Barn och föräldrar inte alltid överens om tandreglering
I studien såg 71 procent av föräldrarna stort behov av tandreglering, jämfört med 55 procent av barnen. Foto: Colourbox

Barn och föräldrar inte alltid överens om tandreglering

Forskning 1 dec 2021
Dela artikeln
Barn har inte sällan en annan åsikt än sina föräldrar när det gäller det egna behovet av tandreglering, visar ny studie.

Enkätstudien, som genomfördes i Kroatien, visade att 67 procent av föräldrarna och barnen var samstämmiga när de tillfrågades om barnets behov av tandreglering. Korrelation mellan barns och föräldrars åsikt var svag.

I studien ingick 221 barn, 11–14 år gamla, av båda könen. När åsikterna skilde sig åt mellan barn och förälder kunde det handla om att barnet såg ett litet behov medan föräldern såg ett stort behov, men också tvärtom. Det var dock överlag mer vanligt att föräldrarna såg ett större behov än barnen: 71 procent av föräldrarna såg stort behov av tandreglering, jämfört med 55 procent av barnen.

Hos både föräldrar och barn som såg stort behov av tandreglering var känslomässigt och socialt välmående hos barnet en viktig motivation för behovet. Praktiska hinder att äta rankades däremot lågt som orsak. Lågt känslomässigt välmående var mer vanligt hos barn som önskade tandreglering.

Kroniska sjukdomar

Barn som upplevde stort behov av tandreglering men hade föräldrar som såg litet behov, hade oftare ett sämre socialt välmående. Föräldrarna verkade ha svårt att uppfatta sociala svårigheter för barnet. Dock fanns det samstämmighet mellan föräldrarna och barnen kring barnets känslomässiga mående. Föräldrarna uppfattade att barnet mådde dåligt.

Vid kroniska sjukdomar är det större överensstämmelse mellan vad föräldrar och barn tror om barnets känslomässiga och sociala välmående. Det är inte oväntat att barns och föräldrars åsikter inte är helt överensstämmande när det gäller bettavvikelser, som inte är en sjukdom, menar artikelförfattarna. Resultatet stämmer också med tidigare studier och belyser att det är viktigt att fråga barnen själva om deras behov när det gäller tandreglering.

Källa

Text: Anja Castensson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch