Stora brister i tandvård för asylsökande
Enligt utredarna måste samverkan mellan tandvården och den övriga hälso- och sjukvården bli bättre. Foto: Colourbox

Stora brister i tandvård för asylsökande

Slutrapport 31 okt 2016
Dela artikeln
Behovet av tandvård hos asylsökande barn och vuxna är stort, men det finns flera hinder för att möta behoven. Det visar den granskning som Socialstyrelsen gjort på regeringens uppdrag.

Enligt utredningen finns flera problem som måste lösas: de asylsökande har stora vårdbehov, samverkan mellan tandvård och övrig hälso- och sjukvård brister, det saknas tandvårdspersonal, och den statliga ersättningen till landstingen för vården är för låg.

En stor utmaning är att många behandlare inte är vana att möta den höga förekomsten av karies hos dessa personer, främst hos barnen. De ska erbjudas samma basprogram som övriga befolkningen, vilket inte alltid är fallet.

Tobaksbruket och sockerkonsumtionen är hög bland dessa personer. Därför måste tandvården arbeta mer aktivt med både kostvanor och munhygien.

Bristande samverkan

Samverkan mellan tandvården och den övriga hälso- och sjukvården måste enligt utredarna bli bättre eftersom dålig tandstatus kan leda till social stigmatisering och påverka kroppen i övrigt och leda till ett ökat tandvårdsbehov i framtiden.

De hälsoundersökningar som ska erbjudas alla asylsökande är enligt utredningen viktiga för att identifiera ohälsa, men det är inte alltid som tand- och munhälsa uppmärksammas vid dessa undersökningar. Hur man arbetar med detta skiljer sig också mellan olika landsting.

Enligt sjukvårdsminister Gabriel Wikström är det viktigt att säkra att alla får den vård man behöver och har rätt till, oavsett om man är ny i landet eller har bott i Sverige i hela sitt liv.

– Socialstyrelsens rapport visar på att hälso- och sjukvården har fortsatt stora utmaningar, och att det finns problem som måste hanteras säger han i ett pressmeddelande. Han tillägger:

– Samtidigt vet vi att det görs väldigt mycket bra, och vården har i många fall gjort imponerande insatser. Genom fortsatt hårt arbete och de extra resurser och stöd som kommer från regeringen har vården också goda förutsättningar att klara av de utmaningar vi ser.

Läs hela rapporten Hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända – Slutrapport 2016 på Socialstyrelsens hemsida.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören: redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakarforbundet.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch