Bara varannan tandläkarstudent klar i tid

Studietakt 21 apr 2017
Dela artikeln
Endast hälften av alla som tar tandläkarexamen i Göteborg gör det på fem år. Det berättar Ted Lundgren, studierektor på tandläkarutbildningen.

Tillsammans med kollegor har Ted Lundgren följt alla studenter som har antagits till tandläkarprogrammet i Göteborg under en femårsperiod.

Kartläggningen visar att bara varannan som tar tandläkarexamen gör det inom utsatt tid, det vill säga på fem år.

– Vi trodde att många tog paus för att arbeta eller resa, men det visar sig att endast ett fåtal gör det. Den absolut vanligaste anledningen till studieavbrott är att studenterna inte klarar kurskraven och måste läsa ikapp, berättar han.

De allra flesta kommer tillbaks en termin senare när de har klarat av resttentorna och uppfyller förkunskapskraven för kommande kurser.

Andelen studenter som behöver mer än fem år på sig att ta examen har legat relativt stabilt de senaste åren och det finns inget samband mellan antagningspoäng och genomströmning.

Av alla studenter som antas till tandläkarutbildningen i Göteborg tar knappt nio av tio examen inom sex år. Hälften av dem som hoppar av utan att ta examen gör det under de tre första terminerna. En vanlig anledning är att de väljer att bli läkare istället.

Risken för avhopp och fördröjd genomströmning kompenseras genom att anta 120 studenter om året till 93 studieplatser.

Det finns liknande mönster vid de övriga tandläkarutbildningarna i landet. Skälen är ungefär de samma, men siffrorna varierar, berättar Ted Lundgren.
Janet Suslick

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch