Anmälningsbeslut ska kunna överklagas

15 nov 2011
Dela artikeln
Patienter och personal ska kunna överklaga beslut som Socialstyrelsen fattat i anmälningsärenden om brister i vården. Det föreslår regeringen.

Redan i remissrundan inför den nya patientsäkerhetslagen var det många som var kritiska till att den överklagningsmöjlighet som tidigare funnits hos HSAN nu inte fanns med i lagen. Regeringen valde ändå att driva igenom lagen och utreda frågan om överklagningsrätt.

Regeringens förslag är nu att tillåta den som anmält eller blivit anmäld till Socialstyrelsen för brister i vården att få möjlighet att överklaga det beslut Socialstyrens fattat efter sin utredning.

Om förändringen går igenom kommer överklagandemöjligheten att gälla från den första januari 2013 och omfatta ärenden som myndigheten har behandlat i år och nästa år.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch