Äldres munhälsa lockade till debatt i Almedalen
De sju i panelen som diskuterade äldres munhälsa i Almedalen. Med i debatten var också Tandläkarförbundets ordförande Gunilla Klingberg. Foto: Tommy Söderlund

Äldres munhälsa lockade till debatt i Almedalen

5 jul 2012
Dela artikeln
Bättre information med ett webbaserat munhälsotest, samordningsansvariga i alla kommuner och regelbundna hälso- och munhälsosamtal för pensionärer. Det är åtgärder som kan förebygga en försämrad munhälsa bland äldre, enligt Sveriges Tandläkarförbund och fyra pensionärsorganisationer som presenterade förslagen vid ett seminarium i Almedalen i veckan.

Många äldre upplever problem med sin munhälsa men inte många får information om hur de kan ta hand om sina tänder när de blir äldre. Det visar en enkätundersökning som Tandläkarförbundet tillsammans med Pensionärernas Riksorganisation (PRO), Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund (SKPF), Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF) och Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG) har gjort. Av svaren från 1 280 slumpmässigt utvalda förtroendevalda inom organisationerna framgår att 43 procent upplever att det är vanligt eller ganska vanligt att äldre har problem med mun och tänder. Var tredje har svarat att de själva har sådana problem.

Samtidigt har bara hälften av dem som har besvarat enkäten uppgett att de har fått information om vad som händer med mun och tänder när man blir äldre och hur de kan bevara en god munhälsa.
– Vi ska komma ihåg att de som enkäten har skickats ut till och de som har svarat med största sannolikhet är yngre och friskare än många andra. Det blir inte bättre än så här, sa Tandläkarförbundets ordförande Gunilla Klingberg vid det fullsatta seminariet där rapporten presenterades.

Westerberg modererade

Debatten leddes av moderatorn Bengt Westerberg. Att god munhälsa är betydelsefullt och har ett starkt samband med engagemang var den åttahövdade panelen överens om.
– Våra förtroendevalda är engagerade och det hänger ihop. Munhälsan är oerhört viktig för det sociala, sade Lena Augustsson, en av representanterna för pensionärsorganisationerna.

Därav kommer också försämringen av munvården när åldern börjar ta ut sin rätt.
– Det börjar i sinnet. När man känner av ensamheten, då tappar man engagemanget, sade Margareta B Kjellin (M), socialutskottet.

Pensionärsorganisationerna fick frågan vad de gör för att hjälpa sina medlemmar med tandhygienen.
– Vi måste satsa på information, det visar den här undersökningen. Vi har ett gemensamt ansvar, vi och kommunerna, svarade Sten Boström.

Kommunernas representant gav också ett ansvarstagande svar.
– Vi kan göra mycket mer. Det finns stora skillnader i samhället och det speglas även i munhälsan, sade Staffan Werme, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
Kan det bli aktuellt med ett webbaserat munhälsotest?
– Javisst, problemet är att många med några år på nacken inte ser sig själva som gamla och inte skulle svara på det. Det måste utformas för dem också, svarade Staffan Werme.

Bra med seminarier om tandvård

Margareta B Kjellin (M) påpekade att det system med tandvårdsbidrag som finns idag inte används på bästa sätt och att seminarier som detta är bra för att lyfta tandvårdsfrågorna.
– Men det handlar också om utbildning, inte bara för tandvårdspersonal utan även för vårdpersonalen som tar hand om den dagliga munvården på boenden och liknande.

Om förslagen på åtgärder blir verklighet framöver återstår att se. Men SKL:s Staffan Werme var positiv:
– Vi är redan på god väg mot ett sådant förhållningssätt, både vad gäller information och uppföljning. Jag tror att vi är på väg in i ett helt nytt sätt att se på hälsan och munhälsan över huvud taget. Det här är en liten del men en enormt viktig del i en förändrad äldreomsorg och där kommer vi att se väldigt stora förändringar och förbättringar de kommande åren.

De tre förslagen till förebyggande åtgärder:
  • Information till nyblivna pensionärer om hälsa och munhälsa när man blir äldre, med erbjudande om webbaserat munhälsotest
  • Erbjudande om regelbundna hälso- och munhälsosamtal med undersökning av tandläkare/tandhygienist till alla pensionärer
  • Samordningsansvariga i alla kommuner för samordning och kunskapsspridning om äldres munhälsa och tandvårdsbehov

Text: Linda Persson

Dela artikeln
  1. Kommentar från 2000aldrig 5 juli 2012:

    Nu åker de ut! Almedalsveckan flyttar till Kolmården

    http://t.co/aoJYXsPX

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch