Arbetsförmedlingen spår fortsatt brist på tandläkare

Ny prognos 3 feb 2016
Dela artikeln
Det är fortfarande stor brist på både tandläkare och tandsköterskor på fem och tio års sikt, enligt Arbetsförmedlingen.

Det är liten konkurrens om jobben för både tandläkare och tandhygienister och för tandsköterskor är konkurrensen mycket liten, enligt Arbetsförmedlingens senaste bristindex, som presenteras i dag i rapporten ”Var finns jobben? Bedömning för 2016 och en långsiktig utblick”.

Rapporten innehåller sammanfattningar av Arbetsförmedlingens yrkesprognoser. Även långsiktiga utblickar på fem och tio års sikt finns med.

Uppdaterad prognos
För att uppdatera prognoserna, analyserar Arbetsförmedlingen arbetsmarknaden och beräknar hur många tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor som finns.

Myndigheten tar hänsyn till pensionsavgångar, utbildningsvolymer, yrkesrörligheten och migrationen.

Arbetsförmedlingen försöker även bedöma arbetsmarknadens långsiktiga utveckling samt efterfrågan av tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor framåt i tiden.

Kan variera i landet
Arbetsförmedling har också ett bristindex, som är ett viktat medelvärde av landets arbetsförmedlingskontors bedömningar för yrkena.

För både tandläkare och tandhygienister är det liten konkurrens om jobben, och för tandsköterskor bedöms konkurrensen som mycket liten.

Det kan dock vara regionala skillnader och skillnader i arbetsmarknadsläge för personer med och utan erfarenhet inom yrket.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch