Approximal försegling effektivt mot karies hos barn

Forskning 14 nov 2017
Dela artikeln
En konservativ och minimalt invasiv strategi vid kariesangrepp på barn kan vara ett klokt val, visar ny svensk forskning.

Approximal försegling både förebygger nya kariesangrepp och bromsar utvecklingen av befintliga angrepp hos barn. Det kan en grupp chilenska och en svensk forskare visa efter ett försök där barn i 8–10-årsåldern, boende i ett högriskområde för karies i Valparaiso i Chile, deltog. De barn som inkluderades skulle ha aktiva kariesskador på distalytorna på primära andramolarer samtidigt som de antingen var kariesfria på mesialytorna på angränsande permanenta molarer, och fick då preventiv förseglingsbehandling, eller så skulle de ha initial karies som förseglades terapeutiskt.

Av 390 undersökta barn var det 61 barn som uppfyllde kriterierna och 45 som fullföljde studiens uppföljning 3,5 år senare, varav 30 barn i gruppen som fick preventiv försegling och 15 i gruppen som fick terapeutisk försegling.

Behandlingen randomiserades till den ena sidan av barnens munnar, vilket innebar att den obehandlade sidan fungerade som kontroll. Resultatet visar att den preventiva förseglingen är mycket effektiv: endast 4 av 30 behandlade tänder hade utvecklat karies jämfört med 16 av 30 obehandlade tänder. Även terapeutisk försegling var effektiv då endast 3 av de 15 behandlade tänderna utvecklade karies jämfört med 8 av de 15 obehandlade tänderna.

Forskarna konstaterar att den preventiva förseglingen ger en absolut riskreduktion på 40 procent och att terapeutisk försegling ger en motsvarande reduktion på 33 procent. De framhåller också att man behöver behandla i medeltal tre gånger för att undvika ett nytt eller utvecklat kariesangrepp.

Källa

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch