården på ett unikt sätt har slutit upp kring forskningsfrågorna och alla är ense om behovet är stort av odontologisk forskning av hög kvalitet.
– Diskussionerna har utgått från kunskapen om att vi alltför ofta saknar vetenskaplig grund eller utvärdering av den vård som utförs. Som profession har tandläkarna visat ansvar och vilja att medverka till att beforska detta. Området har stor betydelse ur befolkningsperspektiv och Sverige har genom sin organisation av tandvården och vår forskningskompetens unika möjligheter att bidra till ny kunskap.

Flera projekt på gång

Gunilla Klingberg framhåller att tandvården har kompetensen och ligger i startgroparna för flera projekt som bygger på samarbete mellan akademi och vård.
– Det kommer att vara framgångsfaktorer, och jag är övertygad om att man kommer att se det. Men vi måste också se till att hela tiden bli bättre på att designa studier och skriva bra ansökningar. När vi tilldelas medel ute på lärosätena ska det vara på faktiska meriter.

Björn Klinge instämmer, men tillägger att han självklart hade önskat öronmärkta pengar för klinisk odontologisk forskning.
– Man kan möjligen hävda att det borde vara ett tydligt intresse såväl för utbildnings- som socialdepartementet att identifierade kunskapsluckor beforskas på bästa sätt.

Han påpekar att samhälle och individ lägger ner i storleksordningen 24 miljarder per år på tandvård.
– Det borde vara rimligt att åtminstone någon promille av detta belopp öronmärktes för just klinisk odontologisk forskning.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln
  1. Kommentar från Tony Axéll 23 oktober 2012:

    Självfallet ska alla goda krafter verka för att resurser tillförs odontologisk forskning. Ett ökande framtida problemområde som borde lyftas fram är dem som sammanhänger med en åldrande befolkning. Här har dock odontologin med fakulteterna i spetsen bundit ris på egen rygg. I landet finns enbart ett fåtal akademiska tjänster med inriktning mot gerodontologi – stor eloge till det fåtal som uppbär dessa tjänster och som strävar vidare med knappa resurser. Men – det finns i Sverige inga professurer med tillhörande forskningsinstitutioner. Varför ska anslagsgivare tilldela medel när odontologin i sig visat ett närmast otillbörligt ointresse?

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch