Tandvårdsstödet missar äldre med låg inkomst
Äldre med låga inkomster kommer i kläm i tandvårdssystemet. Foto: Colourbox

Tandvårdsstödet missar äldre med låg inkomst

Rapport 26 okt 2016
Dela artikeln
Högkostnadsskyddet inom tandvårdsstödet träffar inte rätt för äldre med stora tandvårdsbehov men låg inkomst. Det visar den granskning som Inspektionen för socialförsäkringen genomfört.

Tidigare studier har visat att personer utnyttjar hälso- och sjukvård mer i takt med ökad inkomst. Dessa personer är också friskare än dem med låga inkomster.

Resultaten från den studie som Inspektionen för socialförsäkringen gjort pekar i samma riktning: Personer med högre inkomster har i genomsnitt bättre tandhälsa och konsumerar dessutom mer tandvård än personer med låga inkomster.

Tandvårdsstödets högkostnadsskydd leder till en omfördelning av resurser från dem med högre inkomster till dem med lägre, men förhållandet minskar ju äldre patienterna är. Det innebär att omfördelningen främst sker inom yngre åldersgrupper.

De äldre med låga inkomster kommer i och med detta i kläm.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch