Bättre munhälsa för dementa
Socialstyrelsen ska föreslå förbättringar för munhälsan hos personer med demens.

Bättre munhälsa för dementa

MUNHÄLSA HELA LIVET 18 jun 2020
Dela artikeln
Munhälsan ska förbättras hos kvinnor och män med demenssjukdom. Socialstyrelsen ska ta fram och sprida ett stöd för munhälsoinsatser.

Antalet tandläkarbesök minskar betydligt hos personer som diagnostiserats med en demenssjukdom. Det visar data från Svenska demensregistret. För att motverka försummelsen av munhälsan hos personer med en demenssjukdom får nu Socialstyrelsen ett särskilt uppdrag från regeringen.

Myndigheten ska ta fram och sprida ett stöd till verksamheter som möter personer med demenssjukdom, både de som bor i särskilt boende och de som bor hemma och har hemtjänst. Stödet ska främja insatser för en god munhälsa. En särskild utmaning är att tidigt upptäcka och förebygga dålig munhälsa hos personer med demens.

Senast den 1 juni 2021 ska Socialstyrelsen redovisa hur uppdraget har gått.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch