Antiseptiskt sköljmedel har kortvarig effekt på tandköttsfickor

Forskning 26 feb 2019
Dela artikeln
Att använda ett antiseptiskt sköljmedel innehållande polyhexamethylen guanidin, PHMG, i samband med icke-kirurgisk parodontitbehandling kan ge en övergående förbättring av djupet på tandköttsfickorna. Men det har ingen effekt på plackförekomst eller tandköttets blödningsbenägenhet. Det visar en studie genomförd av svenska och vitryska forskare.

59 försökspersoner med grav kronisk parodontit lottades till en av tre grupper, där samtliga genomgick mekanisk infektionskontroll med depuration och polering av tandhalsar. I samband med behandlingen sprutades en vätska ner i tandköttsfickorna i en dos av 2 ml per tandköttsficka. En grupp fick PHMG, en annan grupp fick klorhexidin och den tredje gruppen fick destillerat vatten.

I uppföljningen av patienterna hade de som fått PHMG-lösningen signifikant bättre tandköttsfickor i sex månader efter ingreppet, men vid 12-månadersuppföljningen var skillnaden borta.

Källa

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch