Åtgärder för beteendepåverkan planeras

11 jan 2013
Dela artikeln
En åtgärd i tandvårdsstödet för beteendemedicinsk behandling planeras, men är troligen aktuellt tidigast 2014.

Sedan årsskiftet finns en ny åtgärd för uppföljande information (åtgärd 312) i tandvårdsstödet. Det är en anpassning till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vuxentandvården.

Socialstyrelsen särskiljer olika steg för patientinformation i riktlinjerna.

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling rekommenderas för friska patienter.

För patienter med sjukdom rekommenderas:

* standardiserad rådgivning

* rådgivande samtal

* rådgivande samtal med särskild uppföljning samt

* beteendemedicinsk prevention och behandling.

Särskilt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling, rådgivande samtal med särskild uppföljning samt beteendemedicinsk prevention och behandling har god effekt, enligt riktlinjerna.

En åtgärd i tandvårdsstödet för beteendemedicinsk behandling finns förberedd.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) avvaktar än så länge med att införa den eftersom det inte tidigare har funnits en utbildning för tandvårdspersonal i beteendemedicinsk prevention och behandling.

Nu börjar en pilotomgång vid Göteborgs universitet. Utbildningen ges som fristående kurs och omfattar 15 högskolepoäng. Den ges på kvartsfart under två terminer och avslutas runt årsskiftet 2013/2014.

Pilotomgången är enbart för tandhygienister, men sedan kommer även tandläkare att kunna gå utbildningen.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch