”Viktigt att reglera skönhetsbehandlingar”

13 dec 2012
Dela artikeln
Det är viktigt att området estetiska behandlingar nu regleras. Det kommer att öka patientsäkerheten, anser Sveriges Tandläkarförbund.

Tandläkarförbundet har lämnat synpunkter på Socialstyrelsens utredning Estetiska behandlingar – förslag till rättslig reglering m.m.

Det är viktigt för patientsäkerheten att det är legitimerade läkare eller tandläkare som undersöker och väljer behandling och att all personal som utför estetisk behandling får samma ansvar och skyldigheter som hälso- och sjukvårdspersonal enligt patientsäkerhetslagen, anser Tandläkarförbundet.

Förbundet ser också positivt på att Socialstyrelsen utövar tillsyn på området och att patienter som skadas i samband med estetiska behandlingar får möjlighet att söka ersättning från patientförsäkringen.

Den definition av ”estetiska behandlingar” som görs i utredningen är problematisk och innebär svåra gränsdragningar. ”Skönhetsbehandling” är ett mer passande begrepp för det behandlingsområde utredningen avser, anser Sveriges Tandläkarförbund.

Estetik är en viktig del i allt arbete tandläkare utför – ingen tandläkare vill göra icke-estetiska behandlingar. Förbundet skiljer på estetisk och kosmetisk tandvård. Estetik innebär att man återställer något som gått förlorat eller saknas, medan kosmetik innebär att man förbättrar något utöver vad som kan anses vara socialt acceptabelt.

Läs Tandläkarförbundets remissvar här.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch