Avgiftsfri tandvård för unga ifrågasätts
Västra Götalandsregionen är ensam om 24-årsgräns för avgiftsfri tandvård.

Avgiftsfri tandvård för unga ifrågasätts

20 feb 2014
Dela artikeln
Åldersgränsen för avgiftsfri tandvård höjdes vid årsskiftet i tre landsting. I Västra Götaland ligger gränsen nu på 24 år. Men kritiker vill hellre se satsningar på barn och äldre.

Vid årsskiftet erbjöds alla i Västra Götaland avgiftsfri tandvård till och med det år de fyller 24. I och med detta skiljer regionen ut sig markant från de regler som gäller i övriga landet.

Lars-Inge Stomberg (M), vice ordförande i tandvårdsstyrelsen, tycker att det är fel att satsa på 24-åringarna:

– Det handlar om prioritering. Vi borde i stället satsa mer på barn och äldre. Nu riskerar de att komma i skymundan. Främst handlar det om barn i socioekonomiskt utsatta områden och äldre vars odontologiska hälsa riskerar att raseras, säger han.

Tandvårdschef Ann-Marie Olhede är däremot övertygad om de positiva effekterna av höjningen av åldersgränsen:

– Det är en folkhälsosatsning som kommer att innebära att fler unga kan bibehålla en god tandhälsa upp i vuxen ålder.

Även i Sörmland och Gävleborg höjdes åldersgränsen vid årsskiftet, från 19 till 20 år. I Norrbotten förekommer diskussioner om en höjning.

Läs mer i Tandläkartidningen nr 3 2104, som kommer ut den 21 februari.

Text: Mats Karlsson

Foton/Illustrationer: Colourbox

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch