Barntandläkare är lagspelare
Intresset för pedodonti väcktes när Kristian Havsed var allmäntandläkare i Vaggeryd. Han hade många barnpatienter och upptäckte att han tyckte om att jobba med unga. Foto: Ulf Mårtensson

Barntandläkare är lagspelare

Karriär 21 apr 2022
Dela artikeln
Tycker du om att träffa barn och ungdomar? Är du optimistisk, nyfiken, lyhörd, tålmodig och bra på att samarbeta? Det är egenskaper som passar en pedodontist, anser Kristian Havsed.

Alla barn har rätt till en god munhälsa. För de flesta kan behoven uppfyllas inom allmäntandvården, men vissa barn behöver ett särskilt omhändertagande.

Som pedodontist möter Kristian Havsed barn och ungdomar med funktionsnedsättning, tandvårdsrädsla, komplicerade tandskador eller allvarliga sjukdomar, bland annat. Han arbetar i Jönköping på folktandvårdens avdelning för pedodonti. Där är han en av fem pedodontister och han trivs med att jobba i lag.

Kristian Havsed övertandläkare pedodonti

Kristian Havsed
Ålder: 40 år.
Titel: Övertandläkare i pedodonti.
Jobb: Halvtid som pedodontist på odontologiska institutionens avdelning för pedodonti i Jönköping. Halvtid som doktorand på Malmö universitets odontologiska fakultet.
Utbildning: Tand­läkar­examen, Göteborg, 2009. Specialistexamen, Jönköping, 2018.
Bor i: Habo utanför Jönköping.

– Vi lär oss av varandra hela ­tiden. Vi hjälps åt med ovanliga patient­fall och delar kunskap genom att diskutera både lyckade och misslyckade fall utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

En stor del av jobbet är att arbeta förebyggande med patienterna. Eftersom de är unga är det inte för sent än.

Ett par fördelar som han uppskattar med att vara specialist jämfört med att behandla barn inom allmäntandvården är att han får mer tid med varje patient och hinner att reflektera över behandlingarna.

Samarbetar över gränser

Det finns också större möjligheter att samarbeta över olika gränser, både med specialister inom tandvården och med and­ra yrkesgrupper, till exempel inom övriga hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Pedondonti är en bred specialitet.

– Vi är spindeln i nätet vad gäller barnens munhälsa, men vi behöver samarbeta med and­ra kompetenser för att ta hand om barnen så bra som möjligt.

Tidig remiss underlättar

Han samarbetar exempelvis med specialister inom barnmedicin och barnhabilitering. Det innebär att han lättare kan ha ett profylaktiskt arbetssätt, till exempel med barn med Downs syndrom. Avdelningen för pedodonti får remiss redan när barnen är sex månader och kan tidigt göra en odontologisk bedömning och ge information kring munhälsa.

Det finns också ett etablerat samarbete med socialtjänsten i Jönköpings kommun. Avdelningen för pedodonti orosanmäler när patienter uteblir upprepade gånger eller om man misstänker att barn far illa.

Det bästa med att vara pedodontist är att jobbet är varierat, tycker Kristian Havsed.

– Det är roligt att få möta många olika patienter och ha stor variation i behandlingarna. Det är också kul att få hjälpa barn och försöka förstå barn och deras familjer.

Men ibland blir det inte någon förbättrad oral hälsa trots att man träffar barnet regelbundet.

– Att få med sig barnet och familjen på tåget, till exempel när det handlar om inskolning till tandvård är en av de största utmaningarna med jobbet.

Viktigt att få med föräldrarna

Ungdomar med psykisk ohälsa är en grupp som han tycker kan vara svår att lyckas med, även om patienter är olika.

– Det gäller att få med sig patienten, men också föräldrarna. Inte sällan ligger problematiken delvis där. Han man med sig föräldrarna går det alltid mycket lättare.

” Jag upptäckte att jag tyckte att det var roligt att jobba med barn.”

Kristian Havsed hade inga tankar på att bli pedodontist när han utbildade sig till tandläkare. Intresset väcktes när han började jobba på folktandvården i Vaggeryd söder om Jönköping efter grundutbildningen.

– Jag tog över efter en tandläkare som hade många barn i patientstocken och upptäckte att jag tyckte att det var roligt att jobba med barn. Efter något år fick jag gå en lustgaskurs för tandläkare. Den tog även upp professionellt bemötande och psykologiskt omhändertagande. Jag blev inspirerad att fortsätta med barnpatienter och fick bra stöd från kliniken där jag arbetade.

Första gången han sökte specialisttjänstgöring (ST) räckte inte meriterna till, men andra gången blev det ett ja. Då hade han jobbat i sammanlagt ett år på avdelningen för pedodonti. Han hade också gått en JUST-kurs i pedodonti (motsvarar en diplomkurs).

Gick ner i lön

Han fick gå ner i lön en del, men det var det värt, tycker han.

– ST krävde sina timmar och lönen var något lägre, men det var väldigt stimulerande. Det var ett spännande liv, det hände mycket och var i perioder ganska intensivt.

Kristian Havsed hade redan tre barn under ST-tiden, men det gick att kombi­nera specialisttjänstgöringen och familjelivet.

– Jag har en förstående fru, förklarar han.

Kliniska seminarier

Som ST-tandläkare behandlade han patienter ungefär tre och en halv dag i veckan. En halvdag i veckan var det kliniska seminarier, och en dag i veckan hade han inläsningsdag. Utöver det var det andra seminarier och kurser samt ett ST-projekt, bland annat.

– Det kunde se olika ut. Ibland var det diplomkurser och liknande på andra orter. En gång om året var det nationella ST-seminarier då alla som hade ST-tjänster i pedodonti samlades. Det var väldigt givande att utbyta erfarenheter med de and­ra eftersom pedodontiklinikerna i landet har delvis olika typer av verksamhet.

Vem blir en bra pedodontist?

– Vi jobbar med en mångfald av problem och en mångfald av patienter. Därför får pedodontister gärna komma från olika kulturer och spegla barnpatienterna som vi har, säger Kristian Havsed.

Vad gäller egenskaper anser han att en bra pedodontist är en lagspelare som är nyfiken på barn och barnens berättelser, någon som är lyhörd och tålmodig och som kan samarbeta både med patienterna och deras anhöriga samt med kollegor både inom och utanför tandvården.

Bildstöd

Andra egenskaper som är till nytta är noggrannhet, att kunna jobba systematiskt och att ha en bra kommunikationsförmåga, tycker han.

– Som pedodontist behöver du kunna kommunicera med barn, även med barn som inte kan tala. Då kan kommunikation med bildstöd vara en framkomlig väg. Det är också bra om du har en optimistisk inställning och kan signalera hopp i mötet med patienten.
Janet Suslick

Fakta

5 tips till dig som vill bli ­specialist i pedodonti

  • Jobba så mycket som möjligt med barn inom allmäntandvården.
  • Reflektera över dina behandlingar och konsultera en specialist i pedodonti.
  • Auskultera på en pedodontiavdelning.
  • Sök en meriteringstjänst eller liknande vid en pedodontiklinik.
  • Gå kurser i lustgassedering, barnpsykologi, barn­psykiatri, pediatrik och kommunikation och bemötande.
  • Vetenskapliga meriter är en fördel.

Källa: Kristian Havsed

Svenska Pedodonti­föreningen

  • Svenska Pedodontiföreningen är en förening för specialister och tandläkare under specialistutbildning i barn- och ungdomstandvård. Föreningen ordnar vår­möten, barntandvårdsdagar och arrangemang vid den årliga odonto­logiska riksstämman.
  • Pedodontiföreningen ger ut Barntandläkarbladet, en digital medlemstidning samt delar ut forskningsstipendier.
  • Läs mer: www.spf.nu.

JUST

Jönköpings utbildning för ST-tandläkare (JUST) ges vid odontologiska institutionen i Jönköping. JUST-kurser motsvarar Tandläkarförbundets diplomkurser.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Tandvårdens specialister"

Odontologisk radiologi ett spännande ­detektivarbete

Karriär Anna Rahm är specialist i odontologisk radiologi vid Eastman­institutet. Hon har alltid varit intresserad av ­diagnostik. Att analysera röntgenbilder är ett stimu­lerande detektivarbete, tycker hon.
23 maj 2022
Plusmaterial

Bredden det bästa med orofacial medicin

SPECIALISTTANDLÄKARE Orofacial medicin är den bredaste specialiteten inom odontologi och arbetsuppgifterna är mycket varierande. Det är också tjusningen, tycker Ewa Bisztyga, specialist i orofacial medicin i Lindesberg.
24 mar 2022
Plusmaterial

Lång väg till ­käkkirurgi

Tema specialist Christopher Riben får aldrig nog. Han blev tandläkare, sedan läkare, sedan käkkirurg. Om ett par år blir han också medicine doktor.
17 feb 2022
Plusmaterial

Protetiker är tandläkar­yrkets ingenjörer

Tema specialist Vill du ha ett varierande jobb som bjuder på utmaningar? I så fall ­kanske det passar dig att bli specialist i oral protetik. Inget fall är det andra likt, säger Zahra Athab Abduljabbar, protetiker i Södermanland.
1 feb 2022
Plusmaterial

Pilljobb passar envis tandläkare

Tema specialist Rotfyllning är ett detaljarbete. Att sitta långa pass med mikro­skop och fokusera på något minimalt under lång tid kräver tålamod, koncentrationsförmåga, envishet och noggrannhet.
12 jan 2022
Plusmaterial

Fingerfärdig ortodontist

Tema specialist Omväxling i arbetsdagen är den största fördelen med att vara ortodontist, tycker Niels Ganzer, chef på Karolinska Institutets klinik för ortodonti.
16 nov 2021
Plusmaterial

Parodontologen är odontologins mittfältare

Tema specialist Tom Guan är parodontolog i Uppsala. Han ­jämför sitt jobb med att vara mittfältare inom fotboll. ­Samarbete är ­viktigt. Han bollar ofta fram och till­baka med andra specialister.
12 okt 2021
Plusmaterial

Så blir du bettfysiolog

Tema specialist Är du tandläkare med ett stort intresse för människor? Är du nyfiken, empatisk och tålmodig? Vill du gå på djupet med patient­ernas smärtproblem? Då kan bett­fysiologi vara rätt ­specialitet för dig. Läs första delen i Tandläkartidningens nya artikelserie om tandläkarnas specialiteter.
30 sep 2021
Plusmaterial

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch