”Åldersbedömning måste vara rättssäker”
Barn eller vuxna? Myndighetens bedömning har stor betydelse för ungdomarnas liv och utveckling. Foto: Patrick Trägårdh

”Åldersbedömning måste vara rättssäker”

11 jan 2012
Dela artikeln
Åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn måste vara rättssäker eftersom det har så stor betydelse för ungdomarnas liv och utveckling, anser Gunilla Klingberg, ordförande i Sveriges Tandläkarförbund.

Tandåldersbedömning har ibland använts som en del i åldersbedömning, men metoden är för trubbig att fastställa åldern på ungdomar.

– I tonåren är de metoder som finns väldigt osäkra, säger Gunilla Klingberg.

Hon tycker inte att tandröntgen ska användas för att bedöma åldern på ungdomar i asylprocessen.

– Det finns ingen bra metod att säkert bedöma åldern på människor från 14-årsåldern med hjälp av tänderna, och då ska inte tandvården delta i åldersbedömningen, säger hon.

– Det är viktigt att unga personer som kommer ensamma till Sverige möts och tas hand om på rätt sätt.

Bättre att fria än fälla

Om ungdomarna uppger att de är under 18 år utan att det med säkerhet kan bedömas vara helt fel, bör man godkänna den uppgivna åldern, anser Gunilla Klingberg.

– Det är bättre att fria än fälla.

Enligt barnkonventionen ska barnets bästa vägas in i alla led i asylprocessen. Det innebär att en ung person som bedöms vara under 18 år har rätt till en god man och boende med familjeliknande förhållanden. Han eller hon får gå i skola och har rätt till hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Om samma person bedöms vara 18 år gäller helt andra regler.

Enligt Gunilla Klingberg använder Migrationsverket inte längre åldersbedömning utifrån tandröntgen för att bestämma hur gammal en asylsökande person är.

Socialstyrelsen upphäver råden

Socialstyrelsen planerar att slopa sina allmänna råd om medicinsk åldersutredning av invandrarbarn och adoptivbarn. Förslaget skickades ut på remiss tidigare. Sveriges Tandläkarförbund ställer sig bakom planerna att upphäva de allmänna råden (SOSFS 1993:11).

Beslutet att slopa råden planerades till juni 2011, men har dragit ut på tiden. Inget nytt datum har bestämts, enligt Monica Jacobson, jurist på Socialstyrelsen och ansvarig för Socialstyrelsens kungörelse.

Socialstyrelsens allmänna råd om medicinsk åldersutredning har använts av Migrationsverket i ärenden där det är oklart om ungdomar är minderåriga, men handlar egentligen om rutiner och utredning i ärenden när en åldersändring hos Skatteverket är aktuell för invandrarbarn och adoptivbarn.

Finns ingen enkel metod

Enligt Socialstyrelsen saknas en enkel och säker metod att fastställa om en person är under eller över 18 år. Därför var det aldrig meningen att de allmänna råden skulle användas för att bestämma ungdomars ålder på det sättet.

Elis Envall och Katarina Munier på Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning utreder möjligheterna att publicerar riktlinjer utifrån forskningsläget.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln
  1. Kommentar från Leif Kuillman 17 januari 2012:

    Visst, det finns en rätt stor felkälla i odontologisk åldersbetämning i åldrar över 15 år. Närmare bestämt så ligger storleken på felkällan då på cirka + – 3 år.
    Om man uppskattat åldern till 15 baserat på visdomständernas utveckling så ligger individen med 95 % säkerhet mellan 12 och 18 år.
    Men även ett sådant stort range kan vara bra ibland att ha i juridiska ärenden. Jag har själv sett fall där man baserat på den odontoilogiska bedömingen kunde fälla en överbevisad mördare till ett rättmätigt fängelsestraff. Man kunde odontologiskt visa att han med 95 % sannolikhet var mer än 18. Så varför skall vi odontologer frånsäga oss vår kompetens att kunna hjälpa rättsväsendet i speciella fall? Fortfarande är odontologisk bedömning en av de bästa (eller minst dåliga) metoderna vi har, de ,medicinska är ej bättre.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch