Bättre skydd mot sexualbrott

27 feb 2013
Dela artikeln
Tandläkare med patienter som är barn kan behöva visa upp utdrag ur belastningsregistret i samband med anställning eller uppdrag.

I en departementspromemoria föreslår regeringen att den som rekryterar personer till verksamhet som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn ska ha rätt att begära att den som erbjuds anställningen eller uppdraget visar ett utdrag ur belastningsregistret där det framgår om personen har dömts för sexualbrott eller vissa andra allvarliga brott.

För rekrytering av personal inom viss vård, skola och omsorg gäller en liknande ordning redan i dag. Nu kommer samma rutiner att omfatta fler verksamheter och även frivilligsektorn, om förslaget går igenom.

Sveriges Tandläkarförbund ser positivt på förslaget och påpekar i ett remissvar att även personal inom upphandlad tandvård eller tandvård ackrediterad utifrån lagen om valfrihetssystem måste omfattas.

De nya reglerna ska gälla från den 1 december 2013, enligt planerna.

Läs mer i departementspromemorian ”Genomförande av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi”.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch