5 000 studietimmar för tandläkarexamen

Tandläkarexamen 6 nov 2020
Dela artikeln
Regeringen föreslår nu ändringar i examensbeskrivningen för tandläkarexamen, som innebär att studenten måste ha genomfört minst 5000 timmars teoretisk och praktisk utbildning.

I en promemoria föreslår regeringen ändringar i högskoleförordningens examensbeskrivningar för läkar- respektive tandläkarexamen.

Efter ett yttrande från Europeiska kommissionen, som påpekar att Sverige inte fullt ut lever upp till yrkeskvalifikationsdirektivet, kommer nu ett ändringsförslag från regeringen. Ändringarna innebär att det anges att studenten för respektive examen ska ha fullgjort minst ett visst antal timmars teoretisk och praktisk utbildning. För tandläkarstudenter gäller minst 5 000 timmar och för läkarstudenter 5 500 timmars utbildning.

De ändringar som föreslås i promemorian syftar till att tydliggöra de minimikrav avseende antalet studietimmar i den svenska regleringen för läkarutbildning och tandläkarutbildning som finns i EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv (2013/55/EU).

Eftersom utbildningarna till läkarexamen och tandläkarexamen redan i dag bedöms uppfylla minimikraven för antal studietimmar som anges i yrkeskvalifikations­direktivet innebär ändringarna bara att direktivets krav tydliggörs.

Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 31 mars 2021 och tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas efter utgången av december 2021.

Text: Hilda Zollitsch

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch