Anhöriga får inte läsa journalen via nätet

Digitalisering 11 jan 2018
Dela artikeln
Vårdgivare får inte ge ombud till patienter direktåtkomst till patientjournaler, enligt en dom från högsta förvaltningsdomstolen.

Frågan blev aktuell när vuxna i Uppsala län fick möjlighet att läsa sina patientjournaler på nätet 2012. Från början kunde patienter även tillåta ombud att direkt ta del av journaluppgifter. Tanken var att exempelvis patienter som lades in på sjukhus kunde låta anhöriga följa vad som hände via journalen.

Datainspektionen sade nej och motiverade beslutet med att endast den enskilda patienten kunde tillåtas direktåtkomst enligt patientdatalagen.

Landstinget överklagade beslutet till förvaltningsrätten, som gav Datainspektionen rätt. Domen överklagades igen till kammarrätten som gav landstinget rätt. Datainspektionen överklagade kammarrättens dom till högsta förvaltningsdomstolen, som anser att Datainspektionens bedömning är korrekt.

Enligt domstolen får en vårdgivare som behandlar personuppgifter med stöd av patientdatalagen inte ge ett ombud till patienten direktåtkomst till vårdgivarens uppgifter om patienten.

Högsta förvaltningsdomstolens dom är vägledande (prejudikat).

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch