Antibiotikaprofylax – så gör du
Vid symposiet förklaras vilka riktlinjer som gäller för antibiotikaprofylax och hur de ska följas. Foto: Colourbox

Antibiotikaprofylax – så gör du

Riksstämman 2016 16 nov 2016
Dela artikeln
Många tandläkare känner sig osäkra på vilka regler som gäller för antibiotikaprofylax vid implantatkirurgi eller för svårt sjuka hjärtpatienter.

Vid symposiet ”Antibiotika – hjärta och smärta” kommer Tandvårds Strama att redogöra för vad IVO, Inspektionen för vård och omsorg, anser vara rätt och fel, och Strama kommer även att förtydliga vad som gäller i det tillägg som Läkemedelsverket kommit med vid antibiotikaprofylax för mycket svårt hjärtsjuka patienter.

– Rekommendationerna om antibiotikaprofylax i tandvården är relativt tydliga och klara och håller sakta på att implementeras utan några större diskussioner. När det gäller antibiotikaprofylax för att förebygga endokardit har dock rekommendationerna ifrågasatts. Det är därför Läkemedelsverket kommit med ett tillägg. Det innebär att patienterna ska erbjudas antibiotikaprofylax efter ansvarig läkares bedömning, säger Johan Blomgren.

På symposiet blir det också en genomgång om antibiotikaprofylax vid implantatkirurgi, trots att Läkemedelsverkets rekommendationer inte har ändrats där.

– En viktig del av symposiet handlar om hur man, utan att använda antibiotika, behandlar en akutpatient med lokal tandinfektion och kraftig smärta. Vi vet av erfarenhet att tandläkarna vill göra något för sina patienter, och av okunskap används ofta antibiotika. Vi kommer även att redovisa hur man skapar dränage och ger smärtlindring, berättar Johan Blomgren.

Program vid odontologisk riksstämma 2016

Vad? Antibiotika – hjärta och smärta.
Vem? Bodil Lund, Bo Sunzel, Margareta Hultin, Johan Blomgren.
När? Onsdag 16 november klockan 13.30–15.00.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch