Asylsökande ökar trycket på tandvården

Rapport 10 maj 2016
Dela artikeln
Tandvårdsbehovet hos asylsökande ökar behovet av tandläkare, men trycket på tandvården ser olika ut i landet, visar en rapport från Socialstyrelsen.

Förra året sökte 163 000 personer asyl i Sverige. I samtliga landsting har hälso- och sjukvården samt tandvården påverkats i olika grad. I relation till befolkningen har Kalmar haft högst andel asylsökande med nära fyra procent följt av Jämtland, Värmland och Västernorrland. Minst andel har Stockholm med en procent.

Socialstyrelsens rapport visar att tandvården varit och är hårt belastad, och allmänt krävs omfattande tandvårdsinsatser. Patienterna har ofta stora kariesangrepp, tandlossning och skadade tänder som tandvården är ovan och inte organiserad att hantera.

De flesta landsting har börjat kalla asylsökande barn till kontroller, men vissa landsting har ännu inte hunnit med detta på grund av att akuttandvården måste prioriteras.

Ytterligare ett problem är bristen på tolkar. Det bedöms som stort inom tandvården, inte minst på grund av att många asylsökande är tandvårdsrädda och därför har behov av extra omhändertagande.

Läs rapporterna på Socialstyrelsens hemsida:
Hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända. Delrapport 2016

Tolkar för hälso- och sjukvården och tandvården. Kartläggning våren 2016

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch